Perşembe, Aralık 7, 2023

Şeyh Ömer Türbesi

Niğde – ulukışla – ilçeye 20 km uzaklıktaki şeyh ömerli köyünde  Türbe inşa kitabesine göre. Şeyh Rüstem’in isteği üzerine “Şeyh Yakub” tarafından 1080 H./1669 M. yılında yaptırılmıştır. Türbenin, Şeyh Ömer adına ölümünden sonra müritleri tarafından inşa ettirildiği anlaşılmaktadır. Yapı, köyün üst kısmında yer alan mezarlığın içinde bulunmaktadır. Şeyh Ömer, bulunduğu köye adını vermiş olup, dönemin […]

Akkızana Türbesi

Niğde – çamardı – bademdere kasabası’nın karapınar mevkii , akkızana tepesinde Türbe inşa kitabesine göre, 1241 H. / 1826 M. yılında Evliya Şeyh Hasan adına yapılmıştır Yapı defineciler tarafından tahrip edilmiş olup, onarıma ihtiyacı vardır. Hafif eğimli arazi üzerine yapılan türbe, kare planlı olup dıştan yaklaşık 5.50 x 5.50 m. ölçülerindedir. Kapı, kemer, mihrap, pencere […]

Şeyh İlyas Türbesi

Niğde – Altunhisar – İlçeye 2 km uzaklıktaki Yeşilyurt kasabası’nın kale mahallesindeki mezarlıkta Türbenin kapısının üst kısmında 0.30 x 030 m. ölçülerinde kitabelik yeri vardır. Fakat kitabe, çevredeki insanlardan öğrendiğimize göre 1992 yılında yerinden sökülerek çalınmış. Bundan dolayı yapının inşa yılını bilemiyoruz. Türbenin, yörede sayılan ve sevilen şahsiyet Şeyh İlyas adına XVIII. yüzyılda yapıldığı söylenmektedir. […]

Uluören Köyü Türbesi

Niğde – Altunhisar – İlçeye 30 km uzaklıktaki Uluören köyü mezarlığında Türbenin inşa kitabesi olmadığı için yapım yılını bilemiyoruz. Tespit edebildiğimiz kadarılığıyla belgelerde de bu yapının adına rastlanılmamaktadır. Köydeki yaşlı insanların verdikleri bilgiler ile türbenin mimari özelliği dikkate alındığında XVIII. yüzyılda inşa edildiğini sanmaktayız. Türbe, köyün alt kısmında yer alan mezarlığın içine yapılmıştır. Günümüze bazı […]

Şeyh Güzel

Niğde – Altunhisar İlçesinin 3 km yakınındaki Türbeönü mevkiinde Türbe, kapının üst kısmına yerleştirilen inşa kitabesine göre, “Şeyh Güzel” adina 955 H./ 1548 M. yılında yapılmıştır. Günümüze bazı onarımlar görerek gelen türbe, orijinal özelliğim korumaktadır. Ön cephede yer alan tamir kitabelerine göre, 1138 H./ 1726 M. ve 1218 H./ 1803 M. yıllarında onarım görmüştür. Ayrıca […]

Bayram Gazi

Niğde – Altunhisar ilçesi Yukarı Mahalle Bayram Gazi sokağında Türbe inşa kitabesine göre, 1231 H./1816M. yılında yapılmıştır. Bayram Gazi Manzümesi’nin bir yapışı olan türbe, namazgahın güneydoğu tarafına yerleştirilmiştir. Günümüze bazı onarımlar görerek gelen türbe, orijinal özelliğini büyük ölçüde korumaktadır. Yapının taş kubbesi dıştan betonla kaplanmış, cephe duvarlanndaki derzler yenilenmiş ve iç duvarlar ile kubbe sıvanarak, […]

