Menü
Abdurrahman  Bistami

Abdurrahman Bistami

Bu yazı sabitlenmiştir.

Bursa – Üftade camii arkasındaki Sadi dergahı haziresinde Hatay’ın Antakya kasabasındandır. Ahmed oğlu Ali oğlu Mehmed’in oğludur. Ulûm-i garibe tahsiline rağbet ederek Mısır ve Şam’a seyahat etmiş, birçok yerleri gezdikten...

Dedeler Dedesi – Şeyh Selahaddin Buhari

Dedeler Dedesi – Şeyh Selahaddin Buhari

Bu yazı sabitlenmiştir.

Bursa – Yıldırım’daki Yıldırım Beyazıt Külliyesi içerisinde Sultan I. Bayezid harp meydanlarında göstermiş olduğu kahramanlıklardan ötürü ‘Yıldırım’ lakabını almıştır. Çocukluğu Bursa sarayında geçen Yıldırım Bayezid, dönemin önemli ilim adamlarından aldığı...

Ana Sultan Türbesi

Ana Sultan Türbesi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Bursa – Keles ile Küçükkavacık Mahallesi arasında Harmancık ilçesine gidilen yolun hemen kenarında yer almaktadır. …………..

Hamit Dede ( Hamitler dede – Mübarek dede )

Hamit Dede ( Hamitler dede – Mübarek dede )

Bu yazı sabitlenmiştir.

Bursa – Hamidler mahallesi  Baldırzade ‘ nin Ravza-i Evliya’sında bildirdiğine göre Hamidler Mahallesin de bir azizdir. Doğum ve ölüm tarihleri bilinmemektedir. Ravza-i Evliya’da zikredildiği hesaba katılırsa en az dört asırlıktır...

Doğan Bey

Doğan Bey

Bu yazı sabitlenmiştir.

Bursa – Suluki camii arkasında Bugün Şehreküstü’den Santral Garaj ‘a inen Fevzi Çakmak Caddesi ‘nin sağında (şimdiki haliyle eski yerinin bir kısmı yola gitmiş bir kısmında da hastahane olarak kullanılan...

Davud Dede – Bursa

Davud Dede – Bursa

Bu yazı sabitlenmiştir.

Yıldırım Bayezıt Han zamanında Seyyid Behlül ve Ali Mest Edhemi ile Buhara dan geldiler. Üçü de Edhemiyye tarikatına mensup olup Evliya Çelebi buna “Yesevi fukarasındandır” der. Davud Efendi, Yıldırım Camii...

Ay Dede

Ay Dede

Bu yazı sabitlenmiştir.

Bursa – Ay dede camii Bursa’ nın güneyinde dağa doğru bakıldığında en tepe noktada beyaz biblo gibi duran bir cami görülmektedir . Bu Kırk fenerliler Aydede Camii ‘dir. Kuzgunluk ‘tan...

Behlül Dede

Behlül Dede

Bu yazı sabitlenmiştir.

Buhara ‘dan gelip Bursa ‘da Davud Dede semtinde Çıraklı Dede Zaviyesi ‘ni inşa eden Pir Dede demekle meşhur evlad-ı rasülden Seyyid Behlül hazretleridir İbrahim Edhem ‘in Edhemiyye tarikatına mensub olup...

Abdülkerim Kadiri ( Şeyh Müftü )

Abdülkerim Kadiri ( Şeyh Müftü )

Bu yazı sabitlenmiştir.

Bursa – Mustafa Kemalpaşa – Şeyh Müftü camii Bursa’nın Kirmasti (Mustafakemalpaşa) ilçesi Atariye Mahallesi’nde doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Kanuni Sultan Süleyman Han zamanında yaşamış alim ve velilerdendir. Zamanında Müfti Şeyh...

Yakub Çelebi

Yakub Çelebi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Yakub Çelebi , Mehmet Şemseddin Efendinin Yadigar- Şems kitabına göre halk arasında hala meşhur olan Karabaş Tevcidi’nin müellifidir. Bursa da Başçı İbrahim mahallesi, Çardak sokak’ta geniş bir bahçe içinde yer...