Salı, Şubat 15, 2022

Ayvaz Dede

Ayvaz Dede Türbesi , Bosna Hersek’de Travnik şehri yakınındaki Karaula kasabasında

Cabbar Dede

Bosna Hersek – Saraybosna ‘da Trebeviç Tepesinde …….

Üryan Baba

Bosna Hersek – Saraybosna ‘da Trebeviç Tepesinde …….

Sarı Saltuk – Bosna Hersek

Bosna Hersek – Mostar’da Blagay Tekkesinde Kaynaklara göre 1210 – 1293 yılları arasında yaşayan San Saltuk, Çepni Türkmen Aşireti’nin dini lideri konumunda olan Türkmen babasıdır. Sarı Saltuk aynı zamanda çağdaşı olan Hacı Bektaş-ı Velî gibi Kalenderi Tarîkatı’nın Haydarîye koluna mensup bir şeyhtir. Türk folklorunda “Saltuk Baba” motifli destan, efsane ve menkibe çok yaygın olup, Balkanlar’dan […]

Yediler Türbesi

Bosna Hersek – Saraybosna’da Hünkar camii arkasındaki Yediler camii yanında ……

Şeyh Mahmut Baba

Bosna Hersek – Mostar’da Koski Mehmet Paşa camii yakınında …..

Srebrenica Şehitliği

Bosna Hersek – Srebrenica …..

Tevekküli Dede

Bosna Hersek – Saraybosna’da Hünkar camii haziresinde …….

Şeyh İbrahim Bistirigi

Bosna Hersek – Saraybosna’da Hünkar (careva) camii haziresinde …….

Gazi Hüsrev Bey

Bosna Hersek – Saraybosna’da Gazi hüsrev bey camii avlusunda ……

Ayni ve Şemsi Dede

Bosna Hersek – Saraybosna’da Ali Paşa camii avlusunda …..

Hacı Hafız Halid Hacımuliç

Bosna Hersek – Saraybosna’da At Meydanı yanındaki Bakr Baba camii avlusunda ………  

Şemsi Dede

Bosna Hersek – Saraybosna’da Ali Paşa camii avlusunda …..

Ayni Dede

Bosna Hersek – Saraybosna’da Ali Paşa camii avlusunda …..

Aliya İzzetbegoviç

Bosna Hersek – Saraybosna’da Kovacı şehitliğinde Aliya İzzet Begoviç 1925’te Bosna-Hersek’in kuzeybatısında bulunan Bosanski Samac kasabasında dünyaya geldi. Ailesi İslami duyarlılığa sahip bir  aileydi. Ancak İzzet Begoviç, İslam karşıtı ve Müslümanları Avrupa’ya dışarıdan girmiş kimseler olarak gören bir çevrede yetişti. Saraybosna’da bir Alman lisesinde eğitim gördü. Bilime önem veren ve disiplinle çalışan bir öğrenci olarak […]