Menü

Eyüp Evliyaları

[td_block_big_grid_fl_5 category_id=”558″ sort=”random_posts”]

Eyüp Evliyaları

Sahabe  ; Hz. Eyüp Sultan (r.a.)     Hz. Ebu Derda (r.a.) – Makam    Hz. Cabir Bin Muhammed El Ensari (r.a.)     Hz. Cafer Bin Abdullah El Ensari (r.a.)     Hz. Muhammed El Ensari (r.a. )     Hz. Ahmed El Ensari (r.a.)     Hz. Edhem (r.a.)    Hz. Ebu Şeybe El Hudri (r.a.)     Hz. Kab (r.a. )    Hz. Hafir (r.a.)     Hz. Abdussadık Amr Bin Same (r.a.)     Hz. Abdullah El Hudri (r.a.)     Hz. Ebu Zerr Gifari (r.a.)     Hz. Abdullah El Ensari (r.a.)     Hz. Hasan ve Hüseyin Kardeşler (r.a.)    Hz. Şube (r.a.)     Hz. Ebu Said El Hudri (r.a.)     Hz. Husam İbn Abdullah (r.a.)     Hz. Cabir (r.a.) 

Nimel Çeyş  ; Ali Çavuş     Arpacı Hayreddin     Avcıbaşı Mehmet Bey     Aya Dede     Bali Süleyman Ağa     Cebe Ali Bey  Dökümcü Gül Baba     Ferah Baba     Hacı İsa     Hızır Çavuş     Molla Lütfi Efendi     Otakçıbaşı Hüseyin Ağa     Saka Baba     Toklu İbrahim Dede     Ya Vedud Vedud     

Evliya  ; Baba Haydar Semerkandi     Muhammed Murad Münzevi     Şeyh Adülmecit Sivasi     Ümmi Sinan     Pir Ahmed Edirnevi     Sertarikzade Muhammed Emin Efendi     Cemaleddin Uşşaki     Lalizade Abdülbaki Efendi   Şeyhülislam Ebusuud Efendi   Abdullah Saburi    Abdulehad Nuri Sivasi     Abdullah Kaşgari     Abdülkadir Haki El Kadiri    Ahmed Bin Ebul Hayr     Ahmed Dede     Ali Fani Dede    Azizzade Şeyh Abdülbaki Sivasi     Baba Yusuf Sivrihisari     Bali Baba     Celalzade Mustafa Çelebi    Celalzade Salih Çelebi     Çolak Hasan Dede     Evlice Baba     Evren Dede      Hüseyin Nazmi Geylani     Hüseyin Sadık Efendi     İdris Bitlisi    İsa Geylani     Karyağdı Baba     Kesikbaş ve Derviş Molla     Münzevir kardeşler     Mürteza Efendi     Seyyid Hüseyin Nazmi Geylani    Seyyid Mehmed Nuri Efendi     Şeyh Abdülbaki Efendi     Şeyh Abdülkadir Belhi     Şeyh Abdülkadir Efendi
Şimşir Dede     Ubeydullah Kaşgari

Son Devrin Alimleri  ; Emin Saraç Hocaefendi     Küçük Hüseyin Efendi     Medineli Hacı Osman Akfırat     Necip Fazıl Kısakürek     Şeyh Kasım Küfrevi     Mahmud Esad Çoşan     Hüseyin Hilmi Işık     

Ferah Baba

İstanbul – Eyüp’de Abdurrahman Şeref Bey caddesinde Türbe-i Şerifinde bulunan yazı da şunlar yazmakda ; İstanbul fethinde bulunan mutlu gazilerdendir. Akşemseddin hazretlerinin dostlarındandır. Civar halk bu feth gazisini büyük bir...

Cebe Ali Bey

İstanbul – Fatih – Cibali polis karakolu Asıl adı Cebe-Ali’dir. İstanbul fethinde Haliç, Cibali kapısından sarıldığı için Cebe-Ali’den değişik olarak Cibali Kapısı derler. Bu yüce Veli Mısır’da Sultan Kalavun’un şeyhi...

Sertarikzade Muhammed Emin Efendi (k.s.)

İstanbul – Eyüp’de Davutağa caddesinde. Davutağa mescidinin yanında ….

Celalzade Mustafa Çelebi

  İstanbul – Eyüp – Nişanca mustafa camii ………….

Lalizade Abdulbaki Efendi (k.s.)

