Salı, Şubat 15, 2022

Ashab-ı Kehf – Kahramanmaraş – Afşin

Kahramanmaraş  – Ashab-ı Kehf mağarası, Afşin kazasının kuzey batısında altı km mesafede vadiden bir hayli yüksekte sarp bir yamaçta bulunmaktadır. Mağara kısmı, kutsal mağara ve onun önündeki ibadet yeri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Mağaranın batı yönündeki şekilsiz uç tarafında bir pınar vardır. Halk arasında bu pınara ‘zemzem suyu’ da denilmektedir. Pınar, tavandan damlayan suların zeminde […]

Salman-ı Pak Türbesi

Kahramanmaraş – Pazarcık’da – İlçeye 10 km uzaklıktaki Salman-ı Pak köyünde Türbenin inşa kitabesi olmadığı için yapım yılını bilemiyoruz. Fakat XVll. yüzyılda yaşadığı kabul edilen ünlü halk şairi Karacaoğlan bir dörtlüğünde: Maraş illerine giden kervancı Selam söyle bizim ile obaya Eğlen Allah ‘ı seversen seyrancı Uğran Pazarcık ‘a Salman Baba’ya diyerek, Salman Baba’ya atıfta bulunmaktadır. […]

Osman Dede Türbesi

Kahramanmaraş – Afşin – Dede baba mah. Atatürk caddesi. Türbenin inşa kitabesi yoktur. Fakat Dulkadir Beyliği hükümdarı Alaüddevle Bey’in 906 H./1500 M. tarihli vakfiyesinde, Pazarcık’a bağlı Dibek Oyuğu (Osman Dede) Köyü’nde Osman Dede Zaviyesi’ni yaptırdığını ve zaviyeye Dibek Oyuğu Köyü ile Dibek Oyuğu Nehri’nin yarısını vakfettiğini belirtmektedir. Yine 1563 tarihli Maraş tahrir defteri ile türbede […]

Mehmet Ağa Türbesi

Kahramanmaraş – Elbistan – İlçeye 20 km uzaklıkta bulunan Büyük Yapalak kasabası mezarlığında. “Kubbe” ismiyle bilinen türbenin inşa kitabesi büyük ölçüde tahrip edildiği için, yapım yılını tespit etmemiz mümkün olmadı. Kitabeden sadece, türbenin “Yapalaklı Haydar’in oğlu Mehmet Ağa” için yapıldığını öğreniyoruz. Büyük Yapalak Kasabası’nda oturan torunlarından aidığımız bilgiye göre, Nakşibendî Tarîkatına mensup önemli bir kişi […]

Deve (Dede) Baba

Kahramanmaraş – Afşin – Dede baba mah. Atatürk caddesi. İlçe merkezinde Atatürk Caddesi üzerinde bulunan ve zamanla türbe haline getirilen Dedebaba ziyareti, felçli ve saralı hastaların şifa aradığı yer haline gelmiş durumdadır. Dedebaba türbesine Kahramanmaraş ve çevre illerin yanı sıra İstanbul, Ankara gibi çeşitli şehirlerden de ziyaretçiler gelmektedir. Rivayete göre, Muaviye döneminde Anadolu’ya gelen iki […]

Hacı Ahmet Efendi Türbesi

Kahramanmaraş – Elbistan – Kızılcaoba mah türbe sokak Türbe, Nakşibendî Tarikatı şeyhlerinden Hacı Ahmet Efendi adina 1330 H./ 1911-12 M. yılında yaptırılmış ve Hacı Ahmet Efendi’nin tonınlan, Paksoy ailesinin mülkiyetinde bulunmaktadır. Yapının her iki kapısının üst kısmına birer adet inşa kitabesi yerleştirilmiştir. Cümle kapısındaki kitabe Hacı Ahmet Efendi’nin ölüm tarihini bildirmekte, diğeri de inşa kitabesi olarak […]

Ümmet Baba ( Himmet Baba) Türbesi

Kahramanmaraş – Elbistan – Ceyhan mah Hacı Yakup sokak Ümmet Baba, Alâüddevle Bey zamanında yaşamış bir din âlimi ve hatip olup, kendi adına Elbistan’da inşâ ettirilen cami, zâviye ve medresesinde görev yaptığı, yaşadığı dönemde çok sevilen ve sayılan kişi olduğu anlaşılmaktadır. Elbistan, Maraş, Antep ve Adıyaman çevresinde Ümmet Baba adına mescid ve zâviyeler kurulmuş ve […]

Yum Baba

Niğde – Altunhisar – İlçeye 30 km uzaklıktaki Uluören köyü mezarlığında Türbe, Dulkadir Beyiliği döneminde inşa edilen Yum Dede Zaviyesi (Mevlevî Dergahı )’nin bünyesinde yer alırken yıkılmış ve mevcut türbe 1985 yılında betonarme olarak yeniden yapılmıştır. Günümüze ulaşmayan ilk türbenin Dulkadir Beyliği veya Osmanlılar zamanında XVI. yüzyılının ilk yarısında inşa edildiğini düşünmekteyiz. Dulkadir Beyliği hükümdarı Alaüddevle […]

Ali Rıza Emin Sarmuk Türbesi

KAHRAMANMARAŞ – MERKEZ İLÇE – DİVANLI MAH. KATİP ÇELEBİ SOKAK.  İnşa kitabesine göre türbe, 1264 H./1848 M. yılında yapılmıştır. Bugün evler arasına sıkışan türbe dıştan belli olmamaktadır. Yapı, 1970’li yıllarda yıkılarak basit tarzda betonarme olarak yeniden yapılmıştır. Türbe yanındaki evin mülkiyetinde olup türbeye evin içinden geçilmekte ve yapının damı evin terası olarak kullanılmaktadır. Orijinali de […]

Hz. Malik Bin Ejder (r.a.)

