Şeyh Sinan Türbesi

tarafından
945
Şeyh Sinan Türbesi

Manisa – Alaşehir İlçesi Şeyh Sinan camii

Cami, tekke, kütüphane, türbe ve hazireden oluşan Şeyh Sinan Külliyesi ilçenin güney kısmında yer alır113. Evliya Çelebi Alaşehir’i ziyaretinde diğer camilerle birlikte Şeyh Sinan Camii’nden söz ederken, “bir bayır üzerinde altı adet kargir kubbeli ve şehrin diğer kiremit örtülü camilerinin aksine, kurşun örtülü bir cami-i ruşendir”, der Günümüze bu yapılardan sadece cami, türbe ve hazirenin küçük bir kısmı kalmıştır. Türbenin kitabesinden caminin, Bursa’dan gelerek Alaşehir’e yerleşen Emir Sultan’ın halifelerinden Şeyh Sinan Efendi (ö. 1482) tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Harim kapısı üzerinde bulunan kitabe 1821 tarihli onarıma aittir. Milli mücadele yıllarında depo olarak kullanılan cami 1964’te esaslı bir onarım görür ve 1969 depreminde harap olduktan sonra halk tarafından tamir ettirilerek ibadete açılır.

İlginizi Çekebilir  Muhammed Nasuhi Üsküdari

Cami avlusunun kuzeybatı köşesindeki türbede Şeyh Sinan Efendi ve beş yakınına ait sandukalar bulunmaktadır. Kapısı üzerinde yer alan kitabe 1485 tarihlidir. Külliyenin yok olmuş yapılarından olan tekke caminin 50 m. kadar güneydoğusunda bulunmakta idi. İçinde çok miktarda yazma eserin bulunduğu kütüphanesi ise tek kubbeli bir yapı idi. Erzurum Kadısı Mehmet Zühdü Efendi kitaplarını buraya vakfetmişti. Yapı, içindeki kitaplarla birlikte 4 Eylül 1922 tarihindeki yangında tahrip olur. Tekke ve kütüphane binaları 1926 yılında yolun genişletilmesi için yıktırılmış, caminin doğusundaki hazireden sadece beş metrelik bir kısım kalabilmiştir.