Hz. Cabir (r.a.)

tarafından
2728
Hz. Cabir (r.a.)

İstanbul – Eyüp Ayvansaray da Hz. Cabir Camii içerisinde

Hz.Cabir r.a. Hazreçoğullarının Beni Selem kolundan olup, Miladi 604 ‘de hicretten 16 yıl önce Medine de doğdu. Baba adı Abdullah b.Amr r.a. Anne adı ; Enise(Üneyse) b. Aneme dir. Peygamberimizi 2. akebe biatında henüz çocukken tanıdı. Bedir ve Uhud savaşları hariç 19 gazada Resülüllah’ın yanında yer alıp Bey’atür Rıdvan’da da hazır bulundu.

Hz. Cabir asbahın alim kişilerinden olup kendisine fetva sorulur ve Peygamberimizden en çok hadis nakleden 5 kişiden biridir ve toplam 1540 hadis nakletmiştir.

Hz. Cabir Allah Rasulünün irtihalinden sonra dört büyük halifeye de danışmanlık yapmış olup Şam ve çevresinde Medine devletini temsil etmiştir. Hz. Muaviye döneminde İstanbul kuşatmasına gelen ordunun sancaktarı olup İstanbul’a teşrif etmişlerdir.

İlginizi Çekebilir  Hz. Amr bin As (r.a.) - Makam

Hz. Cabir miladi 697 senesinde vefat etmiştir.allah ondan razı olsun ve bizleride şefaatine nail eylesin

Hz. Cabir r.a. ‘a ait Na’t

Muhakkak muktebestir nur-i hurşid-i Nübüvvet’ten

Semayi dinde bir Necm-i Hüdadır Hazreti Cabir

Ulüvv-i menziletle bezm-i hatiru’l-hassa dahildir

Kemerbend-i Habib-i Kibriyadır Hazreti Cabir

Diyar-ı Rum’a Fahr-i enbiya’nın yadigadır

İstanbul şehrine revnak-fezadır Hazreti Cabir

Celil’ül kadr-ekabirdendir eshab-ı kiram içre

Şerefyab-i cenab-ı Mustafa’dır Hazreti cabir

Yüzün sür hak-i Pak-i kabrine adab ile

Bu mülke Lütf-ı ihsan-ı Hüda’dır Hazreti Cabir.