Koyunlu Köyü Türbesi

Niğde Merkeze 14 km uzaklıktaki Koyunlu  kasabasında. Aşağı mahalle Alicik sokak’ta. Türbenin inşa kitabesi olmadığı için yapım yılını bilinmemektedir . Kaynaklara göre Koyunlu Kasabası’nda yerleşim, Niğde’ye 1366-1470 yılları arasında hakim olan Karamanoğullan Beyliği döneminde olmuştur. Bu bilgilerle beraber yapının mimari özelliğini de dikkate alırsak türbenin, XV. yüzyılda inşa edildiği sanılmaktadır. Günümüze bazı onarımlarla gelen yapı, […]

Şeyh İbrahim Türbesi

Niğde -Merkeze bağlı Güllüce Köyünde Şeyh İbrahim Türbesi , Niğde merkez ilçeye bağlı, 14km uzaklıktaki Güllüce köyünde , şimdi köyün mezarlığı olarak bilinen kabristandadır. Şeyh İbrahim hakkında herhangi bir bilgiye ulaşamadık. Yapının inşa kitabesi olmadığı için yapım yılı belli değildir.. Hurufat Defterlerinde, kümbetin adı geçmemekle beraber, Güllüce Köyü’nde Şeyh Ibrahim Tekkesin’den bahsedilmektedir. Bu arşiv belgelerinde […]

Çomak Dede – Niğde

Niğde – Elmalı Kasabasında Mezarlığın içinde Türbenin inşa kitabesi olmadığı için yapım yılı belli değildir. Türbe, yörede sevilen ve sayılan Çomak Dede adına XVIII. yüzyılda inşa edildiği sanılmaktadır. Yapı, kasabadaki mezarlığın içinde bulunmaktadır. Günümüze bazı onarımlar görerek gelen türbe, orijinal özelliğini korumaktadır. Yapı en son 1993 yılında tamir edilmiştir. Bu onarım sırasında aşınan taşlar yenilenmiş, […]

Hikmet Baba

Niğde – Değirmenli kasabasında Türbenin inşa kitabesi olmadığı için yapım yılı belli değildir. Türbenin, yörede sevilen ve sayılan Hikmet Baba adına XVIII. yüzyılda inşa edilmiştir. Yapı, kasabadaki mezarlığın içinde bulunmaktadır. Günümüze bazı onarımlar görerek gelen türbe, orijinal özelliğini korumaktadır. Türbenin zemini yakın zamanlarda betonla kaplanmış olup, orijinalinde kesme taşla döşendiği anlaşılmaktadır. Yapı tek katlı ve […]

Şeref Ali Türbesi

Niğde – Yukarı Kayabaşı mah Şeref Ali sokağında Türbe inşa kitabesine göre, “Mutasarrıf Hacı Said Paşa” tarafından 1282 H./ 1865-66 M. yılında yaptırılmıştır. Fakat inşa kitabesindeki ifadeden, daha önce mevcut olan türbenin yıkılıp yerine, Hacı Said Paşa tarafından ikinci defa olarak şimdiki türbenin yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Hacı Said Paşa, Niğde’de mutasamf olarak görev yapmıştır. Karaman Eyaleti’nde […]

Şah Süleyman Türbesi

Niğde – Merkez’deki    Emin  Erişingil Bularında yer alır. Yapının inşa kitabesi yoktur ve yapım yılı hakkında da bir belgeye bulunmamaktadır. Ayrıca Şah Süleyman’ın kimliği ve yaşadığı devir konusunda kaynaklarda bilgi olmadığı gibi, türbedeki basit taş sandukada da hiçbir yazı mevcut değildir. Fakat ey van tipi türbeler XIII. yüzyılın başlarında belirmiş, XIV. yüzyılın başlarına kadar […]

