Sitti Zeynep Türbesi

tarafından
998
Sitti Zeynep Türbesi

Siti Zeynep Türbesi ; Çarşı Mah. Kaleyolu Caddesinde Alanya nın simgesi olan KIZILKULE kuzeyinde Kuyularönü camii batısından yokuş üzerinde

XVI. Yüzyıla tarihlenen Sitti Zeynep TürbesiAlanya Kalesi’ne çıkan yol üzerindedir. Büyük birkayanın üzerinde yer alır. Yapı, kare planlı ve kubbeli ikiodadan ibarettir. Kapıdan girişte solda, gelenlerin ibadet etmeleri ve oturmaları için bir oda mevcuttur. Bu oda Evliyanın bulunduğu odadan kafesli bir bölme ile ayrılmaktadır. Bunlardan ayrı olarak kuzey tarafta, üzeri kubbe ile örtülü bir oda daha vardır ki, burası da yine ibadet etmek için ayrılmıştır. Evliya Çelebi, binanın Bektaşi tekkesi olduğunu yazar. Sitti Zeynep hakkındakesin bir bilgi yoktur. Kanuni Sultan Süleyman dönemi,Osmanlı vakıf defterlerinde türbeye ait vakfın adı “SittiZeynep bint Zeynülabidin” olarak geçmektedir. Buraya her türlü istek ve şikayet için ziyarete gelinir. Genellikle bayanlar ziyarete gelir ve gün olarak da Çarşambayıseçerler. Kocası içki mübtelası olan bayanlar, kocalarının bu beladan kurtulmaları için; evinde huzursuzluk olan kadınlar huzursuzluk sona ersin diye sıkça gelmektedir. Ziyarete gelenler, içeride namaz kılıp dua ederler, Kur’an okurlar. Mum yakmanın günah olduğu ancak gelenlerin bazıları dışarıya mum yakmaktadır. Bu evliyanın Horasan’dan gelen yedi evliyadan birisi olduğu söylenmektedir. Bayan olduğu için de, ziyaretçilerinin çoğunluğu bayandır. Türbenin kapısı daima açıktır. Daha önceleri birkaç defa kapısının kitlendiği ancak geceleyin kilidin kendiliğinden kırıldığı anlatılmaktadır.söylenmektedir,

İlginizi Çekebilir  Zincirkıran Mehmet Bey

Kaynaklar
Kaynak: Antalya Evliyaları – Abdulhalim Durma,2016 ( Allah ondan razı olsun)
Fotoğraflar ; Ali Coşkun Bey ( Allah ondan razı olsun)