Şeyh İbrahim Türbesi

tarafından
1664
Şeyh İbrahim Türbesi

Niğde -Merkeze bağlı Güllüce Köyünde

Şeyh İbrahim Türbesi , Niğde merkez ilçeye bağlı, 14km uzaklıktaki Güllüce köyünde , şimdi köyün mezarlığı olarak bilinen kabristandadır. Şeyh İbrahim hakkında herhangi bir bilgiye ulaşamadık.

Yapının inşa kitabesi olmadığı için yapım yılı belli değildir.. Hurufat Defterlerinde, kümbetin adı geçmemekle beraber, Güllüce Köyü’nde Şeyh Ibrahim Tekkesin’den bahsedilmektedir. Bu arşiv belgelerinde 1697, 1708, 1805, 1810 ve 1858 tarihlerinde “Niğde Kazasi Güllüce Karyesi’nde vaki Şeyh İbrahim Tekyesi …” nden; 1755 ve 1886 tarihli belgelerde ise “Güllüce Karyesi’nde vaki Şeyh Mustafa Tekyesi” nden söz edilmektedir . Fakat adı geçen tekke günümüze gelmemiştir. Bu durum tekkenin önce “Şeyh İbrahim” adını taşıdığını ve ölümünden sonra makamına oturan “Şeyh Mustafa” nın ismiyle beraber kullanıldığı anlaşılıyor. Bu bilgiler ışığında, Şeyh İbrahim’in ölümü üzerine kümbetin, XVIII. yüzyılın ilk yarısında inşa ettirildiğim düşünebiliriz.