Sır Ali Türbesi

Niğde –  Sırali Mahallesi, Çeşmeli Sokak , Sırali camiinde Türbenin inşa kitabesi yoktur. Fakat Sır Ali Camii ile beraber 1712 yılı civarında inşa edildiğini sanmaktayız. Yapı, Sır Ali tarafından vefat etmeden önce cami ile beraber inşa ettirilmiş olabilir. Türbenin mimarım ise bilemiyomz. Ayrıca, Niğdeli Hakî adındaki şair 1143 H./1730-31 M. yılında yazdığı bir şiirinde, Niğde’de […]

Kesikbaş Türbesi – Şems Tebrizi Makamı

Niğde  –  Merkez Burhan Mahallesi Kesikbaş sokak’taki Kesikbaş camiinde Türbenin inşa kitabesi olmadığı gibi, yapım yılı hakkında da herhangi bir belge mevcut değildir. Günümüze kadar bir çok onarımlar gördüğü anlaşılan yapı orjinal özelliğini kaybetmiştir. Sadece kuzey ve güney cephe duvarlarının üst kısmında 1296 H./ 1878-79 M. ve 1340 H. / 1921-22 M. tarihli iki onarım […]

Kemali Ümmi

Niğde – Yenice Mahallesi, Dört Ayak sokak’taki Kemal Ümmi mescidi’nin batı tarafında Kemal Ümmi (V. 1475) bazı kaynaklara göre Karaman’da bazı kaynaklara göre de Niğde’de doğmuştur. Karaman’da doğduğuna dair resimli Türk Edebiyatı Tarihi’nde, “Büyük İnsanlar” adlı eserde, Meydan Larousse’da kayıtlar vardır. Doğum tarihi bilinmemektedir. Kemal Ümmi’nin Niğde çevresinde yaşadığına dair en önemli delil, Niğde’nin Yenice […]

Sarı Saltuk – Niğde

Sarı Saltuk hazretlerinin türbesi ;Niğde – Merkez’de Sarı Saltuk caddesi ile Alparslan Türkeş bulvarı kesişiminde Türbenin inşa kitabesi olmadığı için yapım yılını bilemiyoruz. Kaynaklara göre 1210 – 1293 yılları arasında yaşayan San Saltuk, Çepni Türkmen Aşireti’nin dini lideri konumunda olan Türkmen babasıdır. Sarı Saltuk aynı zamanda çağdaşı olan Hacı Bektaş-ı Velî gibi Kalenderi Tarîkatı’nın Haydarîye […]

Şeyh Ahmed Kuddusi

Ahmed Kuddusi hazretlerinin kabri şerifi ; Niğde – Bor Asri Kabristanında . Aynı zamanda Bor Merkezde Sarı Saltuk türbesinin karşısında makamı var. Vefatından sonra da müritlerini eğitmeye ve onlara yol göstermeye devam eden Ahmed Kuddusi hazretleri divanındaki İcazetname Kasidesi’nde belirtildiği üzere , kendisine kıyamete kadar gelecek insanlara zikir için izin verme icazeti verilmiştir.İcazet Kasidesi’nde, mürşit […]

Sarı Saltuk – Niğde

Sarı Saltuk hazretlerinin türbesi ;Niğde – Merkez’de Sarı Saltuk caddesi ile Alparslan Türkeş bulvarı kesişiminde Türbenin inşa kitabesi olmadığı için yapım yılını bilemiyoruz. Kaynaklara göre 1210 – 1293 yılları arasında yaşayan San Saltuk, Çepni Türkmen Aşireti’nin dini lideri konumunda olan Türkmen babasıdır. Sarı Saltuk aynı zamanda çağdaşı olan Hacı Bektaş-ı Velî gibi Kalenderi Tarîkatı’nın Haydarîye […]

Şeyh Ahmed Kuddusi

Ahmed Kuddusi hazretlerinin kabri şerifi ; Niğde – Bor Asri Kabristanında . Aynı zamanda Bor Merkezde Sarı Saltuk türbesinin karşısında makamı var. Vefatından sonra da müritlerini eğitmeye ve onlara yol göstermeye devam eden Ahmed Kuddusi hazretleri divanındaki İcazetname Kasidesi’nde belirtildiği üzere , kendisine kıyamete kadar gelecek insanlara zikir için izin verme icazeti verilmiştir.İcazet Kasidesi’nde, mürşit […]

