keyboard_arrow_down Fatih

Tablacı başı Kaşıkcı Mustafa

Tablacı başı Kaşıkcı Mustafa

Bu yazı sabitlenmiştir.

İstanbul – Fatih Molla gürani mah Nakibul eşraf sokak İstanbul fethine iştirak etmiş, Ni’me’l-Ceyş’dendir. Fatih Sultan Mehmed Hazretlerinin Tablacıbaşısı Amiri Kaşıkçı Mustafa Efendidir. Türbesi 1969 yılında okul ve cami yaptırma...

Sinanüddin Yusuf b. Abdullah ( Sinan Atik )

Sinanüddin Yusuf b. Abdullah ( Sinan Atik )

Bu yazı sabitlenmiştir.

İstanbul -Fatih – Kumrulu Mescid Asıl adı Sinanüddin Yusuf b. Abdullah‘dır. İstanbul’un fethini müteakip Fatih Sultan Mehmed Han tarafından şehrin imar edilmesi ile ilgili olarak görevlendirilmiştir. Başta Fatih Camii ve...

Şeyh İbrahim Fahreddin Efendi

Şeyh İbrahim Fahreddin Efendi

Bu yazı sabitlenmiştir.

İstanbul – Fatih – Cerrahi tekkesi Tam adı İbrahim Fahreddin Şevki olan Fahred­din Cerrahi, 1885 yılında İstanbul’da Nureddin Cerrahi Asitanes’inde Rızaeddin Yaşar Efendi’nin oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Daha dokuz yaşındayken...

Sekbanbaşı Yakup Ağa

Sekbanbaşı Yakup Ağa

Bu yazı sabitlenmiştir.

İstanbul – Laleli – Sekbanbaşı Yakup Ağa camii Fetih gazilerinden olan Sekbanbaşı Yakup Ağa , Laleli’de Seyyid Hasan Paşa Hanı yanında bir mescid yaptırmıştır. İstanbul’da kendi adını taşıyan bir mahallesi...

Sekbanbaşı Hacı Ferhad Ağa

Sekbanbaşı Hacı Ferhad Ağa

Bu yazı sabitlenmiştir.

istanbul – fatih – hacı ferhad ağa camii Fetih  ordusuna mensup Sekbanbaşılardan biridir. gazilerden ve Zeyrek’teki Sekbanbaşı budur. Fakat mescid, yıkılmıştır. Mescidini yaptıran zat zamanla harap olup Ferhat Ağa’nın kabri...

Pirinçcibaşı Hacı Sinan Ağa

Pirinçcibaşı Hacı Sinan Ağa

Bu yazı sabitlenmiştir.

İstanbul – Fatih – Pirinçcibaşı HAcı Sinan ağa camii Fatih Sultan Mehmed Han’ın pirinçcibaşısıdır. Fetihten sonra İstanbul’un imarı için çalışmıştır. Malta-Yedi emirler Sokağında kendi adını taşıyan bir cami yaptırmıştır. Kaynak...

Neccar Mehmed Efendi

Neccar Mehmed Efendi

Bu yazı sabitlenmiştir.

İstanbul – Fatih – Hoca efendi sokak ile hüsrev paşa sokağı kesişiminde Halk arasında “Keserci Baba” veya “Rüya Dede” diye bilinen bu zatın asıl adı Mehmed olup, Süheyl Ünver hoca...

Müstakimzade Süleyman Saadettin Efendi

Müstakimzade Süleyman Saadettin Efendi

Bu yazı sabitlenmiştir.

İstanbul – Unkapanı – Mehmet Emin Tokadi hazretlerinin yanında Müstakimzade Süleyman Sadeddin Efendi 1718 yı­lında Muhammed Emin Efendi ve Ümmü Gülsüm Hanımın oğlu olarak İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Çeşitli hocalardan şer’i...

Muhiddin Kocavi

Muhiddin Kocavi

Bu yazı sabitlenmiştir.

İstanbul – FAtih – Cibali mescid sokak Fatih Sultan Mehmed devri Alimlerinden. Kaynak ; İstanbul’u Aydınlatan Nurlu Kandiller , Ömer Mustafa Dönmez ,