Sultandağı Evliyaları

tarafından
4
Sultandağı Evliyaları

Sultandağı merkezinde Akşehir yolunun solunda Ahmet Remzi Tahranî Türbesi , Ahi Ömer Çavuş, Eber’deki Ahi Süleyman, Yakasinek’ teki Ecem Sultan’a ait olan türbeler vardır.

Çarşı camiinin güneyine defnedilir. Başına bir türbe yaptırılır. Türbenin adı da İshak Dede olarak, halkın arasında anılır.

Kaynak ; Afyon Evliyaları , Abdülhalim Durma