Cuma, Eylül 15, 2023

Hz. Sad b. Ebu Vakkas (r.a. ) – Ürdün

Ürdün – Gur bölgesindeki Vakkas köyünde Sahabeden Sad B. Ebu Vakkas’ın Türbesi, Gur bölgesindeki Vakkas Köyü sınırları dahilinde yer almıştır. Basit kubbeli bir yapıdan ibarettir Kaynak ; Ürdün’de Osmanlı Mimarisi , Ahmet Çaycı , Atatürk Kültür Merkezi Yayınları

Hz . Eyyüp (a.s.) – Ürdün

Ürdün – amman yakınlarındaki es salt ta Hayatı  

Hz. Yuşa (a.s.) – Ürdün

ürdün – amman yakınlarındaki es salt da hayatı.

Zeyd b. Ali b. Ebu Talib

Ürdün – Kerek – Rebbe köyü Erken İslam Tarihinin önemli isimleri arasında yer alan Zeyd b. Ali b. ebu Talib (797-839?) seneleri arasında çeşitli fetihlere katılmıştır. Türbe, Kerek şehrinin kuzeydoğusunda Rebbe Köyü’nde bulunmaktadır. Kare planlı ve kubbeli bir yapıdır. Giriş kapısı üzerindeki kitabeye göre. Kanuni Sultan Süleyman döneminde yenilenmiştir. Kaynak ; Ürdün’de Osmanlı Mimarisi , […]

Hz. Süleyman ( a.s.)

Ürdün – Şovbek kalesinin 3 km doğusunda Şovbek bölgesinde, Şovbek Kalesi’nin 3 km. doğusunda iki odalı mekandan meydana gelmiştir. Yapıdaki kitabeye göre Eyyubi sultanlarından Necmeddin Eyyub (1239-1249) tarafından 646/1248 senesinde inşa edilmiştir. Kaynak ; Ürdün’de Osmanlı Mimarisi , Ahmet Çaycı , Atatürk Kültür Merkezi Yayınları

Hz. Muaz B. Cebel (r.a.)

ürdün – kuzeyşune de Sahabenin önemli isimlerinden Muaz b. Cebel Türbesi, Kuzeyşune’nin doğusunda olup, Osmanlı öncesine kadar geriye giden bir yapıdır. 1290/1873 senesinde M. b. Abdurrahman et-Tayyibî tarafandan aslına uygun olarak tamir edilmiştir. Yapıya ait birçok, gayrimenkul vakfedilmiştir Kaynak ; Ürdün’de Osmanlı Mimarisi , Ahmet Çaycı , Atatürk Kültür Merkezi Yayınları

Hz. Dirar b. Ezvar (r.a.)

Ürdün – Dirar Hayatı Kaynak ; Ürdün’de Osmanlı Mimarisi , Ahmet Çaycı , Atatürk Kültür Merkezi Yayınları

Hz. Nuh (a.s.)

Ürdün – Kerak’da Kerek şehrinin kuzeydoğusunda yer almaktadır. Tek odalı ve kubbeli bir yapıdır. Kesme taş malzeme ile inşa edilmiştir. 1318/1899 senesinde Osmanlılar zamanında yenilenmiştir. Kaynak ; Ürdün’de Osmanlı Mimarisi , Ahmet Çaycı , Atatürk Kültür Merkezi Yayınları

Hz. Abdullah B. Raweha (r.a.)

Ürdün Mutah – al mazal hayatı . Kaynak ; Ürdün’de Osmanlı Mimarisi , Ahmet Çaycı , Atatürk Kültür Merkezi Yayınları

Hz. Harun (a.s.) – Ürdün

Ürdün – Vad’i Musa Bölgesinde Hz. Harun’un makamı, Vadi-i Musa bölgesinin güneybatısında yer alır ve 8.00×8.00 m. ölçüsüyle kare planlı olup kubbe ile kapatılmıştır. Kesme taş malzemeden inşa edilmiştir. Makamın giriş kapısındaki kitabeye göre türbe, Memlüklü sultanı Nasır Muhammed Kalavün tarafından 709/1309 tarihinde yenilendiği anlaşılmaktadır. Bu kitabeden yapının Memlük öncesi döneme ait olduğu ortaya çıkmaktadır. […]

Ebu Ubeyde Bin Cerrah

ürdün – gur bölgesi mut’a da Sahabenin büyüklerinden olan Ebu Ubeyde Amir b. el-Cerrah hazretlerinin türbesi Gür bölgesindeki Umta’da bulunmaktadır. Mescid ile türbe yapısı, Memlüklu sultanı Baybars tarafından inşa edilmiştir. Osmanlılar 1301/1883 senesinde adı geçen yapılan tamir etmişlerdir. Gür şehrindeki birçok yapının buraya vakfedildiği bilinmektedir.. Kaynak ; Ürdün’de Osmanlı Mimarisi , Ahmet Çaycı , Atatürk […]

Amir b. Ebu Cafer b. Ebu Talib (r.a. )

Ürdün – Mut’a da Sahabeden Cafer b. Ebu Talib Türbesi, Kerek yakınlarındaki Mut’a da bulunmaktadır. Yapıdaki kitabelerden ilki Fatimi dönemine aittir. Daha sonraki dönemlerde onarımlara maruz kalmıştır. Bunlardan sonuncusu 1331/1912 yılında Kerek naibi Seyfi Bey tarafından gerçekleştirilmiştir. 2003 yılında yapılan tamiratla birlikte türbe tamamen yenilenmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla yapının orijinalinden emare kalmamıştır . Kaynak ; Ürdün’de […]

Sad b. Ebu Vakkas (r.a. )

Ürdün – Gur bölgesindeki Vakkas köyünde Sahabeden Sad B. Ebu Vakkas’ın Türbesi, Gur bölgesindeki Vakkas Köyü sınırları dahilinde yer almıştır. Basit kubbeli bir yapıdan ibarettir Kaynak ; Ürdün’de Osmanlı Mimarisi , Ahmet Çaycı , Atatürk Kültür Merkezi Yayınları