Cumartesi, Temmuz 11, 2020

Topkapı Evliyaları

Merkez Efendi     Hacı Bayram Kabayi     Seyyid Nizam Efendi     Hamza Bali     Ahmed Avni Konuk     Aşçı Ahmed Dede     Hariri Muhammed Efendi     Sarı Abdullah Efendi     Oruç Baba     İsmail Saib Sencer     Abdulbaki ( Baykara) Dede

Oruç Baba

CategoriesSearch locationsClearNo matching locations Show all locationsNo location found Show all locations

İsmail Saib Sencer

İstanbul – Topkapı; Merkez Efendi kabristanında . Merkez efendi’nin kabrinin yanındaki kapıdan girince 20 metre sonra solda. ………                

Merkez Efendi (k.s.)

İstanbul – Zeytinburnu Merkez Efendi camii yanında Osmanlılar zamanında İstanbul’da yetişen evliyânın büyüklerinden. İsmi, Mûsâ olup, Merkez Muslihuddîn lakabıyla meşhur oldu. 1463 (H. 868) yılında Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı Sarımahmûdlu köyünde doğdu. Uşak’ta doğduğunu iddia edenler de vardır. Hatvetiyye yoluna mensûb, Sünbül Sinân hazretlerinin yanında yetişti. 1552 (H. 959) yılında İstanbul’da vefât etti. Cenaze namazını […]

Sarı Abdullah Efendi (k.s.)

İstanbul – Topkapı ; Topkapı – Maltepe yolu üzerindeki topkapı kabristanında. Bayrampaşa vergi dairesine yakın olan kapısının hemen karşısında ……

Abdulbaki Baykara

İstanbul – Merkez Efendi ‘de Yenikapı Mevlevihanesinin hemen yanında yer alan Hamuşan Kabristanında …….

Hariri Muhammed Efendi

adres

Hamza Bali (k.s.)

İstanbul – Silivrikapı’da Merkez Efendi Kabristanın biraz aşağısında yer alan Eski Kozlu Kabristanında caddeye çok yakın ………

Seyyid Nizam – İstanbul

İstanbul – Zeytinburnunda Seyyid Nizam camiinde ” Bir Veliyy-i Ali Şandır Hazreti Seyyid NizamNamına İnşa Olundu Mabed-i Revnak-NümaSöyledim İtmamına Tarih-i Hicri BittamamCami-i Seyyid Nizam’a Gel Gönül Eyle Dua ” İstanbul alimlerinden olup asıl adı Nizameddîn Ahmed Eba Nesîm’dir. Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (sav) torunu Hz. Hüseyin evladından olup seyyiddir. Babasi Şehabeddin Efendi, Hz. Hüseyin’in Abdullah A’rec […]

Ahmed Avni Konuk

İstanbul – Topkapı – Merkez Efendi Kabristanında . Merkez Efendi’nin türbesinin yanındaki kapıdan giriyoruz 30 metre sonra solda. …….                          

Aşcı Ahmed Dede

İstanbul – Topkapı ; Merkez Efendi kabristanında yol üzerinde ….

Hacı Bayram Kabayi (k.s.)

İstanbul – Topkapı ;Topkapı kabristanında. Takkeci İbrahim Ağa camii’nin yanındaki bölümdedir.(Google.map’deki işaretlediğimiz nokta Kabristan içerisindeki yerini göstermektedir.) ……