Kavsara Mustafa Baba (k.s.)

tarafından
1298
Kavsara Mustafa Baba (k.s.)

İstanbul – Üsküdar’da ; Türbe Çavuş deresi caddesi ile Kartal baba caddesinin kesiştiği noktada Kavsar baba caminin hemen yanındadır.

Türbe, Çavuşdere Caddesi ile Kartal Baba Caddesi’nin birleştğtiği yerde ve bugün mevcut olmayan Kavsara Tekkesi Mescidi’nin sol tarafındadır.

Türbede, sepet yaptığı için kavsara lakabı ile anılan Mustafa Baba medfundur. Kendisinin “Bin hem altmış yedide (1656-57)” vefat ettiğini bugün mevcut olmayan fakat Hadika’da yazılı bulunan bir levhadan öğreniyoruz.

Dikdörtgen şeklindeki beton türbenin caddeye bakan, parmaklıklı bir hacet penceresi, yan taraftaki küçük avluya acılan basit, tahta bir kapısı vardır. Hiç bir yerinde kitabe yoktur.

Mustafa Baba’nın Halveti Tacı ile süslü şahidesinin üzerinde şunlar yazılıdır:
Can ü gönliyle muhibb-i Hazreti Al-i Aba
Ruhu şad ola zihi Kavsara Mustafa Baba
İderken vadiyy-i sıhhat serada tavr-ı asayiş
Niday-i”İrcıi’ emrin işitdi ya’ni ma’nada
Dar-ı dünyada ikamet gayr-i mümkün olduğun
Fehm idince canib-i ukbaya itdi azm-i tam
Merhum ve mağfur Kavsara Mustafa
Baba’nın ruhi-çün el-Fatiha

Sene 1167

İlginizi Çekebilir  Seyyid Mustafa Naci Hazretleri (ks.)

Şahidede Mustafa Baba’nın 1167 (1753-54) tarihinde vefat ettiği yazılıdır. Oysa, torununun yazdırdığı levhada 1067’de vefat ettiği belirtilmiştir. 1167 tarihinin yanlışlığı yine bu levhadaki;

Bin yuz yirmi beşte bir veledi
İtti tamir ceddi pek uludur

mısralarından anlaşılmaktadır. 1125 tarihli levhada Mustafa Baba’nın 1067’de vefat ettiği belirtildiğine göre, 1167’de olduğu düşünülemez.

Kavsara Mustafa Baba Tekkesi Mescidi 1930 tarihlerinde yıkılmış bulunduğundan, 3-4 parçaya ayrılan büyük kitabesi ve ayrıca mihrab üzerinde bulunan ayet kitabesi türbe dahiline yerleştirilmiştir. Türbe tamamen ahşap iken, 60 yıldan fazla türbe karşısındaki tahta evde oturan Hamdi Erengülü Bey’in gayreti ile şimdiki şeklini almıştır.

Türbede bir mihrab ayeti vardır. Bu, vaktiyle mescidin mihrabı üzerinde idi. Mabet yıkılınca,
taş buraya konmuştur.

İlginizi Çekebilir  Zileli Şeyh Abdurrahman Efendi

Külle ma dehale aleyha Zekeriyye’l-mihrab

Bu guzel yazı, Hattat Abdullatif Efendi tarafından hazırlanmıştır.
Kaynak ; Yüzyıllar Boyunca Üsküdar , Üsküdar Belediyesi , 2. cilt , sayfa 581-582