Çarşamba, Kasım 29, 2023

Antalya Evliyaları

Cemaleddin Seyyidi Şeyh Sinan Türbesi Ahi Yusuf Türbesi Aşık Doğan Dede Sitti Zeynep Türbesi Musa Dede Mahmut Seydi Türbesi

Yaren Dede Şeyh Şücaettin

İlla Baba

  İlla Baba Türbesi, Çalpınar (Köyü) Mahallesindedir. Köy içinden geçen derenin karşı tarafındadır. Çalpınar köyünün eski adı İlla’dır. Köyün ismini burada medfun olan İlla Baba’dan aldığı söylenmektedir. Ermiş bir zat olarak anılmaktadır. Türbe betonarmeden kare plana yakın inşa edilmiştir. Türbe içinde üç sanduka bulunmaktadır. Kaynaklar ; Evliyalar Şehri Antalya , Abdulhalim Durma

Vahib-i Ümmi (k.s.)

Antalya – Elmalı ‘da Pınarbaşı mevkiinde Elmalı’da doğmuş olan Abdulvehhab Ümmi’nin doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. 1595’te memleketinde vefat etmiş olup Pınarbaşı mevkiindeki türbesi halen bir ziyaretgahtır. Evliya Çelebi, Seyahatname’sinin “Ziyaretgah-ı Elmalı Şehri” başlıklı bölümünde, Vahib Ümmi’den şöyle bahseder. “Pınarbaşı’nda Abdülvehhab Efendi’nin bir mesiregah asitanesi var kim ehibba ve erbab-ı zürefanın aramgah ve namazgahıdır. Anda […]

İshak Dede – Elmalı

Antalya İli, Elmalı İlçesi merkezinde, Kapmescit Mahallesi, İshakdede Caddesindedir.

Haydar Baba – Elmalı

Antalya – Elmalı’da Abdal Musa’nın talebelerinden olduğu söylenir.

Tabak Baba

Antalya – Elmalı’da ……

Çoban Dede – Elmalı

Antalya – Elmalı’da …….

Abdal Musa – Elmalı

Antalya. – Elmalı’da Bursa’nın fethinden önce Buhara’dan gelen kırk abdaldan biri olarak gösterilen Abdal Musa, Bursa’nın fethinde Sultan Orhan’la birlikte olduğuna ve Geyikli Baba ile aralarında yakın bir münasebetin bulunduğuna işaret edilir. Kaygusuz Abdal’ın Abdal Musa’dan icazet alışı, Kaygusuz Abdal Menakıbı’nda genişçe anlatılır. Bazı Bektaşi kaynaklarında ve Finike yakınlarındaki Kafi Baba Tekkesi kitabesinde Abdal Musa […]

Şeyh Şücaeddin

Şeyh Şücaeddin Türbesi ; Antalya’nın merkezinde, Kızıltoprak mahallesinde ve Çaybaşı kahvesi diye bilinen mevkide yer almaktadır. 239 tarihinde inşa edilmiş olan türbe girişinin iki yanında sivri kemerli sathi bir niş içerisinde iki kitabeye yer verilmiştir. Selçuklu sülüs hattı ile Arapça yazılan kitabelerden girişin sağında yer alan ayet kitabesi, diğeri ise yapının inşa kitabesidir. Yapıya ait vakfiye bulunamamıştır. […]

Şeyh Sinan Türbesi

Şeyh Sinan Türbesi Şeyh Sinan Mahallesi’nde, Değirmenönü Caddesi üzerinde bulunan Şeyh Sinan Camisi’nin yanındadır. Türbesi kare planlı, küçük ve basit bir yapıdır. Moloz taştan derzli olarak yapılmıştır.Üzeri kiremitli bir çatı ile örtülmüştür. Güney cephesinde kesme taştan küçük bir hacet penceresi ve burada da üç kitabe bulunmaktadır. Şeyh Sinan Camisi avlusunda yer alan bu türbe, Cuma günleri kadınlar tarafından ziyaret edilir.Anlatılanlara bakılırsa, […]

