keyboard_arrow_down Fatih

Şeyh Bedreddin Simavi

Şeyh Bedreddin Simavi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Ankara – Şeyh Bedreddin Simavi, Edirne yakınlarında, bugünkü Yunanistan topraklarında bulunan Simavna kasabasında dünyaya gelmiştir. Doğum tarihi olarak 740/ 1339 ile 770/ 1368 arasında değişen tarihler gösterilmektedir. Babası Selçuklu Sultanı...

Edirneli Hüseyin Kudsi Efendi

Edirneli Hüseyin Kudsi Efendi

Bu yazı sabitlenmiştir.

istanbul – fatih – ismet efendi mescidi Hüseyin Kudsi Efendi, Edirne’de Şehabeddin Paşa Mahallesi’nde dünyaya gelmiştir. Karinabadlı Sinan Ağa’nın mahdumudur. İlk zamanlar Bat Pazarı’nda bir dükkan açmış, ticaretle uğraşmıştır. Bu...

Yıldız Dede

Yıldız Dede

Bu yazı sabitlenmiştir.

istanbul – fatih şeyhül islam hayri efendi cad Kadiri tarikatının kurucusunun sohbetleriyle kemâle gelen Abdurrahman, Anadolu’nun fethiyle birlikte Afyonkarahisar’ın Başmakçı kazâsına yerleşir. Horasan Erenlerinden olan Abdurrahman ve eşi Sultan Hatun...

Yetmiş Kuruş Dede

Yetmiş Kuruş Dede

Bu yazı sabitlenmiştir.

Kabri, Unkapanı Zeyrek’dedir. Bu zat, Bu din eyaletinde Şemturna adlı kalenin ağası bulunduğu sırada. Eğri Fatihi Mehmed Han ile savaşa iştirak etmiş ve o sırada gayb ricali – görünmeyen askerler...

Yavuz Er Sinan Türbesi

Yavuz Er Sinan Türbesi

Bu yazı sabitlenmiştir.

istanbul – fatih – yavuz selim – yavuz er sinan camii Fatih Sultan. Mehmed Hazretlerinin Mîr-i Alem yani Alay komutanlarındandır. Unkapanında Ragıp Gümüşpala Caddesi uzerindeki Sağrıcılar Camiini yaptırmıştır. Kabri caminin...

Uyku Dede

Uyku Dede

Bu yazı sabitlenmiştir.

İstanbul – Fatih -sünbül efendi ağaçkakan sokak. Türbeleri Kocamustafapaşa, Ağaçkakan Sokaktadır. Akşam-sabah önünden geçenler birer fatiha okuyorlar. Uyku Dede, çok uyumuş demek değildir. O, bizlere hal diliyle tevhid dersi veriyor...

Üç gözlü Mehmed Dede

Üç gözlü Mehmed Dede

Bu yazı sabitlenmiştir.

İstanbul – Kocamustafapaşa – Hacı Kadın Sokak’ta Fatih Sultan Mehmed Hazretleri ile İstanbul fethine katılmış mutlu askerlerimizdendir. İstanbul kuşatmasında olup bitenlerden Cennet mekan Fatih Sultan Han’a anında haber veren yüce...

Tokmak Dede

Tokmak Dede

Bu yazı sabitlenmiştir.

İstanbul – Fatih Ya vedud sultan türbesi yakınında  Ya Vedud Hazretlerinin halifelerinden, Veysi tarikatına mensuptıur. İstanbul fethine katılan Ni’me’l-Ceyş’dendir. Türbeleri: Ayvansaray Tokmak Dede Sokak’ta medfun bulunan Peygamber Efendimizin süt kardeşi...

Tellak Baba

Tellak Baba

Bu yazı sabitlenmiştir.

İstanbul – Fatih – Haseki güzel sebzeci sokak da Fatih Sultan Mehmed Hazretlerinin tellakıdır. Haseki’de Güzel Sebzeci Sokak üzerinde ağacın gölgesinde medfundur. Yakınında Davutpaşa hamamı vardır, rivayete göre Tellak Dede...