Pazar, Aralık 5, 2021

Manisa Evliyaları

Yunus Emre – Manisa     Ahmed Şemseddin Marmaravi      Taptuk Emre – Manisa     Karacaahmet Türbesi – Manisa      Şeyh İsa Çelebi      Seyyid Ahmet Türbesi      Kandiren Dede     Sarı Kız Türbesi      Ayni Ali Türbesi    Tahir Efendi      Sarı Hoca Abdullah Efendi       Sultanlar Türbesi      İbrahim Seydi Dede      Celal Baba Türbesi     Haki Baba Sultan     Reisler Türbesi      Şeyh sinan Türbesi       Revak Sultan      Attar Hoca Türbesi      Şeyh Vehbi Efendi     Şeyh İlyas Çelebi     Toprak Dede      Yedi Kızlar Türbesi      İshak Çelebi Türbesi      Kemah Dede      Saruhan Bey

Attar Hoca Türbesi

Manisa – Merkez’de Attar Hoca camii içerisinde ….

Revak Sultan

Manisa – Dere Mahallesinde Kumludere caddesi üzerinde Dere Mahallesi’nde, Grek Mitolojisinde Niobe olarak ismi geçen kaya kütlesinin karşısında yer alan türbe, Revak Sultan’a aittir. Selçuklu kümbetlerini andıran yapının kuzey yönündeki kapısı üzerinde kitabesi bulunmaktadır. Bu kitabede “Bat fi şehir safer sene” yazısı ile Ayetelkürsi’nin son bölümü ve “Ya Alim” sözcüğü yazılıdır. Kitabede Revak Sultan’ın ismi […]

Ahmed Şemseddin Marmaravi – Yiğitbaş Veli (k.s.)

Manisa – Saruhan Mahallesindeki Yiğitbaş camiinde Ahmed Şemseddin Marmari Hazretleri , Manisa’ya bağlı Gölmarmara ilçesinde doğmuştur. Babasının adı İsa’dır. 1435’te doğmuş ve 1505’te Manisa’da vefat etmiştir. ‘’ Marma-ravi’’ diye tanınır. Kendini Camiu’l-Esrar adlı eserinde şöylece tanıtır ;                              Saruhani İbn-i İsa Derviş […]

Sarı Kız Türbesi

Manisa – Kırkağaç’da Sarı Kız Mezarlığında ….

Karacaahmet Türbesi – Manisa

Manisa – Karaca ahmet köyünde Manisa’da Horozköy’den bir iki km. mesafede kabri bulunan Karaca Ahmed’in rivayetler dışında yaşadığı dönem hakkında ilk gerçek bilgiyi Saruhanoğlu İshak Çelebi’nin 1371 tarihinde Manisa’da Şeyh Revak Sultan’a vakfettiği arazi için düzenlenen vakfiyedeki şahitler arasında‚ “..Süleyman Horasani oğlu Karaca Ahmed..” adıyla rastlarız. 1371’de sağ olduğu anlaşılan Karaca Ahmed için, İshak Çelebi’nin […]

Germiyanzade Süleyman Şah Türbesi

Manisa – Kula’da Çarşı Camii yanında Geermiyanzade Süleyman Şah ; Miladi 1071’deki Malazgirt zaferinden sonra asya kıtasının Hazer Bölgesinden Anadolu’ya göç edip Kütahya’da Germiyan Beyliğini kuran Ali Germiyan Yakup çelebi Ahfadından Mehmet Bey’in oğludur. Kendisi daha küçük yaşlarında babası Mehmet Bey ile bir çok savaşlara katılmış ve Kula’nın Bizanslar’dan alınmasında büyük kahramanlıklar gösretirip ” Fatihi […]

Şeyh Sinan Türbesi

Manisa – Alaşehir İlçesi Şeyh Sinan camii ……

Şeyh İlyas Çelebi

Manisa – Akhisar – Şeyh İsa camii içerisinde …..

Reisler Türbesi

Reisler Türbesi ,Manisa – Demirci ilçesindeki İmrenler köyü yakınında Manisa’da Demirci ilçe merkezine 2,5 km uzalıkta bulunan İrezler köyü camii yanında bulunan türbe’de üç adet kabir vardır. Kabirler Ali İmran Oğlu ; Seyyid Hüseyin Reis , Seyyid Hasan Reis , Seyyid Mugire Reis’e aittir. XV. yüzyılda yaşamışlardır. Camiye kuzeybatıdan bitişik konumdaki türbe kare planlıdır. Üzeri […]