Aşık Doğan Dede

Aşık Doğan Dede’nin kabri eski mezarlığın (Andızlı) karşısında, mezarlığın önünden geçen yolüzerindedir. Eskiden burada Aşık Doğan Medresesi vardı. Aşık Doğan bu medresede ders veriyordu. Ancak Aşık Doğan Dede’nin kaç yıl yaşadığı ve ne zaman öldüğü hakkında bilgi yoktur. Ancak adına “Aşık Doğan” dendiğine göre, onun bir saz şairi olduğu ve saz çaldığı söylenebilir. 1830 tarihli nüfus sayım defterine […]

Ahi Yusuf Türbesi

Ahi Yusuf Türbesi ; Antalya – Muratpaşa’da İskele güneyinde bulunan Mermeli Plajına giderken yol üstündeki Ahi Yusuf camii kıblesinde Mevlânâ Celâleddîn’i Rûmî’nin oğlu Sultan Veled’in yazdığı Dîvanında Ahî Yusuf’tan bahsetmesi, Ahî Yusuf’u iyi tanıdığını göstermektedir. Konya’da şeyhi Ahî Evran’ın yanında yetişen Ahî Yusuf’un, Ahîlerin teşkilatlanması için her türlü yetki ve desteği veren I. Alaaddin Keykubad […]

Cemaleddin Seyyidi

Cemaleddin Seyyidi Türbesi ; Antalya – Manavgat Seydiler Mh.’de Manavgat’dan Alanya İstikametine giderken 13 km sonra sola ayrılan Doğançam yolundan sonra 2 km kuzeyde Peygamberimizin soyundan gelen Cemaleddin Seyyid hazretleri hakkında bilgilerimizi çok azdır. Halk arasında Horasandan gelerek Seydişehri kuran Seyyid Harun Veli Hazretlerinin talebelerinden olduğuna inanılır. 1530 tarihinde yazılan ve halen İstanbul Başbakanlık arşivinde […]

Sitti Zeynep Türbesi

Siti Zeynep Türbesi ; Çarşı Mah. Kaleyolu Caddesinde Alanya nın simgesi olan KIZILKULE kuzeyinde Kuyularönü camii batısından yokuş üzerinde XVI. Yüzyıla tarihlenen Sitti Zeynep TürbesiAlanya Kalesi’ne çıkan yol üzerindedir. Büyük birkayanın üzerinde yer alır. Yapı, kare planlı ve kubbeli ikiodadan ibarettir. Kapıdan girişte solda, gelenlerin ibadet etmeleri ve oturmaları için bir oda mevcuttur. Bu oda Evliyanın bulunduğu odadan kafesli […]

Musa Dede – Pelit Evliyası

Musa Dede Türbesi ; Antalya – Alanya Su gözü mah. Türbe sokak ta Su gözü Öğrenci yurdu bahçesi içerisinde Pelit Evliyası, ilçenin Sugözü Mahallesi’nde bulunmaktadır133. Evliyanın mezarının içinde bulunduğu yapının kapısı üzerinde “Musa Dede” yazmaktadır. Bunarağmen, yöre halkınca “Pelit Evliyası” olarak bilinmekte ve anılmaktadır. Bu adın veriliş sebebi de, Evliyanınhemen yanında bulunan yaşlı bir pelit ağacının bir gece […]

Mahmut Seydi Türbesi

Mahmut Seydi Türbesi ; Alanya’dan kuzeye doğru Toros Dağları üzerinde 22 km uzaklıktaki Mahmutseydi Mh Altındaki Bahçeler arasındadır. Mahmut Seydi’nin Horasan’dan bölgeye gelen yedi evliyadan biri olduğu söylenmektedir. Mahmut Seydi bölgeye gelerek eski adı Onas olan köye yerleşmiş ve zaviyesini kurmuş burada İslam’ı yaymıştır. Seyyid Harun Veli’nin öğrencisi ve ahfadından olduğu söylenmektedir. Yaşadığı dönem ve […]

Zincirkıran Mehmet Bey

  Antalya – Merkez ‘de Yivli Minare Külliyesi içerisinde   ..  

Yaren Dede – Antalya

Antalya – Korkuteli’nde Yüksece bir tepe üzerinde …..  

Nigar Hatun Türbesi

Antalya – Merkez’de Yivli Minare Külliyesi içerisinde ….

