Ya Vedud Hazretleri

tarafından
239
Ya Vedud Hazretleri

istanbul -eyüp – ayvansaray da

İstanbul fethine katılmış, Buhara erenlerinden Yesevi olup adı Abdü’l-Vedüd’dur. Ya Vedüd – Ya Vedüd diye zikrettiği için bu mübarek isim kendilerine lakab olmuş, ismi Ya Vedüd kalmıştır.

Hakkında pek güzel rivayetler vardır. Onlardan biri de fetihte şehid olduğu ve naşının nakledilerek Ayvansaray’daki yerine defn edilmesidir.

Fetihten sonra Fatih Sultan Mehmed Hazretleri Ayasofya etrafında mahiyeti ile birlikte yürürlerken Terlerdirek adlı yere gelince, üzerinde nurlar gibi bir vücudun kıbleye dönmüş bir vaziyette yatmakta ve Beytullah olan göğsünde kırmızı mürekkeple yazılmış gibi Ya Vedüd mübarek ism-i şerifini görürler. Ordunun manevi kurmayları:

— İşte Padişahım: Allah’ın lütfü ile İstanbul’un elli günde feth edilmesini Allahü Zülcelal’den dileyen, bugün burada ruhunu teslim ederek asli vatanına yürüyen yüce kişi budur derler.

İlginizi Çekebilir  Halil Yahşi Bey

Bu mübarek naşı gasletmek üzere tedarike başlarken bir ses:
— Merhum yıkanmıştır. Hemen defnedilsin, diye seslenir.

Herkes hayretler içinde kalır. Mübarek naşı tabuta koyup Şehid Kapısına defnedilmek üzere götürülürken kendilerini Eminönü iskelesinde bulurlar. Oradan bir kayığa binip göz açıp kapanıncaya kadar hiç kürek çekmeden kendi kendine gelir, burada durur. Bugünkü türbesinin bulunduğu yerde karaya çıkar ve defnedilir. Mübarek türbeleri Sultan Abdülaziz tarafından ihya edilmiştir. Türbesinin dış pencereleri ortasında

Merkad-i Münevver-i Hazret-i Abdülvedüd
1292- (1875)

Kapı üzerinde şu levha okunmaktadır:

‘’Cennet mekan Sultan Abdülaziz Han Hazretlerinin ruh-u şerifleri için valide-i muhteremelerî itmam ve mamur eyledi. Sene: 1292’’ Diğer bir kitabe budur:

İlginizi Çekebilir  Himmet Efendi

Fatih Sultan Mehmed Han Gazi ile beraber
teşrif eden, Ayasofya Cami-i şerifinde
kerameti zuhur eden Eşşeyh Abdülvedüd
Dede Eğrikapı karşısında
Karabaş vaktinde sofai Tokmak Dede

Ya Vedüd türbesi çok ziyaret edilen yerlerden birisidir. Ya Vedüd büyük bir semte isim olmuştur, iskelesi de vardır. Halk Abdü’l-Vedüd yerine Ya Vedüd diyerek yardımını ummaktadır. Eyüp Ayvansaray’da Haliç Köprüsü’nün altında yatan bu Hak dostunu Eyüp Sultan’ı ziyarete gelenler Ya Vedüd Sultan’ı da ziyaret etmeden edemezler.

Kaynak ; İstanbul Evliyaları ve Fetih Şehidleri – Şevket Gürel , İstanbul’daki Tarihi Türbe ve Mescidleri İmar Vakfı , 1988