Sarı Hoca Abdullah Efendi

Manisa – Kırkağaç – Sarı hoca camii yanında Sarı Hoca Abdullah Efendi yaşadığı 1400’lü yıllarda ilmi, felsefi, dini ve tasavvufi alanda talebe yetiştirmiş halka ışık saçan bir din ve ilim adamıdır. Hakkında birçok menkıbe anlatılır. Sarı Hoca Kırkağaç’ın kurucularındandır. Kayadibi ile Bakır kasabası arasında o zamanlar mevcut Taş köyünde ikamet ettiği tarihlerde Osmanlı padişahı II.Murat […]

İshak Çelebi Türbesi

Manisa – Ulu cami (İshak Çelebi ) Külliyesi içerisinde , Medresenin doğu kanadında , caminin batısında İshak Çelebi Saruhanoğulları Beyliği’nin kurucusu olan Saruhan Bey’in torunu ve İlyas Bey’in oğludur. 1365-1390 yılları arasında idaresi altındaki Manisa’da en çok eser inşa ettiren Saruhan beyi olarak tanınır ve Ulu Cami Külliyesi dışında, caminin karşısına bir kütüphane, Eskihisar Mahallesine […]

Seyyid Ahmed Türbesi

Manisa – Akhisar’da İstiklal İlkokulu Arkasında ….

Tahir Efendi

Manisa – Kula’da Çarşı camii yanında …..

Yedi Kızlar Türbesi

Manisa – Merkez’de   Dere mahallesinde Ünlü Manisa Kır kahvesinin hemen yanında ….

Şeyh İsa Çelebi

Manisa – Akhisar – Şeyh İsa camii içerisinde ….

Kandiren Dede

Manisa – Turgutlu – Irlamaz Köyünde …….

Şeyh Ahmet Vehbi Efendi

Manisa – Organize Sanayi bölgesi yanındaki Anafartalar caddesi üzerinde ……

Kemah Dede

Manisa – demirci – Yeşildere Köyünde …….

Celal Baba Türbesi

Manisa – Gördes

Yunus Emre – Manisa

Manisa – Kula’ya 25 km uzaklıktaki Emre köyünde …..

Sultanlar Türbesi

Manisa – Merkez’de  Konuk caddesi üzerinde ….  

İbrahim Seydi Dede

Manisa – Merkez’de Ulu camii yanında Saruhanoğulları Beyliği’nin kuruluşuna vücud veren Horosan erlerinin  oğullarındandır. Hakkında daha fazla bilgi sahibi olamadığımız İbrahim Seydi dede ile ilgili 1371 yılında düzenlenen ”Revak Sultan Vakfiyesi” şahidleri arasında zikredilir. ”1371 yılında düzenlenen “Revak Sultan Vakfiyesi”nin şahidleri arasında gösterilen “Bektaş-ı Horasani oğlu İbrahim Seydi Dede, Cafer-i Horasani oğlu Yolageldi Baba, İlyas-i […]

Ayni Ali Türbesi

Manisa – Merkez’de Kumlu dere caddesi üzerindeki kabristanda Ayni Ali Dede’nin Fatih ve II. Bayezid dönemlerinde yaşamış bir Bektaşi şeyhi olduğu, zaviyesine birçok arazi ve emlakin vakfedilmiş olduğu nakledilir. Türbenin yapı üslubundan Osmanlı döneminde XVI-XVII. yüzyılda inşa edildiği ileri sürülür. Düzgün kesme taştan yapılmış olan türbenin önünde çatılı, yuvarlak kemerli küçük bir giriş vardır. Sandukanın […]

Haki Baba Sultan

Manisa – Merkez’de Haki Baba camii yanında Haki Baba Mescidi, Haki Baba (Kaynak) Mahallesi, Yavaşali Sokağı’ndadır. Kitabesi bulunmamakla birlikte Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi’nde tarihsiz iki vakıf kaydı vardır. Haki Baba tarafından 14. yüzyılda yaptırılan mescit, kırma çatılı, alafranga kiremit kaplamalı, düz kireç harç sıvalı basit bir yapıdır. Minaresi sonradan yapılmış ve kuzeybatı köşesine yerleştirilmiştir. Haki […]

Taptuk Emre – Manisa

Manisa – Kula’ya 25 km uzaklıktaki Emre köyünde …..

Saruhan Bey

Manisa – Merkez’de Muradiye camii batısında Sultan Camisinin karşısında ve Muradiye külliyesinin batısındaki meydanda yer alan türbenin Saruhan Bey’e ait olduğu ileri sürülür. Bu türbenin ne zaman yapıldığı bilinmemektedir. Kuzey yönündeki giriş kapısı üzerinde kitabe yeri bulunuyorsa da kitabe günümüze gelememiştir. Beyliğin kurucusu olan Saruhan Bey’in 1345-1346 yılında öldüğü dikkate alınırsa, türbenin de XIV. yüzyıl […]

Toprak Dede

Manisa – Köprübaşı’nda Salihli – Simav yolu üzerinde ….