Cuma, Eylül 15, 2023

Uşak Evliyaları

Uşaklı Cemalettin Aziz Efendi ( Kunat )

  Cemalettin Kunat hazretleri (1933-2013) Uşak’ta dünyaya gelir. Babası, Selbesoğlu lakabıyla tanınan Ahmet (Kunat) Çavuş Çanakkale Gazilerindendir. Yakup Baba’nın velayete getirdiği bir büyük aşık ve arif olan Ahmet Çavuş 1966 senesinde vefat etmiş ve Uşak’ta Elmalıdere mezarlığında defnedilmiştir. Cemalettin Aziz’in Annesi Ayşe Dudu Hanımdır. Dudu valide, Kadiri şeyhi Recep Efendi’nin kız kardeşinin kızıdır. Siroz’dan vefat […]

Uşaklı Yamalızade Şeyh Ali Rıza Efendi

UŞAK ŞEHİR MERKEZİNDEKİ ŞEHİTLER KABRİSTANINDA. KABRİSTANININ ÜST KAPISINDAN GİRDİĞİMİZDE 50 METRE AŞAĞI YÜRÜYORUZ . SOL TARAFTA 20 METRE İLERİDE. Uşaklı Yamalızade Şeyh Ali Rıza Hazretlerinin (ö. 2. 12. 1939, Uşak) irşadı faaliyetleriyle Şabaniyye silsilesi Uşak’ta neşv ü nema bulur. Babası’nın yüzünde ben olduğu için “Yamalı” lakabıyla tanı­nan aile, soyadı kanununda Yamalıoğlu soyismini almıştır. “Yamalı Baba” […]

Hacı Ali Türbesi

Uşak – Merkez’de Hacıkadem Köyünde Hacı Ali tarafından Hacıkadem köyüne yaptırılmıştır. Çok kenarlı, yuvarlak kubbeli, tek katlı, kargir yapılı, tek mezarlı bir türbedir. Türbenin yapılış tarihi bilinmemektedir. Fakat Osmanlı dönemi eseri olduğu ve zamanında türbenin etrafında zaviye yapılarının olduğu çalışmalar sonucunda anlaşılmıştır. Bugün Uşak merkezine bağlı olan bu köyde, zaviyeye ait olan türbe ve büyük […]

Hacım Sultan

Uşak – Sivaslı – Hacım Sultan  Köyünde Uşak’taki tarihi bilinen en eski Bektaşi zaviyesi Hacım Sultan’dır. Zaviye Germiyanoğlu I. Yakub Bey tarafından H.721/ M.1321 tarihinde Hacım Sultan köyüne yaptırılmıştır. Bugün bu köy, Uşak iline bağlı Sivaslı ilçesi sınırları içinde yer almaktadır. Germiyanoğulları Beyliği dönemine ait olan Hacım Sultan Zaviyesi, Osmanlıların bölgeyi ele geçirmesiyle birlikte hiçbir […]

Alaaddin Uşşaki (k.s.)

Uşak – Merkez’e bağlı Kabaklar köyünde Halveti tarikatının ileri gelen büyüklerinden. Halvetiliğin üçünçü asıl şubesinden olan Ahmediyye kolunun kurucusu Yiğitbaşı Veli hazretlerinin mürşididir. Akhisar’a bağlı Göl Marmara da doğan Yiğitbaş Veli, Uşak’a gelerek normal medrese eğitimini tamamlamıştır. Medreseden icazetini aldıktan sonra Şeyh Alaaddin Uşşaki hazretlerine intisap edip O’ndan tarikat ve feyz alarak seyr sülukunu tamamlamıştır. […]

Seyyid Ahmed Semerkandi (k.s.)

Uşak – Merkeze bağlı Kabaklar Köyünde Halvetiye Tarikatının Uşşaki kolunun kurucusu Arif-i Billah Hasan Hüsameddin Uşşaki hazretlerinin hocasıdır. Hüsameddin Uşşaki hazretleri henüz Buhara da iken orada medrese tahsilini bitirip Kübreviyye ve Nur Bahşiyye tarikatlarına intisab etmiş ve bu tarikatların büyüklerinden feyz alıp teselli bulmaya çalışmışsada içindeki sıkıntısını bir türlü giderememiştir. Babasının ölümü üzerine her şeye […]

Şeyh Yakupzade Hafız Mustafa Efendi

Uşak şehir merkezindeki Şehitler Kabristanında. Kabristanının üst kapısından girdiğimizde 50 metre aşağı yürüyoruz . Sol tarafta 20 metre ileride. Halvetı/Şabani Azizlerinden Yakupzade Hafız Mustafa (Özyürek) Efendi (d. 1887-ö. 1973) Uşaklı­ dır. Annesi Alime hanım, babası Mehmed Efendi’dir. Her ikisini de küçük yaşlarında kaybeder. Teyzesi tarafından büyütülür. Teyzeoğlu ile birlikte hafızlık tahsil eder. On sekiz yaşında […]

Karacaahmet Türbesi – Uşak

Uşak – Ulubey ‘e Bağlı Karacaahmet köyünde …