Fatih Evliyaları

[td_block_big_grid_fl_5 category_id=”599″ sort=”random_posts”]

Fatih Evliyaları

Mehmet Emin Tokadi     Şeyh Ebul Vefa (k.s.)     Sümbül Efendi     Mustafa İsmet Garibullah (k.s.)     Ahıskalı Ali Haydar Efendi    Ömer Nasuhi Bilmen  Selahaddin Uşşaki     Osman Kemali Efendi     Abdurrahman sami Niyazi     Ramazan Mahfi Efendi     Gönenli Mehmet Efendi     Hacı Feyzullah Efendi     Nurettin Cerrahi (k.s.)     Halil Nurulah Zağrevi     Zembilli Ali Efendi     Yedi Emirler     Şeyh Mehmet Murad Efendi     Seyyid Seyfullah Efendi     Seyyid Mehmet Efendi     Seydi Seyfullah Baba     Kesikbaş Hüseyin Efendi     Saçlı Kasım Efendi     Nalıncı Mimi Dede     Mustafa Rakım Efendi     Molla Gürani      Koruk Mahmut Ağa     Kayserili Seyyid Muhammed Efendi     Karahisari İsmail Efendi     Karabaş-ı Veli     İnadiye Baba     Hamza Bin Hızır     Gelibolulu Tahir Efendi    Emir Ahmed Buhari     Şair Baki     Sirkeci Şeyh ismail Efendi     Muhyiddin Hicri Efendi ve Mahmud Çelebi     Molla Aşkı     Oğlan Şeyh İbrahim Efendi     Hacı Osman Efendi     Şeyhülislam Paşmakçızade Seyyid Ali Efendi     Bursalı Seyyid Haşim Efendi     Beyşehirli Ahmed Nuri Efendi     Helvai Yakup Baba     Laleli Baba     Evrenos Dede    Bukağlı Dede     Şehit Bayram Hoca    Lokmacı Dede     Hacı Hasip Yardımcı     Mehmet Esad Dede    Vücudizade Türbesi    Tokatlı Mustafa Haki Efendi     Oflu Mehmed Emin Efendi     Lamekani Hüseyin Efendi     Hzıır Hoca     Abdulaziz Bekkine

Tokatlı Mustafa Haki Efendi (k.s.)

İstanbul – Fatih camii kıble tarafındaki hazirede. Mustafa Haki Efendi Hazretlerinin (k.s.) Silsile-i ŞerifiTokat velîlerinden. Doğum târihi belli değildir. 1920 (H.1338) de İstanbul’da vefât etti. Kabri Fâtih Câmii bahçesinde, Gazi...

Ahmed Ümidi

İstanbul – Fatih – Çırçır camii yanında Ahmed Ümîdî, Bulgaristan sınırları içinde yer alan Kazanlık kasabasında (Akçakızanlık) doğdu. Asıl adı Ahmed’dir. Celvetiye tarikatı şeyhlerinden İsmail Efendi’nin oğludur. Küçük yaşta pek...

Evrenos Dede

İstanbul – Fatih’de Atik Ali Paşa camiinin hemen arkasında yer alan Hasan Fehim Paşa caddesi üzerinde İstanbul’un Fetih ordusunda yer alan ; Fatih Sultan Mehmed Han’ın Kutlu askerlerinden olan Evrenos...

Horoz Mehmed dede

istanbul – fatih İstanbul fethine katılan mutlu gazilerdendir. Adi Mehmed Efendi’dir. Sofilerden olup Ahmed Yesevi Hazretlerinin muridlerindendir. Haci Bektaş-ı Veli ile birlikte Horasan’dan gelip fetih ordusu ile İstanbul’a girmiş ve...

Sekbanbaşı Yakup Ağa

İstanbul – Laleli – Sekbanbaşı Yakup Ağa camii Fetih gazilerinden olan Sekbanbaşı Yakup Ağa , Laleli’de Seyyid Hasan Paşa Hanı yanında bir mescid yaptırmıştır. İstanbul’da kendi adını taşıyan bir mahallesi...

Karacasulu Necib Efendi

İstanbul – Fatih camii haziresinde Hâlidi yolu şeyhlerinden. Karacasu’lu olup asıl adı Ahmed’dir. İyi bir tahsilden sonra Rumeli Kazaskerliğine kadar yükselmiş ve bir müddet de Hâlidî Dergâhı şeyhliğini yürütmüştür. 1901...

Hamza Bin Hızır

  Hamza Bin Hızır hazretlerinin kabri Şerifi ; İstanbul – Fatih Şehzadebaşında Fatih Nikah Salonun yanında yer alan 18 Sekbanlar kabristanında

Tozkoparan Dede

İstanbul – Fatih – Aksaray’dan cerrahpaşa’ya doğru giden yol üzerinde Fatih Sultan Mehmed’in okçubaşılarından ve fetih gazilerindendir. Kabri, Aksaraydan Cerrahpaşaya doğru giden yol üzerindedir. Kaynak ; İstanbul’u Aydınlatan Nurlu Kandiller...

Molla Gürani

İstanbul – Aksaray’da Turgut Özal Millet caddesi üzerindeki Pir Mehmet Paşa camii yanında Büyük Osmanlı alimi, müftüsü ve dördüncü Osmanlı şeyhülislamıdır. Bizzat Fatih’le beraber kuşatmaya katıldığı için Ni’melceyş olarak bilinir....

Tikveşli Hacı Hafız Yusuf Efendi

İstanbul – Fatih camii haziresinde Özellikle usûl-i fıkıhtaki ihtisası ile bilinen Tikveşli Yusuf Ziyaeddin Efendi, Ribalzâde el-Hâc Hüseyin Efendi’nin oğlu olup Selanik Vilayeti’nin Tikveş kazasında 1830 yılında dünyaya gelmiştir. Ecdadı...

wifi_lock Bu yazıya yorum yapılması editör tarafından yasaklanmıştır, anlayışınız için teşekkürler.