İstanbul – Eyüp’de Eyüp Sultan camii’nin hemen yakınında bulunan Kalenderhane caddesindeki Eski Kalenderhane tekkesinde (Yeni Eyüp Kur’an kursu ) ……

Ümmi Sinan

İstanbul - Eyüp - Düğmeciler İbrahim Ümmi Sinan'ın doğum yeri çeşitli kaynak­larda Prizren, Bursa ve Karaman olarak geçmektedir. İstanbul merkezli bir tarikat olan Sinaniliğin Rumeli'nde yaygın olması, şeyhin Prizren doğumlu...

Hızır Çavuş

İstanbul – Fatih – Balat – Hızır çavuş camii

Mahmut Esad Çoşan (k.s.)

İstanbul eyüp’de Piyer lotiye çıkan İdris köşkü yokuşunun başında solda Prof. Dr. Mahmud Es’ad Coşan Hocaefendi 14.4.1938 tarihinde, Çanakkale’ye bağlı Ayvacık ilçesinin Ahmetçe köyünde dünyaya geldi. Babası Halil Necati Efendi,...

Evren Dede

İstanbul – Eyüp Ebu derda hz türbesi karşısında ………

Necip Fazıl Kısakürek

İstanbul – Eyüp Kabristanında . Piyerlotiye çıkan İdris köşkü yolunda Kaşgari dergahına gelmeden solda . 6 Mayıs 1980. Türk Edebiyatı Vakfı, vefatından tam üç yıl önce Üstad Necip Fazıl Kısakürek’e...

Hacı İsa

İstanbul – Fatih – Ayvansaray – Hacı İsa camii Fetih şehitlerinden Hacı İsa

Medineli Hacı Osman Akfırat (k.s.)

İstanbul Eyüp’de ; Piyerloti’ye çıkan idris köşkü yokuşunda yol üzerinde Kaşgari dergahına gelmeden sağda Son devir Osmanlı alimlerinden ve Fatih Dersiamlarından. Asıl adı Muhammed Osman’dır. Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinden olan dedeleri,...

Mürteza Efendi

istanbul – eyüp piyerloti – kaşgari dergahı bahçesinde İstanbul’un ilim ve feyz kaynaklarından birisi de Eyyüb Sultan Gümüşsuyu tepesindeki Mürteza Efendi dergahıdır. Banisi, tersane emanetinde baş .ruznameci (hesap uzmanı) iken...

Saka Baba

İstanbul – Eyüp’de Yusuf efendi Çiftliği sokak ile Çövenci sokağın kesiştiği yerde. …….. Fatih Sultan Mehmed Hazretlerinin Saka-Başısıdır. İstanbul fethine katılmış, Ni’me’l-Ceyş’dendir.

Arpacı Hayreddin Türbesi

İstanbul – Eyüp – Arpacı hayreddin camii yanında Hayatı…. Kaynak ; İstanbul Evliyaları ve Fetih Şehidleri – Şevket Gürel , İstanbul’daki Tarihi Türbe ve Mescidleri İmar Vakfı , 1988

Şeyh Abdulkadir Efendi

  İstanbul – Eyüp – fahrikorutürk caddesi

Şeyhülislam Ebusuud Efendi (k.s.)

  Eyüp Sultan caminin hemen yanındadır. Meydandaki havuzun Soluna düşer. Osmanlı tarihinin en önemli şeyhülislâmlarından, tefsir ve fıkıh âlimlerinden birisi olan Ebussuûd Efendi, 17 Safer 898/1490 tarihinde İskilip’te doğmuştur. Babası...

Şeyh Abdulbaki Efendi

İstanbul – Eyüp’de Davutağa caddesinde. Davutağa mescidinin tam karşısında. Oğlu Şeyh Abdullah Sabuni Efendi’nin yanında. Sertarikzade Muhammed Emin Efendi ‘nin dedesidir. Mekke Şeyhi diye anılır.

Dökümcü Gül Baba

İstanbul – Eyüp’de Ümmi Sinan sokak ile Düğmeciler caddesinin kesiştiği yerde ………..

Seyyid Mehmed Nuri Edirnevi Efendi

İstanbul – Eyüp Sultan Kabristanı. Küçük Hüseyin efendi’nin yanında Mevlana Seyyid Mehmed Nuri Efendi Hazretleri, Osmanlı Devleti’nin son yüzyılında yetişmiş, büyük velilerdendir. Edirne’lidir ve Peygamber Efendimiz Hazretlerinin nesl-i pakinden gelen...