Şehrin güney tarafında, merkeze 6 km uzaklıkta Aksu Mahallesi Esas adı Malik Bin Ester olan Malik, Yemen’de Naha adlı bir oymağın beyidir. Bundan dolayı kendisine Naha’ya nisbetle El-Nahai de denilmiştir. El-Eşter ise lakabıdır. Rivayete göre Malik Bin Ejder Hazretleri 636 yılında Bizanslılarla Suriye’de yapılan Yermük Savaşı’nda gözünden yaralanmış bundan dolayı kendisine El Eşter (göz kapakları […]

Ashab-ı Kehf – Kahramanmaraş – Afşin

Kahramanmaraş  – Ashab-ı Kehf mağarası, Afşin kazasının kuzey batısında altı km mesafede vadiden bir hayli yüksekte sarp bir yamaçta bulunmaktadır. Mağara kısmı, kutsal mağara ve onun önündeki ibadet yeri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Mağaranın batı yönündeki şekilsiz uç tarafında bir pınar vardır. Halk arasında bu pınara ‘zemzem suyu’ da denilmektedir. Pınar, tavandan damlayan suların zeminde […]

Deve (Dede) Baba

Kahramanmaraş – Afşin – Dede baba mah. Atatürk caddesi. İlçe merkezinde Atatürk Caddesi üzerinde bulunan ve zamanla türbe haline getirilen Dedebaba ziyareti, felçli ve saralı hastaların şifa aradığı yer haline gelmiş durumdadır. Dedebaba türbesine Kahramanmaraş ve çevre illerin yanı sıra İstanbul, Ankara gibi çeşitli şehirlerden de ziyaretçiler gelmektedir. Rivayete göre, Muaviye döneminde Anadolu’ya gelen iki […]

Mehmet Ağa Türbesi

Kahramanmaraş – Elbistan – İlçeye 20 km uzaklıkta bulunan Büyük Yapalak kasabası mezarlığında. “Kubbe” ismiyle bilinen türbenin inşa kitabesi büyük ölçüde tahrip edildiği için, yapım yılını tespit etmemiz mümkün olmadı. Kitabeden sadece, türbenin “Yapalaklı Haydar’in oğlu Mehmet Ağa” için yapıldığını öğreniyoruz. Büyük Yapalak Kasabası’nda oturan torunlarından aidığımız bilgiye göre, Nakşibendî Tarîkatına mensup önemli bir kişi […]

Hacı Ahmet Efendi Türbesi

Kahramanmaraş – Elbistan – Kızılcaoba mah türbe sokak Türbe, Nakşibendî Tarikatı şeyhlerinden Hacı Ahmet Efendi adina 1330 H./ 1911-12 M. yılında yaptırılmış ve Hacı Ahmet Efendi’nin tonınlan, Paksoy ailesinin mülkiyetinde bulunmaktadır. Yapının her iki kapısının üst kısmına birer adet inşa kitabesi yerleştirilmiştir. Cümle kapısındaki kitabe Hacı Ahmet Efendi’nin ölüm tarihini bildirmekte, diğeri de inşa kitabesi olarak […]

Ümmet Baba ( Himmet Baba) Türbesi

Kahramanmaraş – Elbistan – Ceyhan mah Hacı Yakup sokak Ümmet Baba, Alâüddevle Bey zamanında yaşamış bir din âlimi ve hatip olup, kendi adına Elbistan’da inşâ ettirilen cami, zâviye ve medresesinde görev yaptığı, yaşadığı dönemde çok sevilen ve sayılan kişi olduğu anlaşılmaktadır. Elbistan, Maraş, Antep ve Adıyaman çevresinde Ümmet Baba adına mescid ve zâviyeler kurulmuş ve […]

Salman-ı Pak Türbesi

Kahramanmaraş – Pazarcık’da – İlçeye 10 km uzaklıktaki Salman-ı Pak köyünde Türbenin inşa kitabesi olmadığı için yapım yılını bilemiyoruz. Fakat XVll. yüzyılda yaşadığı kabul edilen ünlü halk şairi Karacaoğlan bir dörtlüğünde: Maraş illerine giden kervancı Selam söyle bizim ile obaya Eğlen Allah ‘ı seversen seyrancı Uğran Pazarcık ‘a Salman Baba’ya diyerek, Salman Baba’ya atıfta bulunmaktadır. […]

Osman Dede Türbesi

Kahramanmaraş – Afşin – Dede baba mah. Atatürk caddesi. Türbenin inşa kitabesi yoktur. Fakat Dulkadir Beyliği hükümdarı Alaüddevle Bey’in 906 H./1500 M. tarihli vakfiyesinde, Pazarcık’a bağlı Dibek Oyuğu (Osman Dede) Köyü’nde Osman Dede Zaviyesi’ni yaptırdığını ve zaviyeye Dibek Oyuğu Köyü ile Dibek Oyuğu Nehri’nin yarısını vakfettiğini belirtmektedir. Yine 1563 tarihli Maraş tahrir defteri ile türbede […]