Menü

keyboard_arrow_down Şeyhül İslam

Şeyhülislam Abdülkerim Efendi

Şeyhülislam Abdülkerim Efendi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Edirne – Merkez – Sultan cami yakınındaki Sıbyan mektebinde Osmanlı Devleti şeyhülislâmlarından ve velî. Hanefî mezhebi fıkıh âlimidir. Doğum yeri ve târihi bilinmemektedir. 1495 (H. 900) senesinde Edirne’de vefât etti....

Dürrizade Mehmed Ataullah Efendi

Dürrizade Mehmed Ataullah Efendi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Çanakkale – Gelibolu – Yazıcızade Muhammed Efendi kabri civarında Osmanlı şeyhülislamı Dürrizade Mehmed Ataullah Efendi (1729-1785) Şeyhülislâm Dürrîzâde Mustafa Efendi’nin oğludur. İlk tahsilini babasından gördü ve şeyhülislâm çocuklarına tanınan imtiyazdan...

Mehmet Refik Efendi ( Şeyhülislam )

Mehmet Refik Efendi ( Şeyhülislam )

Bu yazı sabitlenmiştir.

istanbul – fatih camii haziresi Hayatı. . Küllü men aleyhi fan sabıkan şeyhü’l-islam ve müftiyü’l-enam olub, irtihal-i dar-ı beka eden merhum ve magfürun leh el Hac Mehmed Refîk Efendi’nin rühîçün ve...

Amasyevi Halil Efendi ( Şeyhülislam )

Amasyevi Halil Efendi ( Şeyhülislam )

Bu yazı sabitlenmiştir.

istanbul – fatih camii haziresinde Osmanlı devrinin 114. şeyhülislamıdır. 1804’de Çorum’un Mecitözü ilçesinde Mustafa Efendi’nin oğlu olarak doğdu, llköğrenimini Amasya’da yaptıktan sonra orta ve yüksek öğrenim için Konya’ya gitti. Eğitimini...

Zembilli Ali Efendi

Zembilli Ali Efendi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Sultan II. Bayezid, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinde toplam 24 sene şeyhülislamlık yapan büyük İslam Alimi Zembilli Ali Efendi‘nin asıl adı Ala­addin Ali bin Mehmed bin Cemaleddin’dir....

Molla Gürani

Molla Gürani

Bu yazı sabitlenmiştir.

İstanbul – Aksaray’da Turgut Özal Millet caddesi üzerindeki Pir Mehmet Paşa camii yanında Büyük Osmanlı alimi, müftüsü ve dördüncü Osmanlı şeyhülislamıdır. Bizzat Fatih’le beraber kuşatmaya katıldığı için Ni’melceyş olarak bilinir....

Şeyhülislam İbn Kemal Efendi

Şeyhülislam İbn Kemal Efendi

Bu yazı sabitlenmiştir.

istanbul – fatih – mısır tarlası kabristanında Osmanlı şeyhülislamı ve tarihçisi. Asıl adı Şemseddin Ahmed’dir. Babasının adı Süleyman, dedesinin adı ise Kemal Paşa‘dır. Şehzade Bayezid’e (II. Beyezid) lalalık yapan büyük...

Fahreddin Acemi (k.s.)

Fahreddin Acemi (k.s.)

Bu yazı sabitlenmiştir.

Edirne’de – Darülhadis Cami bahçesinde , Kabri cami mihrabı önünde bulunmaktadır. Demiryolu yapılırken mezar taşları müzeye kaldırılmıştır. Osmanlı devrinin ikinci Şeyhülislamıdır. İran’da doğmuştur. Doğum tarihi bilinmemektedir. İran’da Seyyid Şerif Cürcani’den...