Topkapı – Zeytinburnu Evliyaları

[td_block_big_grid_fl_5 category_id=”795″ sort=”random_posts”]

Topkapı Evliyaları

Merkez Efendi     Hacı Bayram Kabayi     Seyyid Nizam Efendi     Hamza Bali     Ahmed Avni Konuk     Aşçı Ahmed Dede     Hariri Muhammed Efendi     Sarı Abdullah Efendi     Oruç Baba     İsmail Saib Sencer     Abdulbaki ( Baykara) Dede

Dökümcübaşı Ahmed Usta

istanbul – yedikule kapısında Yedikule kapısının sol tarafında caddeye iki penceresi olan müstakil türbelerinde medfundur. Fatih Sultan Mehmed Han zamanında şehid olmuştur. Dökümcübaşıdır. İsmi Ahmed olup Ni’me’l-Ceyş’dendir. Kitabesinde: «Hazret-i Sultan...

Abdulbaki Baykara

İstanbul – Merkez Efendi ‘de Yenikapı Mevlevihanesinin hemen yanında yer alan Hamuşan Kabristanında Yenikapı Mevlevihanesi ‘nin son şeyhi olan Meh­med Abdülbaki Efendi, Şeyh Mehmed Celaleddin Dede ile Meclis-i Zabtiye üyesi...

Oruç Baba

İstanbul -Topkapı Şehremini Pazartekke Kürkçü Bostan Sokak’ta Adı Şeyh Zekai Mustafa’dır. Bursa Yenişehir’den İbrahim Bey’in oğludur. Simavlı Şeyh Hasan Efendiden tarikatını tamamladı. İstanbul’a gelerek Topkapı Şehremini Pazartekke Kürkçü Bostan Sokak’ta...

Sancaktar Hayrettin Efendi

istanbul -samatya – Sancaktar hayrettin camii Fetih gazilerinden ve Fatih’in sancaktarlarındandır. Koca Mustafa Paşa-Samatya arasında bulunan bir kiliseye şadırvan ve mihrap ilave ederek camiye çevirmiştir. Kabri de bu caminin yanındadır....

Muhammed Şemseddin Yeşil Efendi

istanbul – merkez efendi den seyit nizam camiine giderken yol üzerinde Rumî 1322 – (1904) Muharrem ayının onuncu günü sabah saat. on sularında dünyaya gelmiştir. Babalarının adı Hüseyin, annelerinin ismi...

Kenan Rıfai

istanbul – merkez efendi kabristanı ……… Kaynak ; İstanbul’un 100 Sufisi , Ebru Erte , İBB Yayınları .

Seyyid Mehmed Haydar Dede

istanbul – silivri kapı dışında yolun solunda Dördüncü Murad’ın Bağdad’ı fethettiği saatte Silivrikapısı üstünde sakin dururken «Bağdad fetholdu» diyerek kerameti zahir olunca kendisini aşağı bırakan merhum Seyyid Mehmed Haydar Dede’nin...

Tahirü’l Mevlevi ( Olgun )

  istanbul – yenikapı mevlevihanesi Edebiyat tarihçisi, yazar ve şair. 13 Eylül 1877’de İstanbul, Fındıkzade, Taşkasap semtinde doğdu. Asıl adı Mehmed Tahir’dir. Babası, hademe-i hassa başçavuşlarından Mustafa Saffet Bey olup...

Altıparmak Ahmed Baba

İstanbul – Topkapı – Yedikule caddesinde İstanbul’un fethine katılan mutlu askerlerden , Fatih Sultan Mehmed Han’nın Nahilbendbaşıdır. Hayatı hakkında çok az bilgi olan Ahmed Baba’nın ” Altıparmak” lakabı ile şöhret...

Kemal Ahmed Dede

İstanbul – Merkez Efendi – Yenikapı Mevlevihanesi 1601 yılında Mevlevi şeyhi İzzettin Dede’nin oğlu olarak Akşehir’de dünyaya gelen Kemal Ahmed Dede, Hüs­rev Çelebi zamanında Konya Mevlana Dergahı’nda Mevlevi çilesi çıkarmış,...

Aşcı Ahmed Dede

İSTANBUL – TOPKAPI ; MERKEZ EFENDİ KABRİSTANINDA YOL ÜZERİNDE 1828 yılında, Kandilli semtinde Mehmed Ali Efendi’nin oğlu olarak dünyaya gelen Halil İbrahim Efendi’nin babası eski bir Yeniçeri’dir. Yeniçeriliğin kaldırılması sırasında...

Hamza Bali (k.s.)

İstanbul – Silivrikapı’da Merkez Efendi Kabristanın biraz aşağısında yer alan Eski Kozlu Kabristanında caddeye çok yakın ………

Merkez Efendi (k.s.)

İstanbul – Zeytinburnu Merkez Efendi camii yanında Osmanlılar zamanında İstanbul’da yetişen evliyânın büyüklerinden. İsmi, Mûsâ olup, Merkez Muslihuddîn lakabıyla meşhur oldu. 1463 (H. 868) yılında Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı Sarımahmûdlu...

Hacı Bayram Kabayi (k.s.)

İstanbul – Topkapı ;Topkapı kabristanında. Takkeci İbrahim Ağa camii’nin yanındaki bölümdedir.(Google.map’deki işaretlediğimiz nokta Kabristan içerisindeki yerini göstermektedir.) ……

Sarı Abdullah Efendi (k.s.)

İstanbul – Topkapı ; Topkapı – Maltepe yolu üzerindeki topkapı kabristanında. Bayrampaşa vergi dairesine yakın olan kapısının hemen karşısında ……

Elekli Dede

İstanbul – Silivri kapı da Sur dibinde Fatih Sultan Mehmed Hazretleri ile beraber İstanbul fethine katılan bu zatın, Ni’me’l-Ceyş’den olduğu sanılır, adı Muslihuddin’dir. Elekli Dede diye şöhret bulmuştur. Ahşab türbesi...

Ahmed Avni Konuk

İstanbul – Topkapı – Merkez Efendi Kabristanında . Merkez Efendi’nin türbesinin yanındaki kapıdan giriyoruz 30 metre sonra solda. Ahmed Avni Konuk 1868 yılında İstanbul’da bal­mumu taciri Musa Kazım Efendi ile...

Seyyid Nizam – İstanbul

İstanbul – Zeytinburnunda Seyyid Nizam camiinde ” Bir Veliyy-i Ali Şandır Hazreti Seyyid NizamNamına İnşa Olundu Mabed-i Revnak-NümaSöyledim İtmamına Tarih-i Hicri BittamamCami-i Seyyid Nizam’a Gel Gönül Eyle Dua ” İstanbul...

Hariri Muhammed Efendi

İstanbul – Topkapı – Pazar Tekke sokak ……..

İsmail Saib Sencer

İstanbul – Topkapı; Merkez Efendi kabristanında . Merkez efendi’nin kabrinin yanındaki kapıdan girince 20 metre sonra solda. ………

Topçubaşı Esad Ağa

İstanbul – Silivrikapı – Topçubaşı esat ağa camii yanında Silivrikapı, Seyyid Nizam Caddesi, Seyyid Nizam Camii karşısında medfundur. İstanbul fethine iştirak etmiş. Fatih Sultan Mehmed Hazretlerinin topçubaşılarındandır. Esed Ağa’nın çok...

wifi_lock Bu yazıya yorum yapılması editör tarafından yasaklanmıştır, anlayışınız için teşekkürler.