Cumartesi, Eylül 16, 2023

Zuhurat Baba

0
istanbul - bakırköy - zuhurat baba İstanbul fethine katılan mutlu şehidlerden ve yüce velilerdendir. Bakırköy'de büyük bir mahalle ve bir cadde adı ile anılır. Beşiktaş'ta...

Zağnos Mehmed Paşa

0
  Balıkesir - Zağnos Paşa camii K.............

Yıldız Dede

0
istanbul - fatih şeyhül islam hayri efendi cad Kadiri tarikatının kurucusunun sohbetleriyle kemâle gelen Abdurrahman, Anadolu'nun fethiyle birlikte Afyonkarahisar'ın Başmakçı kazâsına yerleşir. Horasan Erenlerinden olan...

Yeri Tespit edilemeyen Nimel Çeyş kabirleri

0
Ensar Dede Anadolu'dan gelerek fetih ordusuna katılmıştır. İstanbul Kuşatması esnasında şehid düşmüş. Kabri tam tespit edilemeyen Ensar Dede , ordunun meçhul kahramanlarındandır. Eskici Baba İstanbul kuşatmasında katılan...

Yavuz Er Sinan Türbesi

0
istanbul - fatih - yavuz selim - yavuz er sinan camii Fatih Sultan. Mehmed Hazretlerinin Mîr-i Alem yani Alay komutanlarındandır. Unkapanında Ragıp Gümüşpala Caddesi uzerindeki...

Ya Vedud Hazretleri

0
istanbul -eyüp - ayvansaray da İstanbul fethine katılmış, Buhara erenlerinden Yesevi olup adı Abdü'l-Vedüd'dur. Ya Vedüd - Ya Vedüd diye zikrettiği için bu mübarek isim...

Ulubatlı Alemdar Hasan Baba

0
İstanbul - Fatih - Kırma Tulumba sokak İstanbul kuşatmasında katılan mutlu komutanlardan biridir.

Üç gözlü Mehmed Dede

0
İstanbul - Kocamustafapaşa - Hacı Kadın Sokak'ta Fatih Sultan Mehmed Hazretleri ile İstanbul fethine katılmış mutlu askerlerimizdendir. İstanbul kuşatmasında olup bitenlerden Cennet mekan Fatih Sultan...

Tuz Baba

0
istanbul - beşiktaş tuz baba camii Fatih Sultan Mehmed Hazretlerinin Tuzcu Başısıdır. Büyük veillerden olup Tuz Baba diye şöhret bulmuştur. Beşiktaş, Uzunca Ova Caddesi, Tuz Baba...

Topçubaşı Esad Ağa

0
İstanbul - Silivrikapı - Topçubaşı esat ağa camii yanında Silivrikapı, Seyyid Nizam Caddesi, Seyyid Nizam Camii karşısında medfundur. İstanbul fethine iştirak etmiş. Fatih Sultan Mehmed...