Cuma, Eylül 15, 2023

Habib Karamani

amasya – Mehmetpaşa imaret camii Habib Karamanî hazretleri, Seyyid Yahya-yı Şirvanî hazretlerinin halifelerinden yüksek bir zattır. Anadolu’da yetişen büyük velilerden olup, soyu, anne tarafından Hazret-i Ebu Bekr Sıddık (r.a.) Efendimize, baba tarafından Hazret-i Ömer (r.a.) efendimize ve varır. Anadolu’da irşad faaliyeti yapan ilk Halvet şeyhlerindendir. Niğde yakınlarındaki Ortaköy kasabasında doğdu. O devirde Niğde Karaman vilayetine […]

Beşir Efendi (ks.)

Beşir Efendi’nin kabri Şerifi ; Amasya – Taşova’da İdris torun mahallesindeki Kabristanda. Beşir Efendi Hazretlerinin (k.s.) Silsile-i Şerifi Beşir Efendi, 1905 yılında Dağıstan’da doğmuştur. 12 yaşına kadar Dağıstan bölgesinde yaşamını sürdürmüştür. Dağıstan’dan Türkiye’ye gelmek için yola çıktığında henüz 12 yaşındadır. Beşir Efendi 1930-1935 yılları arasında beş yıl “Karakuş” dağlarında kalmış, bu bölgedeki insanları doğruya ve […]

Şeyh İsmail Siraceddin Şirvani (k.s.)

  Şeyh İsmail Siraceddin hazretlerinin kabri şerifi ; Amasya – Merkez’de Yukarı Türbe camiinde  İsmail Siraceddin Şirvani hazretleri, Hicretin 1197 (1782/83) yılında Rusyanm, Şemahi kazasına bağlı Kürtemir’de dünya ya gelmiştir. Tahsil çağına ulaşınca, Şemâhî kasabasında bulunan âlimlerden Baba Efendinin talebelerinden olan Muhammed Nûrî Efendiden, ilk tahsiline başlayıp, Molla Câmî’nin Kâfiye Şerhi’ne kadar okudu. (1800/01) tarihinde […]

Taceddin Altunbaş Türbesi

Amasya – Merkez’de  Arasta sokak’da …..

Şeyh Abdurrahman Hüsameddin Efendi

Amasya – Merkez’de Çilehane camii girişindeki türbesinde ……