Menü

keyboard_arrow_down Ezine Evliyaları

Dürrizade Mehmed Ataullah Efendi

Dürrizade Mehmed Ataullah Efendi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Çanakkale – Gelibolu – Yazıcızade Muhammed Efendi kabri civarında Osmanlı şeyhülislamı Dürrizade Mehmed Ataullah Efendi (1729-1785) Şeyhülislâm Dürrîzâde Mustafa Efendi’nin oğludur. İlk tahsilini babasından gördü ve şeyhülislâm çocuklarına tanınan imtiyazdan...

Yahşi Bey Türbesi

Yahşi Bey Türbesi

Bu yazı sabitlenmiştir.

çanakkale – ezine –  Yahşibey Ezine’nin Kuruluşundan sonra gelen Seferşah Bey’in Mülazım eveli ( Şimdiki Ünvanı ile Asteğmen’ idi . Seferşah bey Ulucamiyi yaptıran Türkmen Abdurrahman’dan sonra gelen komutandır. Seferşah...

Eren Dede – Çanakkale

Eren Dede – Çanakkale

Bu yazı sabitlenmiştir.

çanakkale – ezine – erenler tepesi  Erenler Tepesi, kim olduğu bilinmeyen bir yatırın medfun olduğu, Ezine’nin güneyinde bölgeye hakim bir tepedir. Alperenlerden olduğu sanılan zatın, bu tepedeki mezarı halk tarafından...

Bahşi Yahya Efendi

Bahşi Yahya Efendi

Bu yazı sabitlenmiştir.

çanakkale – ezine – yaylacık köyü  Ezine Yaylacık köyünde Hacıbaba Camii yanında türbesi bulunan Bahşi Yahya Efendi, Seyyid Emir Buhari (Emir Sultan) Hazretlerinin (1368-1429) öğrencilerindendir. Tasavvufî eğitimini Emir Sultan’ın halifelerinden...

Ahi Yunus Türbesi

Ahi Yunus Türbesi

Bu yazı sabitlenmiştir.

çanakkale – ezine – seferşah camii karşısında Ezine merkezde bulunan ve yöre halkı tarafından yoğun olarak ziyaret edilip adak adanan ve dileklerde bulunulan türbe Ahi Yunus Zaviye ve Türbesi’dir. Buraya...

Geyikli Baba – Çanakkale

Geyikli Baba – Çanakkale

Bu yazı sabitlenmiştir.

çanakkale – ezine – geyikli Ezine İlçesi, Geyikli Beldesi sınırları içinde Geyikli’den Kemallı köyüne giden ara yolun hemen kenarında bulunan zeytinliğin içinde yeralır. Mezar, çevreden toplanmış moloz taşlarla harçsız olarak...

Şah Dede Sultan – Çanakkale

Şah Dede Sultan – Çanakkale

Bu yazı sabitlenmiştir.

Çanakkale – Ezine – Akköy Şah Dede Sultan mezarlığı, Akköy’ün kuzeydoğusunda bulunmaktadır. Halen köy mezarlığı olarak gömü yapılmaktadır. Tamamen çalılıklarla kaplı olan mezarlığın içinde mermer mezar taşlı osmanlı dönemi özellikleri...