Ubeydullah Kaşgari (k.s.)

İstanbul Eyüp de ; Eyüp den Piyer lotiye çıkan yokuşun sonunda Murtaza efendi camii’nin içinde(kaşgari dergahında) Orta Asya’dan neş’et eden ve özellikle Timurlular zamanında Buhara, Türkistan ve Mâverâünnehr’de en parlak...

Abdulkadir Haki El Kadiri

İstanbul – Eyüp – Evlice baba tekkesi sokak. ………..

Seyyid Hüseyin Nazmi Geylani

İstanbul – Eyüp – Evlice baba tekkesi sokak. ………..

Abdulehad Nuri Sivasi

İstanbul – Eyüp – Nişanca’daki Sivasi dergahında. Abdulehad Nuri Sivasi Hazretleri Halveti şeyhlerindendir. Fazl ü irfan ile tanınmış bir velidir. Sivas’ta doğdu, İlk tahsilini orada yaptığı sırada hocası, mürşidi ve...

Hüseyin Nazmi Geylani

İstanbul – Eyüp – Evlice baba tekkesi sokak. ………..

Baba Haydar Semerkandi (k.s.)

İstanbul Eyüp Nişanca da Baba haydar caddesi üzerinde bulunan Baba Haydar camii nin hemen girişindedir. Anadolu evliyâsından Hâce Ubeydullah-i Ahrâr hazretlerinin talebelerinin yükseklerinden ve halîfelerindendir. On altıncı yüzyılda yaşamıştır. Baba...

Otakcı başı Hüseyin Ağa

istanbul – eyüp – otakcılar mescidi sokakta İstanbul fethine katılmış, mutlu gazilerdendir. Fatih Sultan Mehmed Hazretlerinin Otakcı-başısıdır. Adı Hüseyin Ağa’dır. Kabri, Eyüp, Otakcılar Mescid Sokak üzerindedir, mescidi yıkılmıştır. Kabri çok...

Şeyh Kasım Küfrevi (k.s.)

İstanbul – Eyüp Sultan kabristanında. Piyerlotiye çıkan yokuşta Kaşgari dergahına gelmeden sağ tarafta yola yakındır. Abdülbaki Küfrevi’nin oğludur. 1920 yılında Bitlis’te doğmuştur. Küçük yaşta fıkıh, tefsir ve kelam dersleri almıştır....

Şeyh Abdulmecit Sivasi

İstanbul – Eyüp – Nişanca’daki Sivasi dergahında. Halveti şeyhlerinin önde gelenlerinden olan Abdülmecid Sivasi Hazretleri, keşif ve kerameti zahir evliyadandır. Künyeleri «Ebu’l Hayr», lakabları ise ”Mecduddi” olup ”Sivasi Efendi” adıyla...

İsa Geylani (k.s.)

İstanbul Eyüp de ; Eyüp den Piyer lotiye çıkan yokuşun sonunda Murtaza efendi camii’nin içinde(kaşgari dergahında) Ubeydullah Kaşgâriden sonra İstanbul Eyüpte bulunan Kaşgârî Dergâhında imam olarak vazifelendirilmiştir. 1770de şeyhliğe getirilmiş...

Abdullah Kaşgari (k.s.)

İstanbul Eyüp de ; Eyüp den Piyer lotiye çıkan yokuşun sonunda Murtaza efendi camii’nin içinde(kaşgari dergahında) Orta Asya’dan neş’et eden ve özellikle Timurlular zamanında Buhara, Türkistan ve Mâverâünnehr’de en parlak...

Yatağan Dede

  İstanbul – Fatih – Hacı İlyas Yatağan camii  

Avcıbaşı Mehmet Bey – Nimel Çeyş

İstanbul – Eğrikapı’da HZ. Şube hz nin yanında İstanbul’un Fethine Avcıbaşı olarak katılmıştır. Ni’me’l Çeyş’tendir. Peygamber efendimizin sohbetine nail olmuş, sahabelerle görüşmüş olan Sahabe-i kiram Şube hazretlerinin yanındadır. Kabri 1953...

Ali Çavuş ( Nimel Çeyş )

İstanbul – Eyüp – Sofu karaali çavuş camii mihrabında İstanbul fethine iştirak eden mutlu kumandanlardandır. Eyüp Eskiyeni mescidini yaptıran Kasım Çavuş’un kardeşidir. Eyüp, Sofular mescidini yaptırmış ve caminin mihrabı önünde...

