Melamilik

[maplist categories="790" simplesearch="true" viewstyle="maponly" locationsperpage="3"]
Genel İdris Muhtefi
0

İstanbul – Kasımpaşa’da Kulaksız Kabristanında. Tersane tarafındanki kapıdan girdikten sonra Kuzeye doğru 300 metre solda.…

İstanbul Hamza Bali
0

İstanbul – Silivrikapı’da Merkez Efendi Kabristanın biraz aşağısında yer alan Eski Kozlu Kabristanında caddeye çok…

Fatih Ahmed Amiş Efendi
0

İstanbul – Fatih camiinde Kıble tarafında Gazisüleyman Paşa’nın hemen yakınında ………… [maplist locationstoshow=”5183″ simplesearch=”true” viewstyle=”maponly”…

Genel Hacı Bayram Kabayi
0

İstanbul – Topkapı ;Topkapı kabristanında. Takkeci İbrahim Ağa camii’nin yanındaki bölümdedir.(Google.map’deki işaretlediğimiz nokta Kabristan içerisindeki…

Fatih Helvai Yakub Baba 1
0

İstanbul – Veznecilerde ; İstanbul Üniversitesi Merkez kampüsün bir alt sokağında yer alan Bozdağan caddesi…

Fatih Seyyid Haşim Efendi
0

İstanbul – Edirne kapı Mısır tarlası kabristanında.  Abdurrahman Sami Niyazi Efendi’nin yakınındadır.(google.map haritasındaki nokta kabristandakini…

Fatih Hacı Osman Efendi Melami 2
0

İstanbul – Edirnekapı’da Mısır Tarlası kabristanın hemen arkasında yer alan Necati Bey kabristanında.Şeyhülislam Paşmakçızade Seyyid…

Fatih Osman Kemali Efendi
1

İstanbul – Edirnekapı ‘da Mısır Tarlası kabristanında. (Kabristan’daki yerini harita da görebilirsiniz.) Erzurum’un Pasinler ilçesine…

Ankara Bünyamin Ayaşi
0

Ayaş ilçe merkezindeki Bünyamin Ayaşi ilköğretim okulunun hemen yanında bulunan Bünyamin Ayaşi camiindedir Asıl adı…

Genel Sunullah Gaybi 7
0

Kütahya – Merkez’de Musalla kabristanında 1615 yılında Kütahya’da dünyaya gelen şair ve mutasavvıf Sunullah Gaybi…

1 2