Çarşamba, Şubat 1, 2023

Mehmet Refik Efendi ( Şeyhülislam )

0
istanbul - fatih camii haziresi Hayatı. . Küllü men aleyhi fan sabıkan şeyhü'l-islam ve müftiyü'l-enam olub, irtihal-i dar-ı beka eden merhum ve magfürun leh el Hac Mehmed...

Amasyevi Halil Efendi ( Şeyhülislam )

0
istanbul - fatih camii haziresinde Osmanlı devrinin 114. şeyhülislamıdır. 1804'de Çorum'un Mecitözü ilçesinde Mustafa Efendi'nin oğlu olarak doğdu, llköğrenimini Amasya'da yaptıktan sonra orta ve yüksek öğrenim...

Zembilli Ali Efendi

0
Sultan II. Bayezid, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinde toplam 24 sene şeyhülislamlık yapan büyük İslam Alimi Zembilli Ali Efendi'nin asıl adı...

Molla Gürani

0
İstanbul - Aksaray'da Turgut Özal Millet caddesi üzerindeki Pir Mehmet Paşa camii yanında Büyük Osmanlı alimi, müftüsü ve dördüncü Osmanlı şeyhülislamıdır. Bizzat Fatih'le beraber kuşatmaya...

Şeyhülislam İbn Kemal Efendi

0
istanbul - fatih - mısır tarlası kabristanında Osmanlı şeyhülislamı ve tarihçisi. Asıl adı Şemseddin Ahmed'dir. Babasının adı Süleyman, dedesinin adı ise Kemal Paşa'dır. Şehzade Bayezid'e...

Şeyhülislam Paşmakçızade Seyyid Ali Efendi (k.s.)

0
İstanbul - Edirnekapı'da Mısır Tarlası kabristanın hemen arkasında yer alan Necati Bey kabristanında. Eski Üsküdar kadılarından Paşmakçızade Mehmed Efendi'nin oğludur.1638 de İstanbul da doğmuştur. Seyyid...

Fahreddin Acemi (k.s.)

0
Edirne'de - Darülhadis Cami bahçesinde , Kabri cami mihrabı önünde bulunmaktadır. Demiryolu yapılırken mezar taşları müzeye kaldırılmıştır. Osmanlı devrinin ikinci Şeyhülislamıdır. İran'da doğmuştur. Doğum tarihi...

Molla Hüsrev (k.s.)

0
Bursa - Emirsultan camii'nin çok yakınında bulunan Zayniler camiinin hemen yanında yer alan Zeyniler kabristanında. Osmanlı alimlerinin önde gelenlerden olup, asıl adı Mehmed Bin Feramuz...

Molla Fenari (k.s.)

0
Bursa 'da Aydede semtinin altında yer alan Molla Fenari caminin bahçesindedir. Üftade Tekkesi ve Üçkuzular caminin hemen yakınındadır . Bursa çarşıda Üftade hz'nin türbesinin...

Şeyhülislam Ebusuud Efendi (k.s.)

1
  Eyüp Sultan caminin hemen yanındadır. Meydandaki havuzun Soluna düşer. Osmanlı tarihinin en önemli şeyhülislâmlarından, tefsir ve fıkıh âlimlerinden birisi olan Ebussuûd Efendi, 17 Safer 898/1490...