Toklu İbrahim Dede

İstanbul – Eyüp – Ebu Şeybetül hudri türbesi haziresinde Hakkında fazla bilgi yoktur. Kaynaklar Ni’melceyş olduğu ve kusatma sırasında Osmanlı ordusunda bulunduğuna dair kesin bilgiler vermemektedir. IFetih’ten sonra şehitlerin kimi...

Ali Fani Dede

İstanbul – Eyüp – Eyüp Anadolu Lisesi karşısındaki eyüp kabristanında Hayatı Kaynak ; İstanbul Evliyaları ve Fetih Şehidleri – Şevket Gürel , İstanbul’daki Tarihi Türbe ve Mescidleri İmar Vakfı ,...

Ya Vedud Hazretleri

istanbul -eyüp – ayvansaray da İstanbul fethine katılmış, Buhara erenlerinden Yesevi olup adı Abdü’l-Vedüd’dur. Ya Vedüd – Ya Vedüd diye zikrettiği için bu mübarek isim kendilerine lakab olmuş, ismi Ya...

Küçük Hüseyin Efendi

İstanbul – Eyüp Sultan Kabristanında Piyer lotiye çıkan yol üzerinde Necip Fazıl Kısakürek in kabrinin üst tarafında.  

Molla Lütfi Efendi

istanbul – eyüp – mahmut çelebi camii karşısında Molla Lütfi’nin asıl adı Lütfullah olup Tokat’ta dünyaya geldi. Çağının büyük âlimlerinden olan babası Kutbeddin Hasan’dan ilk derslerini aldı. Hangi tarihte İstanbul’a...

Ahmed Bin Ebül Hayr (k.s.)

> İstanbul eyüp’de Nişanşa mustafa caddesi ile Davutağa caddesinin kesiştiği köşde Şeyh Murat münzevi ergahında Murat Münzevi hz’nin yanında Evliyânın büyüklerinden. Künyesi Ebü’l-Abbâs olup ismi, Ahmed bin Ebü’l-Hayr es-Sayyâd’dır. Kerâmet...

Muhammed Murad Münzevi (k.s.)

İstanbul eyüp’de Nişanşa mustafa caddesi ile Davutağa caddesinin kesiştiği köşde Şeyh Murat münzevi dergahında 1644 (H.1054) senesinde Buhârâ’da doğdu. Seyyid olup, nesebi şöyledir: Seyyid Muhammed Murâd İbn-i Seyyid Ali İbn-i...

Emin Saraç Hocaefendi

istabul – fatih – fatih camii haziresi Din alimi, Fatih Medreseleri geleneğinin son temsilcisi olan Emin Saraç Hoca, 1931’de Tokat’ın Erbaa ilçesi Tanoba köyünde (şimdi belde) doğdu. İlmiye sınıfındandır. Babası...

Şeyh Abdullah Saburi Efendi

İstanbul – Eyüp’de Davutağa caddesinde. Davutağa mescidinin tam karşısında . Babası Şeyh Abdulbaki Efendi‘nin yanında —–

Bali Süleyman Ağa

istanbul – silivrikapı – bali süleyman ağa camii Süleyman Ağa hem Osmanlı ordusunda ser-topçiyan (topçubaşı) dır hem de “bölükat-ı erbaa’dan ( Osmanlı ordusundaki dört büyük bölükten ) birine ağa (kumandan)dır....

Çolak Hasan Dede – Eyüp

İstanbul – Eyüp – Pierre Loti tepesinde

Şimşir Dede

İstanbul – Eyüp SUltan camii sol tarafında Kabirleri; Eyyüb Sultan Camii’nin sol tarafındadır. Türbelerine; Caminin Haliç kapısından çıkılınca Beybaba Sokağından girilir. Bugün türbenin etrafı ve üzeri açık olup kabir taşlan...

Pir Ahmed Edirnevi (k.s.)

İstanbul – Eyüp’de Feshane caddesi üzerinde Zal Mahmud Paşa camii yanında Pir Ahmed Edirnevi hazretleri , Edirneli olup , Pir Alaeddin Ali Aksarayi (ö. 1537-38 civarı) ‘nin halifesidir. Bayramiliğin –...

Hüseyin Sadık Efendi

  İstanbul – Fatih – Balat – Tahtaminare camii yanı ………….

