Cuma, Kasım 18, 2022

Kovacı Dede

0
İstanbul - fatih çarşamba da Fatih Sultan Mehmed Han devri ulemalarındandır. Sevindik ve Kovacı Dede adı ile ün kazanmıştır. Halveti tarikatı şeyhidir. Cezbe sahibi, hal...

Kırk Şehidler – Nimel Çeyş

0
İstanbul - Fatih - Yayla Kambur Mustafa Paşa camii İstanbul'un Feth'in de sokak çarpışmalarında savaşa savaşa yaralı olarak Fatih - Yayla muhitine kadar gelebilen kırk...

Keskin Dede

0
İSTANBUL - FATİH - HASAN FEHMİ SOKAĞINDA İstanbul fethine iştirak eden Nime'l-Ceyş’dendir. Bayramiye Tarikatına mensup olup Fatih Nişancasında Hasan Fehmi Sokak üzerinde kendi adını taşıyan...

Kazancıbaşı Sadettin Mehmed Efendi

0
İstanbul - Fatih - Sadi Kazgani camii Fatih Sultan Mehmed Han'ın kazancıbaşılarındandır.Aksaray'da Kazancı Sadi Sokağında bir mescid yaptırmıştır. Sağda minarenin önünde baninin kabri ve başka...

Kavas Başı Türbesi

0
istanbul - fatih - hatice sultan sokak Fatih Sultan Mehmed Han’ın Kavas Başısıdır. Emir subayı muhafız alayı kumandanıdır. Kabirleri; Karagümrük, Acıçeşme Hatice Sultan Sokak 18 No....

Katip Sinan

0
İstanbul - Beyazıt - Katip sinan camii .İstanbul, Beyazıd Soğanağa, Çoban Çavuş Medresesi Sokak ile Sümbül Sinan Sokak arasında çok şirin bir cami vardır. Bu...

Kasım Çelebi Türbesi

0
İstanbul - Silivrkapı - Kasım Çelebi camii İstanbul fethine iştirak eden mutlu kumandanlardandır. Eyüp Eskiyeni'de Kasım Çavuş mescidini yaptırandır. Kabri; Camiinin bahçesindedir. Kabrinin etrafı açık,...

Kasap İlyas Türbesi

0
İstanbul - Fatih - Cerrahpaşa - Kasap İlyas camii avlusunda Fatih Sultan Mehmed Han'ın Kasap Başısı olarak Istanbul fethine katılmış mutlu askerlerdendir. Samatya'da Etyemez'de yaptırdığı caminin...

Kasapbaşı Türbesi

0
istanbul - fatih - Kasap demirhan camii avlusunda İstanbul fethine Kasab Başı olarak iştirak etmiş, mutlu askerlerdendir. İsmi Demir Han dır. Unkapanı, Kasap Camii Sokak,...

Kaftancıbaşı Türbesi

0
Fatih Sultan Mehmed Han'ın Kaftancıbaşısıdır. İstanbul fethine katılmış, Peygamber Efendimizin medh ü senasına nail olmuştur. Aksaray, Haseki Caddesi üzerinde ismi ile anılan camiin banisidir....