Uşak Evliyaları

[td_block_big_grid_fl_4 category_id=”2817″ sort=”random_posts” tdc_css=””]

Uşak Evliyaları

Uşaklı Cemalettin Aziz Efendi ( Kunat )

  Cemalettin Kunat hazretleri (1933-2013) Uşak’ta dünyaya gelir. Babası, Selbesoğlu lakabıyla tanınan Ahmet (Kunat) Çavuş Çanakkale Gazilerindendir. Yakup Baba’nın velayete getirdiği bir büyük aşık ve arif olan Ahmet Çavuş 1966...

Uşaklı Yamalızade Şeyh Ali Rıza Efendi

UŞAK ŞEHİR MERKEZİNDEKİ ŞEHİTLER KABRİSTANINDA. KABRİSTANININ ÜST KAPISINDAN GİRDİĞİMİZDE 50 METRE AŞAĞI YÜRÜYORUZ . SOL TARAFTA 20 METRE İLERİDE. Uşaklı Yamalızade Şeyh Ali Rıza Hazretlerinin (ö. 2. 12. 1939, Uşak)...

Hacı Ali Türbesi

Uşak – Merkez’de Hacıkadem Köyünde Hacı Ali tarafından Hacıkadem köyüne yaptırılmıştır. Çok kenarlı, yuvarlak kubbeli, tek katlı, kargir yapılı, tek mezarlı bir türbedir. Türbenin yapılış tarihi bilinmemektedir. Fakat Osmanlı dönemi...

Hacım Sultan

Uşak – Sivaslı – Hacım Sultan  Köyünde Uşak’taki tarihi bilinen en eski Bektaşi zaviyesi Hacım Sultan’dır. Zaviye Germiyanoğlu I. Yakub Bey tarafından H.721/ M.1321 tarihinde Hacım Sultan köyüne yaptırılmıştır. Bugün...

Alaaddin Uşşaki (k.s.)

Uşak – Merkez’e bağlı Kabaklar köyünde Halveti tarikatının ileri gelen büyüklerinden. Halvetiliğin üçünçü asıl şubesinden olan Ahmediyye kolunun kurucusu Yiğitbaşı Veli hazretlerinin mürşididir. Akhisar’a bağlı Göl Marmara da doğan Yiğitbaş...

Seyyid Ahmed Semerkandi (k.s.)

Uşak – Merkeze bağlı Kabaklar Köyünde Halvetiye Tarikatının Uşşaki kolunun kurucusu Arif-i Billah Hasan Hüsameddin Uşşaki hazretlerinin hocasıdır. Hüsameddin Uşşaki hazretleri henüz Buhara da iken orada medrese tahsilini bitirip Kübreviyye...

Şeyh Yakupzade Hafız Mustafa Efendi

Uşak şehir merkezindeki Şehitler Kabristanında. Kabristanının üst kapısından girdiğimizde 50 metre aşağı yürüyoruz . Sol tarafta 20 metre ileride. Halvetı/Şabani Azizlerinden Yakupzade Hafız Mustafa (Özyürek) Efendi (d. 1887-ö. 1973) Uşaklı­...

Karacaahmet Türbesi – Uşak

Uşak – Ulubey ‘e Bağlı Karacaahmet köyünde …

wifi_lock Bu yazıya yorum yapılması editör tarafından yasaklanmıştır, anlayışınız için teşekkürler.