Çarşamba, Şubat 16, 2022

Seyyid Yahya Şirvani

Seyyid Yahya Şirvani Hazretleri’nin Türbesi ; Azerbaycan – Bakü’de Şirvanşahlar Saray Külliyesinde İsmi, Yahyâ bin Behâeddîn’dir. Seyyid olup soyu Peygamber efendimize ulaşır. Şirvan’da doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. 1464 (H.868) târihinde Bakü’de vefât etti. Kabr-i şerîfi Şirvan Şahlar Saray Külliyesindedir. Seyyid Yahyâ Şirvânî, küçüklüğünde fevkalâde edep ve ahlâk sâhibi bir çocuktu. Bir gün arkadaşları ile oyun […]

Hz. Nuh (a.s.) – Azerbaycan

Azerbaycan – Nahçıvan’da şehrin en eski kalesi olan Köhne Kala’da …..

Hızır Zinde Ziyaretgahı

Azerbaycan – Sijazan Rayonundaki Beşparmak dağında Bu Ziyaretgah Sijazan Rayonun yakınlarındaki Beşparmak dağının başında yer alır. Bu dağın zirvesi Hızır Zinde makamı olarak anılır. Her yıl Temmuz ayından , Ağustos ayının sonuna kadar ziyaretler yapılır.  

Bibi Heybet Ziyaretgahı

Azerbaycan – Bakü’de Bibi Heybet camiinde Azerbaycan’nın Bakü körfezindeki Bibi Heybet camii’nde On iki İmamın yedincisi İmam Musa Kazım Haretlerinin kızı Hazreti Hekime’nin ve İmam Musa Kazım hazretlerinin iki erkek ve bir kız torununun kabirleri bulunmaktadır. Mimarlık abidesi bu yapı 13. yüzyılda (1281-1282) Şirvanşah II. Ferruhzad bin Asitan tarafından inşa edilmiştir. Mimarı, Mahmud Bin Seyyid’dir.Bu […]

Yusuf Bin Kuseyr Kümbeti – Ataba Kümbezi – Azerbaycan

Azerbaycan – Nahcivan Şehir merkezine, Kurtlar mahallesinde yer alır. İnşa Kitabesine şöyle yazar ;” Haza el-meşhe el-hoca el-reis el-ecel Rükn e-Din Cemal el-İslam mukaemü’i meşayih Suf bin Kuseyr el bezzaz bi tarihi şevval ve senete seb’a ve hamsine ve hamsemiyye ” Tercümesi ; ” Bu meşhed, hoce, en büyük reis, inin süsü, şeyhlerin başkanı bezzaz […]

Ashab-ı Kehf – Azerbaycan

Azerbaycan – Nahcivan’da şehir merkezinden 12 km uzaklıkta İlandağı ile Nehacir dağı arasındaki tabii mağrada. ……

Mümine Hatun Kümbeti – Azerbaycan

Azerbaycan – Nahçivan şehir merkezinde , Medeniyet Nazırlığı binasının 150 metre batısında. Mümine Hatun Kümbeti , halk arasında Atabey Künbezi olarak bilinir. Yapı kitabesine göre Mümina Hatun için yapılmıştır. Kaynaklar İldeniz hanedanıyla ilişkili iki Mümine Hatun’dan bahsedilir. Bunlardan ilki, Irak Selçuklu Sultanı II. Tuğrul’un eşi iken Sultanın 1134’de ölümü ile dul kalmış ve 1135’te, İldenizle […]