İstanbul Evliyaları – Liste

tarafından
208
İstanbul Evliyaları – Liste

Beşiktaş Evliyaları
Beşiktaşlı Yahya Efendi     Şeyh Muhammed Zafir Efendi     Mehmed Nuri Şemseddin Nakşibendi     Neccarzade muhammed Sıddık Efendi     Neccarzade Muhammed Rızauddin Efendi     Ahmed Turani     Abdulhayy Efendi     Can Feda Hazretleri     Tuz baba     Çizmecibaşı Ali Mahmud Efendi

Beykoz Evliyaları
Yuşa (a.s.)     Akbaba Sultan     Uzun Evliya     Kırklar Sultan     Gazi Yunus     Tezveren Dede

Beyoğlu Evliyaları
Hasan Hüsamettin Uşşaki     Burhaneddin Hasan Cihangiri     Cemaleddin İshak Karamani     Şeyh İsmail Rumi     İsmail Ankaravi Dede     Abdülbaki Dede     Ahmed Muhtar Efendi     Akbaba Türbesi     Arapzade Mustafa Efendi     Ayni Ali Baba    Esrar Dede   Gavsi Ahmed Dede     Gül Baba     Haşimi Emir Osman Efendi     Helvacı Ana Türbesi     İdris Muhtefi     Kahhar Baba     Kurt Çelebi Türbesi     Lohusa Hatun     Mehmed Elifi Efendi     Mehmed Hazmi Tura     Mustafa İzzi Efendi     Müeyyedzade Türbesi     Sefer Baba     Sirkeci Muslihiddin Efendi     Sofu Baba     Şeyh İsa Dede     Şeyh Mehmed Ruhi Dede     Turabi Baba     Eburrıza Efendi

İlginizi Çekebilir  Hz. Abdullah El - Ensari (r.a.)

Eminönü  Evliyaları
Hz. Amr B. As (r.a.) – MakamHz. Vehb bin Huşeyre (r.a.) MakamHz. Sufyan b. Uyenye (r.a.)Hz. Abdurrahman Şami (r.a.)Mesleme B. AbdulmelikAhmed Ziyaeddin GümüşhaneviMehmet Zahid KotkuTekirdağlı Mustafa Feyzi EfendiHasan Hilmi EfendiÖmer Ziyauddin DağıstaniHasan Ünsi EfendiSafranbolulu     İsmail Necati Efendi     Topçu Hasan Ağa     Ali Baba – Nimel Çeyş -2     Baba Cafer     Bekri Mustafa Baba     Çelebi Alaeddin Efendi     Çifte Emirler     Düğümlü Baba     Mimar Sinan     Sadrazam Mahmud Paşa     Server Dede     Şeyh Abdurrauf Samedani     Tezveren Dede – Eminönü

Eyüp Evliyaları 

Sahabe  ; Hz. Eyüp Sultan (r.a.)     Hz. Ebu Derda (r.a.) – Makam    Hz. Cabir Bin Muhammed El Ensari (r.a.)     Hz. Cafer Bin Abdullah El Ensari (r.a.)     Hz. Muhammed El Ensari (r.a. )     Hz. Ahmed El Ensari (r.a.)     Hz. Edhem (r.a.)    Hz. Ebu Şeybe El Hudri (r.a.)     Hz. Kab (r.a. )    Hz. Hafir (r.a.)     Hz. Abdussadık Amr Bin Same (r.a.)     Hz. Abdullah El Hudri (r.a.)     Hz. Ebu Zerr Gifari (r.a.)     Hz. Abdullah El Ensari (r.a.)     Hz. Hasan ve Hüseyin Kardeşler (r.a.)    Hz. Şube (r.a.)     Hz. Ebu Said El Hudri (r.a.)     Hz. Husam İbn Abdullah (r.a.)     Hz. Cabir (r.a.) 

İlginizi Çekebilir  Hakıklı Dede Türbesi

Nimel Çeyş  ; Ali Çavuş     Arpacı Hayreddin     Avcıbaşı Mehmet Bey     Aya Dede     Bali Süleyman Ağa     Cebe Ali Bey  Dökümcü Gül Baba     Ferah Baba     Hacı İsa     Hızır Çavuş     Molla Lütfi Efendi     Otakçıbaşı Hüseyin Ağa     Saka Baba     Toklu İbrahim Dede     Ya Vedud Vedud     

Evliya  ; Baba Haydar Semerkandi     Muhammed Murad Münzevi     Şeyh Adülmecit Sivasi     Ümmi Sinan     Pir Ahmed Edirnevi     Sertarikzade Muhammed Emin Efendi     Cemaleddin Uşşaki     Lalizade Abdülbaki Efendi   Şeyhülislam Ebusuud Efendi   Abdullah Saburi    Abdulehad Nuri Sivasi     Abdullah Kaşgari     Abdülkadir Haki El Kadiri    Ahmed Bin Ebul Hayr     Ahmed Dede     Ali Fani Dede    Azizzade Şeyh Abdülbaki Sivasi     Baba Yusuf Sivrihisari     Bali Baba     Celalzade Mustafa Çelebi    Celalzade Salih Çelebi     Çolak Hasan Dede     Evlice Baba     Evren Dede      Hüseyin Nazmi Geylani     Hüseyin Sadık Efendi     İdris Bitlisi    İsa Geylani     Karyağdı Baba     Kesikbaş ve Derviş Molla     Münzevir kardeşler     Mürteza Efendi     Seyyid Hüseyin Nazmi Geylani    Seyyid Mehmed Nuri Efendi     Şeyh Abdülbaki Efendi     Şeyh Abdülkadir Belhi     Şeyh Abdülkadir Efendi
Şimşir Dede     Ubeydullah Kaşgari

İlginizi Çekebilir  Pir Ahmed Edirnevi (k.s.)

Son Devrin Alimleri  ; Emin Saraç Hocaefendi     Küçük Hüseyin Efendi     Medineli Hacı Osman Akfırat     Necip Fazıl Kısakürek     Şeyh Kasım Küfrevi     Mahmud Esad Çoşan     Hüseyin Hilmi Işık