Çarşamba, Haziran 3, 2020

Sivas Evliyaları

Sivaslı İsmail Hafız Hakkı Ürgübi (ks.)

Sivas – Ulu camii avlusunda Şeyhi İhramcızade hazretlerinin yanında [toggle title=”Sivaslı İsmail Hafız Hakkı Ürgübi Hazretlerinin (k.s.) Silsile-i Şerifi” load=”hide”]1. Hz. Seyyid-i Kâinât Muhammed-i Mustafa (sas.)2. Hz. Ebû Bekir (ra.)3. Hz. Selmân-ı Fârisî (ra.)4. Hz. Kasım İbni Muhammed (ks.)5. Hz. Câfer-i Sâdık (ks.)6. Hz. Bâyezid-i Bistâmî (ks.)7. Hz. Ebu’l-Hasen-i Harakânî (ks.)8. Hz. Ebû Ali-i Fâremedî […]

İhramizade İsmail Hakkı Efendi (ks.)

  Sivas – Sivas Ulu camii avlusunda [toggle title=”İhramcızade İsmail Hakkı Efendi Hazretlerinin (k.s.) Silsile-i Şerifi” load=”hide”]1. Hz. Seyyid-i Kâinât Muhammed-i Mustafa (sas.)2. Hz. Ebû Bekir (ra.)3. Hz. Selmân-ı Fârisî (ra.)4. Hz. Kasım İbni Muhammed (ks.)5. Hz. Câfer-i Sâdık (ks.)6. Hz. Bâyezid-i Bistâmî (ks.)7. Hz. Ebu’l-Hasen-i Harakânî (ks.)8. Hz. Ebû Ali-i Fâremedî (ks.)9. Hz. Yusuf-ı […]

Hacı Mustafa Taki Efendi (ks.)

  Sivas – Abdulvehhap gazi Kabristanı [toggle title=”Hacı Mustafa Taki Hazretlerinin (k.s.) Silsile-i Şerifi” load=”hide”]1. Hz. Seyyid-i Kâinât Muhammed-i Mustafa (sas.)2. Hz. Ebû Bekir (ra.)3. Hz. Selmân-ı Fârisî (ra.)4. Hz. Kasım İbni Muhammed (ks.)5. Hz. Câfer-i Sâdık (ks.)6. Hz. Bâyezid-i Bistâmî (ks.)7. Hz. Ebu’l-Hasen-i Harakânî (ks.)8. Hz. Ebû Ali-i Fâremedî (ks.)9. Hz. Yusuf-ı Hemedânî (ks.)10. […]

Şeyh Hüseyin Rai

adres

Şeyh Merzubani Veli

adres

Ahi Emir Türbesi

adres

Ahi Yusuf Türbesi

adres

Arap Şeyh Türbesi

adres

Abdulvahab Gazi

adres

Şemseddin Sivasi

Sivas’ta Meydan camii’nin kuzey tarafında Şehr-i Sivas içre cânâ işbudur Şeyh Şemseddin Kutb’un meşhedi Dedi Kadrî künbedi târîhini Nûrla olsun musaffâ merkadi Şemseddin Sivasi hazretleri, şimdiki Tokat iline bağlı Zile kazasında dünyaya gelmiştir. Esmer oluşundan dolayı kendisine Kara Şemsi veya Kara Şemseddin de denilmiş, doğum tarihi hakkında değişik görüşler bulunmaktadır. Hocazade Hilmî Ziyaret-i Evliyâ isimli […]

Sitte Melik Türbesi

Sivas – Divriği Sitte Melik Sokak’da ……

Hüseyin Gazi – Divriği

Sivas -Divriği ‘de yüksek bir tepe üzerinde ……