Toklu İbrahim Dede

tarafından
230
Toklu İbrahim Dede

İstanbul – Eyüp – Ebu Şeybetül hudri türbesi haziresinde

Hakkında fazla bilgi yoktur. Kaynaklar Ni’melceyş olduğu ve kusatma sırasında Osmanlı ordusunda bulunduğuna dair kesin bilgiler vermemektedir. IFetih’ten sonra şehitlerin kimi tek tek kimi gruplar halind defnedilmiştir. Fatih, Ebu Şeybetü’l-Hudrı’nin surların yakınında şehit düştüğünü öğrenince Ayvansaray’da onun için bir makaın-kabir yaptırır. İbrahim Dede bu kabre türbedar tayin edilir. Fetihten sonra türbedarlık yapması kuşatmaya katılan sivillerden olabileceğini düşündürmektedir. Halk arasında onun evliyadan olduğu görüşü yaygındır.

İbrahim Dede türbedarlık vazifesi sırasında, aynı mahallede türbeye yakın kiliseden bozma bir mescit yaptırır.

Fetih’ten sonra ne kadar yaşadığı bilinmemektedir. Vefatında türbedarlığını yaptığı mahalde defnedilmiştir. Ebu Şeybetü’l­ Hudri hazretlerinin haziresinde medfundur. Ancak şu an isminin yazılı olduğu mezar taşı sembolik olarak konulmuştur. Zaman içinde asıl mezar taşı kaybolmuş, mezarının yeri belirsiz hale gelmiştir. Yakın tarihte hazirenin temizlenmesi esnasında tahmini ve takribi olarak bu günkü latin harfleri ile yazılı mezar taşı konmuştur. Ancak tarihi kayıtlardan burada ismi bilinmeyen pek çok sahabe ve Ni’melceyş kabri olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca XVIII. ve XIX. asırda yaşamış seçkin Osmanlı alimlerinden bir kısmı ve tekke erbabı da burada medfundur. Dört tarafı Kostantiniyye surları ile çevrili olması hasebi ile kabri son derece özel bir mekandadır.

İlginizi Çekebilir  Bedreddin Baba

Kabir ziyarete açıktır.

Kaynak ; İstanbul’un Manevi Atlası , Dr. Necdet Yılmaz ( Editör) , Arifan Yayınları , 2011 ,