Ahmed Dede – İstanbul – Eyüp

İstanbul – Eyüp’de ahmed dede sokağında ……

İdris Bitlisi

    İstanbul – Eyüp Piyerloti’de Eyüp. Gümüşsuyu Caddesi, Kerimağa sokak 8 No. lu evin bahçesinde medfundur. Şeyh Hüsameddin Ali Bitlisi’nin oğludur. Davet üzerine İstanbul’a gelmiş ve ikinci Bayezid’in iltifatına...

Kesikbaş ve Derviş Molla Muhammed

İstanbul – Eyüp’de Eğrikapı caddesinde Sur kapısının hemen yanında ………….

Şeyh Abdülkadir Belhi

İstanbul – Eyüp Murad -ı Münzevi tekkesi avlusunda Sıddıkiye sülalesinden Özkand hükümdarı «Seyyid Burhaneddin Kılınç» torunlarından Seyyid Süleyman Efendi’nin oğludur. 1838’de Belh civarında Kandez denilen mahaldeki Hanikah’da doğdu. Pederi Seyyid...

Karyağdı Baba

  İstanbul – Eyüp – Karyağdı Baba Dergahı ……………

Evlice Baba

istanbul – eyüp – evlice baba camii karşısında Fatih Sultan Mehmed Hazretlerinin meşk, yani yazı hocasıdır. İstanbul fethine katılan mutlu gazilerdendir. Eyüp, Bülbülderesinde Evlice Baba mescidini yaptırmıştır. Yanlış okumalar neticesinde...

Münzevir Kardeşler

İstanbul – Eyüp -Otakçıbaşı caddesinde ……

Baba Yusuf Sivrihisari

istanbul – eyüp sultan hazretlerinin kabrinin giriş kapısının arkasında İstanbul fethine katılmış, Hacı Bayram Veli Halifelerinden ve çok yaşayanlardan mes’ud bir şeyh idi. Aslen Karahisarlı’dır. Şeriata uyan, Hak yolunu bilen,...

Aya Dede Türbesi – Nimel Çeyş

istanbul – cibali ayakapı içerisinde İstanbul’un fethinde bulunmuş, kutlu askerlerdendir. Unkapanı cibali ayakapısı içinde medfundur. Aya dede nin burada şehid olması sebebiyle buraya Aya kapısı denilmiştir. Bizans surlarının 9. kapısıdır....

Azizzade Şeyh Abdulbaki Sivasi (k.s.)

İstanbul – Eyüp Nişanca cadesinde Pir Abdulmecid Sivasi tekkesinde Abdülmecîd-i Sivâsî’nin tesbit edebildiğimiz kadarıyla biri erkek dört çocuğu dünyaya gelmiştir. Bunlardan biri, Abdülbâki Efendi’dir. Diğer çocukları ise kız olup, en...

Hüseyin Hilmi Işık (k.s.)

Eyüp’den pierre Lotiye giden yokuştan yukarı çıkıyoruz.Kaşgari dergahını geçtikten hemen sonra soldaki merdivenlerden yukarı çıkıyoruz. İhlas çeşmesi yazan çeşmenin arkasında Mavi Parmaklıklı Kabristan Hüseyin Hilmi efendinin aile kabristanıdır. Son devir...

Bali Baba

İstanbul – eyüp – eskiyeni cad. bali baba camii ………….. Kaynak ; İstanbul Evliyaları ve Fetih Şehidleri – Şevket Gürel , İstanbul’daki Tarihi Türbe ve Mescidleri İmar Vakfı , 1988

Celalzade Salih Çelebi

İstanbul – Eyüp nişanca camii haziresinde Kanuni Sultan Süleyman dönemi alimlerinden olup tarih, edebiyat, dil bilimi ve fıkıh alanlarında eserleri bulunan çok yönlü bir şahsiyettir. 1494 yılında, aslen Tosyalı olan...

Cemaleddin Uşşaki (k.s.)

İstanbul – Eyüp – Eğrikapı da Hirami Ahmed paşa camii avlusunda Kutbul Arifîn,Gavsü’l-vasılin, sultanü’l-evliya, pak-i Seyyid Cemaleddin Uşşakî Hazretleri Uşşakiye tarikatının Cemaliye şubesi kurucusudur. Edirne’de doğmuştur. Edirnevî namıyla da bilinir....

wifi_lock Bu yazıya yorum yapılması editör tarafından yasaklanmıştır, anlayışınız için teşekkürler.