Şeyh İlyas Türbesi

Niğde – Altunhisar – İlçeye 2 km uzaklıktaki Yeşilyurt kasabası’nın kale mahallesindeki mezarlıkta Türbenin kapısının üst kısmında 0.30 x 030 m. ölçülerinde kitabelik yeri vardır. Fakat kitabe, çevredeki insanlardan öğrendiğimize göre 1992 yılında yerinden sökülerek çalınmış. Bundan dolayı yapının inşa yılını bilemiyoruz. Türbenin, yörede sayılan ve sevilen şahsiyet Şeyh İlyas adına XVIII. yüzyılda yapıldığı söylenmektedir. […]

Uluören Köyü Türbesi

Niğde – Altunhisar – İlçeye 30 km uzaklıktaki Uluören köyü mezarlığında Türbenin inşa kitabesi olmadığı için yapım yılını bilemiyoruz. Tespit edebildiğimiz kadarılığıyla belgelerde de bu yapının adına rastlanılmamaktadır. Köydeki yaşlı insanların verdikleri bilgiler ile türbenin mimari özelliği dikkate alındığında XVIII. yüzyılda inşa edildiğini sanmaktayız. Türbe, köyün alt kısmında yer alan mezarlığın içine yapılmıştır. Günümüze bazı […]

Şeyh Güzel

Niğde – Altunhisar İlçesinin 3 km yakınındaki Türbeönü mevkiinde Türbe, kapının üst kısmına yerleştirilen inşa kitabesine göre, “Şeyh Güzel” adina 955 H./ 1548 M. yılında yapılmıştır. Günümüze bazı onarımlar görerek gelen türbe, orijinal özelliğim korumaktadır. Ön cephede yer alan tamir kitabelerine göre, 1138 H./ 1726 M. ve 1218 H./ 1803 M. yıllarında onarım görmüştür. Ayrıca […]

Bayram Gazi

Niğde – Altunhisar ilçesi Yukarı Mahalle Bayram Gazi sokağında Türbe inşa kitabesine göre, 1231 H./1816M. yılında yapılmıştır. Bayram Gazi Manzümesi’nin bir yapışı olan türbe, namazgahın güneydoğu tarafına yerleştirilmiştir. Günümüze bazı onarımlar görerek gelen türbe, orijinal özelliğini büyük ölçüde korumaktadır. Yapının taş kubbesi dıştan betonla kaplanmış, cephe duvarlanndaki derzler yenilenmiş ve iç duvarlar ile kubbe sıvanarak, […]

Şeyh Ömer Türbesi

Niğde – ulukışla – ilçeye 20 km uzaklıktaki şeyh ömerli köyünde  Türbe inşa kitabesine göre. Şeyh Rüstem’in isteği üzerine “Şeyh Yakub” tarafından 1080 H./1669 M. yılında yaptırılmıştır. Türbenin, Şeyh Ömer adına ölümünden sonra müritleri tarafından inşa ettirildiği anlaşılmaktadır. Yapı, köyün üst kısmında yer alan mezarlığın içinde bulunmaktadır. Şeyh Ömer, bulunduğu köye adını vermiş olup, dönemin […]

Akkızana Türbesi

Niğde – çamardı – bademdere kasabası’nın karapınar mevkii , akkızana tepesinde Türbe inşa kitabesine göre, 1241 H. / 1826 M. yılında Evliya Şeyh Hasan adına yapılmıştır Yapı defineciler tarafından tahrip edilmiş olup, onarıma ihtiyacı vardır. Hafif eğimli arazi üzerine yapılan türbe, kare planlı olup dıştan yaklaşık 5.50 x 5.50 m. ölçülerindedir. Kapı, kemer, mihrap, pencere […]