Çarşamba, Haziran 3, 2020

Mardin Evliyaları

Şeyh Seyyid Abdürrezzak El Halela (k.s.)     Şeyh Halil Becirmani (k.s.)     Şeyh Hamid-i Mardini (k.s.)     Kutbettin İlgazi

Şeyh Seyyid Abdürrezzak El Halela (k.s.)

Mardin – Kızıltepe’de [toggle title=”Şeyh Abdürrezzak El Halela hazretlerinin Silsile-i Şerifi” load=”hide”] 1. Hz. Seyyid-i Kâinât Muhammed-i Mustafa (sas.)2. Hz. Ebû Bekir (ra.)3. Hz. Selmân-ı Fârisî (ra.)4. Hz. Kasım İbni Muhammed (ks.)5. Hz. Câfer-i Sâdık (ks.)6. Hz. Bâyezid-i Bistâmî (ks.)7. Hz. Ebu’l-Hasen-i Harakânî (ks.)8. Hz. Ebû Ali-i Fâremedî (ks.)9. Hz. Yusuf-ı Hemedânî (ks.)10. Hz. Abdülhâlık-ı […]

Şeyh Halil Becirmani (k.s.)

Mardin – Dargeçit – Deywan köyü (Sümer) [toggle title=”Seyda Halil Becirmani hazretlerinin Silsile-i Şerifi” load=”hide”] 1. Hz. Seyyid-i Kâinât Muhammed-i Mustafa (sas.) 2. Hz. Ebû Bekir (ra.) 3. Hz. Selmân-ı Fârisî (ra.) 4. Hz. Kasım İbni Muhammed (ks.) 5. Hz. Câfer-i Sâdık (ks.) 6. Hz. Bâyezid-i Bistâmî (ks.) 7. Hz. Ebu’l-Hasen-i Harakânî (ks.) 8. Hz. […]

Şeyh Hamid-i Mardini (k.s.)

Mardin – Merkez’de Şeyh Hamid-i Mardini, 1802 yılında Siirt’te doğdu. Aslen Kufe’den gelerek Önce Musul’a, daha sonra da Siirt’e yerleşmiş olan seyyid bir aileye mensuptur. Ailesi Siirt’te yaşarken Şeyh Halid-i Cezeri tarafından Mardin’in irşadı ile gorevlendirilmesi neticesinde yaklaşık kırk yıl bu şehir ve çevresinde görev yapması nedeniyle Şah-ı Mardin diye anılmaya başlanmıştır. Seyyid nesep olan […]

Kutbettin İlgazi

Mardin – Artuk’da Siti Radviyye Hatun Medresesinde ……