Menü

keyboard_arrow_down Eyüp

Ya Vedud Hazretleri

Ya Vedud Hazretleri

Bu yazı sabitlenmiştir.

istanbul -eyüp – ayvansaray da İstanbul fethine katılmış, Buhara erenlerinden Yesevi olup adı Abdü’l-Vedüd’dur. Ya Vedüd – Ya Vedüd diye zikrettiği için bu mübarek isim kendilerine lakab olmuş, ismi Ya...

Toklu İbrahim Dede

Toklu İbrahim Dede

Bu yazı sabitlenmiştir.

İstanbul – Eyüp – Ebu Şeybetül hudri türbesi haziresinde Hakkında fazla bilgi yoktur. Kaynaklar Ni’melceyş olduğu ve kusatma sırasında Osmanlı ordusunda bulunduğuna dair kesin bilgiler vermemektedir. IFetih’ten sonra şehitlerin kimi...

Şimşir Dede

Şimşir Dede

Bu yazı sabitlenmiştir.

İstanbul – Eyüp SUltan camii sol tarafında Kabirleri; Eyyüb Sultan Camii’nin sol tarafındadır. Türbelerine; Caminin Haliç kapısından çıkılınca Beybaba Sokağından girilir. Bugün türbenin etrafı ve üzeri açık olup kabir taşlan...

Otakcı başı Hüseyin Ağa

Otakcı başı Hüseyin Ağa

Bu yazı sabitlenmiştir.

istanbul – eyüp – otakcılar mescidi sokakta İstanbul fethine katılmış, mutlu gazilerdendir. Fatih Sultan Mehmed Hazretlerinin Otakcı-başısıdır. Adı Hüseyin Ağa’dır. Kabri, Eyüp, Otakcılar Mescid Sokak üzerindedir, mescidi yıkılmıştır. Kabri çok...

Mürteza Efendi

Mürteza Efendi

Bu yazı sabitlenmiştir.

istanbul – eyüp piyerloti – kaşgari dergahı bahçesinde İstanbul’un ilim ve feyz kaynaklarından birisi de Eyyüb Sultan Gümüşsuyu tepesindeki Mürteza Efendi dergahıdır. Banisi, tersane emanetinde baş .ruznameci (hesap uzmanı) iken...

Molla Lütfi Efendi

Molla Lütfi Efendi

Bu yazı sabitlenmiştir.

istanbul – eyüp – mahmut çelebi camii karşısında Molla Lütfi’nin asıl adı Lütfullah olup Tokat’ta dünyaya geldi. Çağının büyük âlimlerinden olan babası Kutbeddin Hasan’dan ilk derslerini aldı. Hangi tarihte İstanbul’a...

Emin Saraç Hocaefendi

Emin Saraç Hocaefendi

Bu yazı sabitlenmiştir.

istabul – fatih – fatih camii haziresi Din alimi, Fatih Medreseleri geleneğinin son temsilcisi olan Emin Saraç Hoca, 1931’de Tokat’ın Erbaa ilçesi Tanoba köyünde (şimdi belde) doğdu. İlmiye sınıfındandır. Babası...

Celalzade Salih Çelebi

Celalzade Salih Çelebi

Bu yazı sabitlenmiştir.

İstanbul – Eyüp nişanca camii haziresinde Kanuni Sultan Süleyman dönemi alimlerinden olup tarih, edebiyat, dil bilimi ve fıkıh alanlarında eserleri bulunan çok yönlü bir şahsiyettir. 1494 yılında, aslen Tosyalı olan...

Bali Süleyman Ağa

Bali Süleyman Ağa

Bu yazı sabitlenmiştir.

istanbul – silivrikapı – bali süleyman ağa camii Süleyman Ağa hem Osmanlı ordusunda ser-topçiyan (topçubaşı) dır hem de “bölükat-ı erbaa’dan ( Osmanlı ordusundaki dört büyük bölükten ) birine ağa (kumandan)dır....