İSTANBUL EVLİYALARI

[maplist categories="3" simplesearch="true" viewstyle="maponly" locationsperpage="3"]

Beyoğlu Beşiktaş Beykoz Eminönü Eyüp Fatih Kasımpaşa Üsküdar

0

Kırklar Sultan

İstanbul – Beykoz’da ; Temden gidenler için tavsiyemiz; Fatih sultan…

0

Şeyh Mehmet Ruhi Dede (k.s.)

İstanbul – Beyoğlu – Galata Mevlevihanesinde ………. [maplist locationstoshow=”3941″ simplesearch=”true”…

0

Hacı Feyzullah Efendi

——– Şeyh Muhammed Kudsi Bozkıri hazretleri’nin Halifesi Hacı Feyzullah Efendi,…

Genel
0

İstanbul – Üsküdar – Karacaahmet Türbesi arka tarafında İsmet Garibullah Hazretlerinin halifesi Mora havalisinde müftülük…

Genel
0

İstanbul – Ümraniye – Kocatepe kabristanında İhramcızade İsmail Hakkı hazretleri’nin halifesi Sivas/İmranlı kazasına bağlı…

Fatih
0

——– Şeyh Muhammed Kudsi Bozkıri hazretleri’nin Halifesi Hacı Feyzullah Efendi, Memiş Efendi’nin halifesidir. 1805’de Silistre…

Genel
0

İstanbul -Üsküdar’da Karacaahmed Kabristanında. Süleyman Hilmi Tunahan hazretlerinin karşı paftasında. ( Haritada tam yerini görebilirsiniz.)…

Genel
0

……. Ulu bir ağacın gölgesinde bulunan açık türbenin etrafı alçak bir duvar ve demir parmaklık…

Genel
0

İstanbul – Üsküdar – Karacaahmet kabristanında. İnadiyeden Karacaahmet sultan dergahına giderken . Atpazari Şeyh Osman…

Genel
0

İstanbul – Üsküdar – Karacaahmet Kabristanında Tunusbağı Çeşmesi önünden, Karacaahmet Sultan Türbesi’ne giden Tunusbağı Caddesi…

Genel
0

İstanbul – Üsküdar – Karacaahmet Kabristanında – Karacaahmet Sultan dergahından İnadiyeye doğru giderken yol üzerinde…

Genel
0

İstanbul –   Üsküdar –    Karacaahmet Kabristanında  Süleyman Hilmi Tunahan Hazretlerinin yola  doğru alt…

Celvetiyye
0

İstanbul – Üsküdar’da Aziz Mahmud hüdai camii yanındaki türbesinde Babasının adı Fazlullah’tır. 1541’de Şerefliikoçhisar’da doğdu.…

Genel
0

İstanbul -Üsküdar’da Özbekler Tekkesi yanındaki kabristanda. [maplist locationstoshow=”18578″ simplesearch=”true” viewstyle=”maponly” locationsperpage=”3″]

Genel
0

İstanbul – Üsküdar –  Karacaahmet Kabristanında Süleyman Hilmi Tunahan Hazretlerinin 50 metre yakınında Karacaahmet Mezarlığı’nda…

Genel
0

İstanbul – Üsküdar’da Katibim Aziz Bey sokak ile Ethemağa sokağının kesişimindeki caminin haziresinde. Nureddin Cerrahi…

Genel
0

İstanbul – Üsküdar – Kartal baba camii [maplist locationstoshow=”18549″ simplesearch=”true” viewstyle=”maponly” locationsperpage=”3″]

Genel
0

İstanbul – Üsküdar’da Kurban Nasuh camii avlusunda Türbe, Kurban Nasuh Camii avlusunun sağ tarafında, Büyük…

Genel
0

İstanbul – Üsküdar’da Doğancılar caddesindeki Üsküdar Mevlevihanesinde 1- Tekkenin kurucusu Numan Halil Dede Efendi 1213…

Celvetiyye
0

İstanbul – Üsküdar – Karacaahmet kabristanında – Karacaahmet sultan dergahından inadiye ‘ye giderken . Celvetiye…

Genel
0

İstanbul – Kuzguncuk – Nakkaş Baba Mezarlığı Türbe, Nakkaş Baba Mezarlığının caddeye açılan üç kapısından,…

Genel
0

İstanbul – Üsküdar – Çiçekci camii haziresinde Sefine-i Evliya yazarı, Huseyin Vassaf Bey, Şeyh Himmet…

Genel
0

İstanbul – Üsküdar’da Aziz Mahmud Hudai camii giriş kapısının hemen karşısında Cennet Efendi’nin asıl ismi…

Genel
0

İstanbul – Üsküdar’da Feyziye Hatun camii’nin avlusu yanında ve Selânikliler Sokağı’nın sol tarafında ve iki…