Hz. Edhem (r.a.)

tarafından
1475
Hz. Edhem (r.a.)

Eyüp’de ; Abdurrahman şerefbey caddesi no :26

Eyyub el-Ensari hz’nin sakası(sucusu) olduğu rivayet edilmektedir. Türbesi şehid yeri olarak kaydedilmektedir.Türbenin etrafı ve üzeri kapalı kesme taştan inşa olunmuştur. Türbe’nin içerisinde 3 kabir vardır.Bunlardan biri saray hocalarından Hafız Abdullah Efendi’ye, diğer Eyüp İmamı Abdullah Efendiye aittir. Türbenin caddeye bakan geniş ve üstü yuvarlak tek bir penceresi vardır. Halk arasında Edhem baba diye anılıp bilinmektedir.

Türbesinde şu kitabe vardır ;

Hazret-i Halid Radıye anhü Rabbü’l-Vahid
Sakası Edhem Hazretleri’nin Meşhed-i Alileri
Fatiha Hicretü’n-Nebi
sene 46

Kaynaklar;
İstanbul’da Bulunan Ashab-ı Kiram kabir ve makamları ; Cafer E. Babadağlı ; Sarayburnu Kitaplığı
İstanbul ve Anadolu evliyaları ; Pamuk yayınları

İlginizi Çekebilir  Şeyh Muhammed Medeni (k.s.)