Musa Dede – Pelit Evliyası

Musa Dede Türbesi ; Antalya – Alanya Su gözü mah. Türbe sokak ta Su gözü Öğrenci yurdu bahçesi içerisinde Pelit Evliyası, ilçenin Sugözü Mahallesi’nde bulunmaktadır133. Evliyanın mezarının içinde bulunduğu yapının kapısı üzerinde “Musa Dede” yazmaktadır. Bunarağmen, yöre halkınca “Pelit Evliyası” olarak bilinmekte ve anılmaktadır. Bu adın veriliş sebebi de, Evliyanınhemen yanında bulunan yaşlı bir pelit ağacının bir gece […]

Mahmut Seydi Türbesi

Mahmut Seydi Türbesi ; Alanya’dan kuzeye doğru Toros Dağları üzerinde 22 km uzaklıktaki Mahmutseydi Mh Altındaki Bahçeler arasındadır. Mahmut Seydi’nin Horasan’dan bölgeye gelen yedi evliyadan biri olduğu söylenmektedir. Mahmut Seydi bölgeye gelerek eski adı Onas olan köye yerleşmiş ve zaviyesini kurmuş burada İslam’ı yaymıştır. Seyyid Harun Veli’nin öğrencisi ve ahfadından olduğu söylenmektedir. Yaşadığı dönem ve […]

Ahmed Gazi – Fethiye

Muğla – Fethiye’de ilçe merkezindeki Tekke camii yanında ……

Davut Dede – Fethiye

Muğla – Fethiye’nin 16 km yakınındaki Yeşilüzümlü köyünde Üzümlü Selçuk camii yanında …..

Yaren Dede – Antalya

Antalya – Korkuteli’nde Yüksece bir tepe üzerinde …..  

Cemaleddin Seyyidi

Cemaleddin Seyyidi Türbesi ; Antalya – Manavgat Seydiler Mh.’de Manavgat’dan Alanya İstikametine giderken 13 km sonra sola ayrılan Doğançam yolundan sonra 2 km kuzeyde Peygamberimizin soyundan gelen Cemaleddin Seyyid hazretleri hakkında bilgilerimizi çok azdır. Halk arasında Horasandan gelerek Seydişehri kuran Seyyid Harun Veli Hazretlerinin talebelerinden olduğuna inanılır. 1530 tarihinde yazılan ve halen İstanbul Başbakanlık arşivinde […]

Aşık Doğan Dede

Aşık Doğan Dede’nin kabri eski mezarlığın (Andızlı) karşısında, mezarlığın önünden geçen yolüzerindedir. Eskiden burada Aşık Doğan Medresesi vardı. Aşık Doğan bu medresede ders veriyordu. Ancak Aşık Doğan Dede’nin kaç yıl yaşadığı ve ne zaman öldüğü hakkında bilgi yoktur. Ancak adına “Aşık Doğan” dendiğine göre, onun bir saz şairi olduğu ve saz çaldığı söylenebilir. 1830 tarihli nüfus sayım defterine […]

Ahi Yusuf Türbesi

Ahi Yusuf Türbesi ; Antalya – Muratpaşa’da İskele güneyinde bulunan Mermeli Plajına giderken yol üstündeki Ahi Yusuf camii kıblesinde Mevlânâ Celâleddîn’i Rûmî’nin oğlu Sultan Veled’in yazdığı Dîvanında Ahî Yusuf’tan bahsetmesi, Ahî Yusuf’u iyi tanıdığını göstermektedir. Konya’da şeyhi Ahî Evran’ın yanında yetişen Ahî Yusuf’un, Ahîlerin teşkilatlanması için her türlü yetki ve desteği veren I. Alaaddin Keykubad […]

Sitti Zeynep Türbesi

Siti Zeynep Türbesi ; Çarşı Mah. Kaleyolu Caddesinde Alanya nın simgesi olan KIZILKULE kuzeyinde Kuyularönü camii batısından yokuş üzerinde XVI. Yüzyıla tarihlenen Sitti Zeynep TürbesiAlanya Kalesi’ne çıkan yol üzerindedir. Büyük birkayanın üzerinde yer alır. Yapı, kare planlı ve kubbeli ikiodadan ibarettir. Kapıdan girişte solda, gelenlerin ibadet etmeleri ve oturmaları için bir oda mevcuttur. Bu oda Evliyanın bulunduğu odadan kafesli […]

Zincirkıran Mehmet Bey

  Antalya – Merkez ‘de Yivli Minare Külliyesi içerisinde   ..  

Nigar Hatun Türbesi

Antalya – Merkez’de Yivli Minare Külliyesi içerisinde ….