Üsküdar Evliyaları

[maplist categories=”510″ simplesearch=”true” viewstyle=”maponly” locationsperpage=”3″]

Üsküdar Evliyaları Karacaahmet Kabristanı Aziz Mahmut Hüdai Dergahı
Abdülfettah Bağdadi El Akri     Muhammed Nasuhi Üsküdari    Selami Ali Efendi     Şeyh Mustafa Devati     Fenai Ali Efendi    Muhammed Tevfik Bosnevi     Ahmed Raufi Üsküdari     Köstendilli Ali Efendi     Ali Behçet Efendi    Hz. Ebu Derda  (r.a.) - Makamı     İvaz Fakih     Himmet Efendi     Ata Efendi      Nalçacı Halil Efendi     Mustafa Enveri Efendi     Yusuf Nizamettin Efendi     Kartal Baba     İbrahim Hayrani     Kavsara Mustafa Baba     Saçlı Halil Efendi     Şeyh Salih Efendi     Şeyh Konyalı Mehmet Muhyiddin Efendi     Salih Efendi    Abdurrahman Gazi     Nur Baba     Asadar Baba     Mustafa Manevi Efendi     Nakkaş Baba    Seyyid Nuri Efendi    Süt Baba ve Dede Sultan     Halil Numan Dede      Kefçe Dede    Abacı Dede
Süleyman Hilmi Tunahan     Ahmed Bukai     Karacaahmet Sultan     Şeyh Hamdullah Efendi     Osman Şems Efendi     Zakirzade Abdullah Efendi     Yaman Dede     Yunus Nabi     Yakup Afvi Efendi      
Aziz Mahmud Hüdai     Cennet Mehmet Efendi    

Genel
0

İstanbul – Üsküdar – Karacaahmet Türbesi arka tarafında İsmet Garibullah Hazretlerinin halifesi Mora havalisinde müftülük…

Genel
0

İstanbul -Üsküdar’da Karacaahmed Kabristanında. Süleyman Hilmi Tunahan hazretlerinin karşı paftasında. ( Haritada tam yerini görebilirsiniz.)…

Genel
0

……. Ulu bir ağacın gölgesinde bulunan açık türbenin etrafı alçak bir duvar ve demir parmaklık…

Genel
0

İstanbul – Üsküdar – Karacaahmet kabristanında. İnadiyeden Karacaahmet sultan dergahına giderken . Atpazari Şeyh Osman…

Genel
0

İstanbul – Üsküdar – Karacaahmet Kabristanında Tunusbağı Çeşmesi önünden, Karacaahmet Sultan Türbesi’ne giden Tunusbağı Caddesi…

Genel
0

İstanbul – Üsküdar – Karacaahmet Kabristanında – Karacaahmet Sultan dergahından İnadiyeye doğru giderken yol üzerinde…

Genel
0

İstanbul –   Üsküdar –    Karacaahmet Kabristanında  Süleyman Hilmi Tunahan Hazretlerinin yola  doğru alt…

Celvetiyye
0

İstanbul – Üsküdar’da Aziz Mahmud hüdai camii yanındaki türbesinde Babasının adı Fazlullah’tır. 1541’de Şerefliikoçhisar’da doğdu.…

Genel
0

İstanbul -Üsküdar’da Özbekler Tekkesi yanındaki kabristanda. [maplist locationstoshow=”18578″ simplesearch=”true” viewstyle=”maponly” locationsperpage=”3″]

Genel
0

İstanbul – Üsküdar –  Karacaahmet Kabristanında Süleyman Hilmi Tunahan Hazretlerinin 50 metre yakınında Karacaahmet Mezarlığı’nda…

Genel
0

İstanbul – Üsküdar’da Katibim Aziz Bey sokak ile Ethemağa sokağının kesişimindeki caminin haziresinde. Nureddin Cerrahi…

Genel
0

İstanbul – Üsküdar – Kartal baba camii [maplist locationstoshow=”18549″ simplesearch=”true” viewstyle=”maponly” locationsperpage=”3″]

Genel
0

İstanbul – Üsküdar’da Kurban Nasuh camii avlusunda Türbe, Kurban Nasuh Camii avlusunun sağ tarafında, Büyük…

Genel
0

İstanbul – Üsküdar’da Doğancılar caddesindeki Üsküdar Mevlevihanesinde 1- Tekkenin kurucusu Numan Halil Dede Efendi 1213…

