Hz. Husam İbn Abdullah (r.a.)

tarafından
1132
Hz. Husam İbn Abdullah (r.a.)

İstanbul – Eyüp de Paşa Hamamı sok no :78 de Helvacı hasan sokağının hemen karşısı . Buraya Gelmişken 200 metre aşağıda yer alan Kasım günani camii bahçesindeki Hz. Cafer Bin Abdullah (r.a.) hz ‘ni ve Kasım günani caminin karşı sokağındaki Yine Ashabı Kiramdan oldukları rivayet edilen Hz. Hasan ve Hüseyin Kardeşleri de ziyaret edelim.

Sahabe-i kiram’dan olup ismi Abdullah b. Hüsam olarak da geçmektedir. Nisbetinden Medine-i Münevvereli olduğu anlaşılmaktadır.

Uzun süren İstanbul kuşatması sırasında Bizans imparatoruyla yapılan bir anlaşma ile İstanbul’a girmelerine müsaade edilen sahabilerin şehri gezip Ayasofya’da namaz kıldıkları ve sonra şehirden çıkacakları sırada Bizanslı askerler tarafından saldırıya uğrayıp şehid düştükleri rivayet edilir ki bu sahabiler arasında Hüsam b. abdullah El-Ensari hz de varmış.

İlginizi Çekebilir  Hz. Edhem (r.a.)

Evliya çelebi’ye göre Hüsam bin Abdullah(r.a.) hazretlerinin bulunduğu bu mahallede çok sayıda Ashab-ı kiram medfundur. Burasını” ser verip sır vermeyen ” mekan olarak tarif etmektedir.

Türbedeki kitablerde şunlar yazılıdır ;

”Ashab-ı Kiram’dan Hüsam ibn-i Abdullah Ruhiyçün Fatiha”

”Bila-şek ravza-i cennet makarr etmiş ana yezdan

Gelüp Fatih’den evvel deyü keşf eyledi irfan

Erer maksuduna elbet ziyaret eyleyen ihvan

Görünce kabr-i pür-nurun ede bir Fatiha ihsan ”

Hüsam b. Abdullah(r.a.) hazretleri hakkında şu beyitte vardır ;

”Bu külhanda bi-aşk-illah

Mücahid fi sebilillah

Ya Hüsam ibni Abdullah

Şefaat it gör bizi.”

Kaynaklar ;

İstanbul’da Bulunan Ashab-ı Kiram kabir ve makamları ; Cafer E. Babadağlı ; Sarayburnu Kitaplığı