Perşembe, Mart 30, 2023

Yozgat Evliyaları

Muhammed Sıddık Haşimi (k.s.)

yozgat – yerköy ilçe merkezindeki aile kabristanında Kutbüzzaman Sultanü’l-Arifin Şeyh Seyyid Muhammed Sıddık Haşimi bin Bekir bin Sıddık bin Bekir bin Mehmed Hazretleri, hicri 1328, miladi 1912 yılında Kırşehir’in Çiçekdağı İlçesi’ne bağlı Büyükteflek Köyü’nde doğdu. Muhterem dedesi Sıddık Efendi, Sarı Danişmend (Küreciyan) Türkmen Aşireti, Sıddıklı Obasının Sarıçoban Cemaatına bağlı Sıddıklar Sülalesindendir. Babaanneleri, Meryem Hanımefendi ise […]

Hacı Mustafa Tandoğan hz.

Yozgat – yerköy – Tatbekirli köyü camii yanında Yozgatlı velilerden ve Çorumlu Şeyh Ömer Lütfi Hazretlerinin halifelerindendir. Miladi 1871 yılında Yozgat’ta doğmuşlardır. Babaları Hasan Efendi, anneleri ise Ulviye Hanım’dır. Mamalı Türkmen Aşiretine mensup ve köken itibariyle Yozgat’ın Sorgun ilçesinden gelen bir sülaleden gelen Hasan Efendi, emin, cesur ve faziletli bir insan olarak tanınmıştır. Hasan Efendi, […]

Şeyh Ahmet Efendi

adres

Emirci Sultan

Yozgat merkez’e bağlı Osmanpaşa kasabasında cami bitişiğindedir. …….

Ali Çelebi ve Mahmut Çelebi Türbesi

Akdağmadeni Muşalikalesi Köyü Akdağmadeni/YOZGAT ….