Celvetiyye
0

İstanbul – Üsküdar – Karacaahmet kabristanında – Karacaahmet sultan dergahından inadiye ‘ye giderken . Celvetiye…

Genel
0

İstanbul – Kuzguncuk – Nakkaş Baba Mezarlığı Türbe, Nakkaş Baba Mezarlığının caddeye açılan üç kapısından,…

Genel
0

İstanbul – Üsküdar – Çiçekci camii haziresinde Sefine-i Evliya yazarı, Huseyin Vassaf Bey, Şeyh Himmet…

Genel
0

İstanbul – Üsküdar’da Aziz Mahmud Hudai camii giriş kapısının hemen karşısında Cennet Efendi’nin asıl ismi…

Genel
0

İstanbul – Üsküdar’da Feyziye Hatun camii’nin avlusu yanında ve Selânikliler Sokağı’nın sol tarafında ve iki…

Genel
0

İstanbul -Üsküdar’da Sinan Paşa camii haziresindeİstanbul’da yetişen evliyânın büyüklerinden ve seyyiddir. 1653 (H.1063) senesinde İstanbul’da…

Genel
0

İstanbul -Üsküdar’da Karacaahmet Türbesi ‘nin yanındaki Otobüs durağının hemen arkasında Türbe, Kapıağası semtinde, Karacaahmet Sultan…

Celvetilik
0

İstanbul – Üsküdar – Kısıklı’da Büyük Çamlıca caddesinden İBB tesislerine çıkarken solda yer alan Selami…

Genel
0

İstanbul -Üsküdar’da Emniyet sokak üzerinde ….. [maplist locationstoshow=”14209″ simplesearch=”true” viewstyle=”maponly” locationsperpage=”3″]

Genel
0

İstanbul -Üsküdar’da Karacaahmet Kabristanının arkasında yer alan Nalçacı Halil camii haziresinde ……. [maplist locationstoshow=”14188″ simplesearch=”true”…

Genel
0

İstanbul -Üsküdar’da Karacaahmet Kabristanının arkasında yer alan Nalçacı Halil camii haziresinde …… [maplist locationstoshow=”14191″ simplesearch=”true”…

Genel
0

İstanbul -Üsküdar’da Karacaahmet Kabristanının arkasında yer alan Nalçacı Halil camii haziresinde …… [maplist locationstoshow=”14195″ simplesearch=”true”…

Genel
0

İstanbul – Çamlıca tepesindeki İBB tesislerinde , Lokantanın hemen arkasında Orhan Gazi zamanında Hereke, Tavşancıl,…

Genel
0

İstanbul -Üsküdar’da Açık Türbe sokak üzerinde Türbe, Açıktürbe Yokuşu üzerindedir. Bu açık türbenin hemen yanında,…

Genel
0

İstanbul -Üsküdar’da doğancılar caddesi ile eski Keresteciler sokağı kesişiminde yer alan Balaban Baba Tekkesi bahçesinde…

Celvetilik
0

Fenai Ali Efendi Türbesi ; İstanbul – Üsküdar’da Valide-i Atik mahallesindeki Fenai Ali Efendi camii…

Celvetilik
1

Şeyh Mustafa Devati Efendi’nin türbesi ; İstanbul – Üsküdar’da Selman-ı Pak caddesinde yer alan Şeyh…

Genel
0

adres Makâm-ı evliyâdır, menbâ-ı feyz-i fütûhîdir, Edeple dâhil ol sofî, bu dergâh-ı Nasûhî’dir. Halvetiyye –…

Genel Süleyman Hilmi Tunahan
2

Karacaahmet Mezarlığında Kabri şerifi.Karacaahmet 7 bölümden oluştuğu için bulmak biraz karışık olabilir.Karacahamet^in türbesinden Dr eyüp…

Genel Abacı Dede
0

Dört duvarı kargir, catısı ahşap basit bir yapıdır. Kendi adı ile anılan sokağa bakan bir…

Genel Kefçe Dede
0

İstanbul – Üsküdar’da; Ahmediye caminin avlusunda caminin yanındaki mezarlıktadır. Ahmediye camii üsküdar merkezden gündoğumu caddesi…

Genel Saçlı Halil Efendi
0

İstanbul – Üsküdar’da; hayrettin çavuş sokağında (eski sansar sokak) üsküdar merkeze doğru giderken solda cadde…