keyboard_arrow_down Aansayfa Kategori

Şıhmus Türbesi – Adana

Şıhmus Türbesi – Adana

Bu yazı sabitlenmiştir.

Şıhmus Ziyareti Adana’nın Tepebağ Mahallesi 5 Sokak No: 5’dedir. Şehrin merkezi yerinde ve mahalle içindedir. Yan yana iki mezardan oluşan ziyaret bir evin içindedir. Evin yerleşimi ön taraftadır, ziyaret ise...

Bahşi Yahya Efendi

Bahşi Yahya Efendi

Bu yazı sabitlenmiştir.

çanakkale – ezine – yaylacık köyü  Kaynaklarda Tuzlalı Yahya Efendi, Gönenli Yahya Efendi ve Yahya b. Yahşî şeklinde kaydedilmekte olan İbn Bahşî’nin hayatı hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Yahya b. Bahşî...

Seyyid Burhaneddin Muhakkik Tirmizi

Seyyid Burhaneddin Muhakkik Tirmizi

Bu yazı sabitlenmiştir.

kayseri – melikgazi – Seyyid burhaneddin mezarlığı Mutasavvıf, İslam Alimi ve düşünürü (Özbekistan /Tirmiz,1165 /1166 – Kayse­ri, 1244). Tam ismi Seyyid-i Sırdan Burhanu’l-Hak ve’d-Din Hüseyin Mu­hakkik Tirmizi’dir. İnsanların kalplerin­den geçen...

Ebul Hasan Ali Şazeli (k.s.)

Ebul Hasan Ali Şazeli (k.s.)

Bu yazı sabitlenmiştir.

Ankara – İsmi; Ali b. Abdullah, künyesi; Ebu’l-Hasan, lakabı; Nureddin, nisbesi; Şazeli. Babasının adı; Abdülcebbar. Kimi rivayetlerde İspanya’nın Septe civarında Gammara Nahiyesi köylerinden birinde, kimilerinde Tunus, Cebelzafran civarında bulunan Şa­zila’da...

Seyyid Ahmed Rıfai (k.s.)

Seyyid Ahmed Rıfai (k.s.)

Bu yazı sabitlenmiştir.

Ankara – Doğumu ve Nesebi Adı Ahmed, künyesi Ebu’l-Abbas, nisbesi er-Rıfai, el-Bataihi. Rıfai nisbesi atala­rından er-Rifa’a el-Hasan el-Mekki’ye nisbetle, Bataihi nisbesi, Bağdat’la Basra arasın­da kalan “bataklık yerler ” manasına gelen...

Necmüddin Kübra (k.s.)

Necmüddin Kübra (k.s.)

Bu yazı sabitlenmiştir.

türkmenistan – köhne ürgenç Hayatı Adı, Ahmed bin Ömer, künyesi Ebulcenab, lakabı girdiği her münazara ve müba­hasede üstün başarı gösterdiği için “Tammetü’l-Kübra” olarak verilmiş, daha sonra şeyhinin kendisine taktığı “Necmüddin”...

Sofu Baba

Sofu Baba

Bu yazı sabitlenmiştir.

İstanbul – Beyoğlu Meclisi Mebusan yokuşu no :41 Fındıklı, Mebusan Yokuşu üzerinde medfun olup, türbesi gece gündüz ziyaretçilerle aydınlanır. Asıl ismi bilinmemektedir. Sofu Baba, daha ziyade askerlerin evliyasıdır. Mahalleliler onu...