Seyyid Yahya Sezai Efendi

tarafından
185
Seyyid Yahya Sezai Efendi

İstanbul – Üsküdar – Karacaahmet Türbesi arka tarafında

İsmet Garibullah Hazretlerinin halifesi

 

Mora havalisinde müftülük yapmış olan Şehit Hafız Abdülhalim Efendinin oğlu olan Sezaî Efendi (0.1877) ; Babasının şehit edilmesi üzerine küçük yaşta İstanbul’a gelerek ilim tahsiline başlamış, burada iken Mustafa İsmet Garibullah hazretleri ile tanışarak ona intisap etmiştir. Fatih Çarşamba’daki dergahta irşat görerek icazet almıştır. 1877’de vefat etmiş olan Seyyit Yahya Sezaî Efendinin kabri, Karacaahmet türbesi arkasında bulunmaktadır. Sezai Efendinin basılmamış bir de divanı bulunmaktadır.

Seyyit Yahya Sezai Efendi’den bir kaç nazm:

Nür-u vahdetle müzeyyadır gönül
Zata mir’atı mücelladır gönül

Reff olunmuş lamekanın fevkma
Cümle-i arş-ı mualladır gönül

Alem-i zülmet içinde muhtefi
Bir tecelligah-ı Mevla’dır gönül

İlginizi Çekebilir  Şeyh Sadık Ali – Sarı Saltuk

Kevser-i aşk ile artmış saffeti
Mest-i bî perva-yı sevdadır gönül

Ey Sezai pür safa vü muhteşem
Şahı aşka kasr-ı valadır gönül

Mübtelayı derdi aşka sorma derman istemez
Arif-i bil’lah olan tedbir Lokman istemez

Nuş edenler dest-i kamilden şarabı vahdeti
Bir dahi semt-i fenada bezm-i irfan istemez

Alem-i Lahuta pervaz eyleyen ehli safa
Tac-ı İskender değil taht-ı Süleyman istemez

Neylesin zevki behişti aşıkı sıdk u vefa
Duş olan didarı yare huri gılman istemez

Renk-ü boy-u yar ile bağ-ı derubub zeyn eden
Bin bahar olsa yine seyr-i gülistan istemez

Kaynak( Allah bu çalışmaları yapanlardan razı olsun. Ebedi saadet nasip etsin. Amin)
Tasavvufta Mekki Kolu , Mehmet Fatsa , Mavi yayıncılık , 2000

İlginizi Çekebilir  Ay Dede