Zuhurat Baba

tarafından
273
Zuhurat Baba

istanbul – bakırköy – zuhurat baba

İstanbul fethine katılan mutlu şehidlerden ve yüce velilerdendir. Bakırköy’de büyük bir mahalle ve bir cadde adı ile anılır. Beşiktaş’ta Tuz Baba ordunun tuz ihtiyacını, Kocamustafapaşa’da Ali Fakih ordunun et ihtiyacını, Vatan Caddesi’nde Hamal Baba ağır işleri ve Bakırköy’de Zuhurat Baba da ordunun su ihtiyacını üzerine almış olarak fetih şehidlerinin her biri kerametlerini göstermişlerdir.

Bizanslıların sur dışındaki bütün kuyuları zehirledikleri etrafta tek bir çeşme dahi bırakmadıkları haberi ordu içinde çok kötü bu tesir yaratır. Bütün gün harb eden askerin suya ihtiyacı olacak. Ordunun ileri gelenleri bu mes’eleyi kara kara düşünürken genç bir subayın birdenbire ordunun içinde boynuna taktığı kırbasından «Allah Allah!» diye askere su dağıttığı haberi gelir. Bu iş fetih sabahına kadar sürer gider. Kara kara düşünürken bu defa sevinç gözyaşları dökerler.

İlginizi Çekebilir  Yakub Abdal

Her su içen asker: «Allah seni aziz etsin! Ne güzel zuhur ettin!» diye dua etmişler. O günden bugüne adı ‘’Zuhurat Baba’’ kalmıştır.

Zuhurat Baba’nın isminin ne olduğunu bilen yok. Ana-babaların koyduğu isim gelip geçer ama Allahü Zülcelal’in koyduğu isim kıyamete kadar baki kalır. İşte Zuhurat Baba’nın ismi de böyle olmuş.

Kabri mermerle yapılmış, etrafı yeşil demirle çevrilmiş yemyeşil ağaçların gölgesindedir. Namaz kılmak için namazgah, ziyaretçilerin oturmaları için üstü kapalı yerleri vardır. Kabir taşının kitabesi Yz. Tırtıl ve Tosun Baba 1 Nisan 1975 yılında yazdırmıştır. İç yüzünde:

Beldetün tayyibetün müjde-i Rabbanîsi
eyledi nusret-i Hak’Ia dil ü canı mesrur.

Sell-i seyf eyleyerek Hayder-i Kerrar gibi
düşmen-i dîni kılıp ehl-i gaza hep makhür

İlginizi Çekebilir  Halil Dede - Samsun

Allah Allah diyerek sel gibi cüşen oldu
Hayf amma ki o gün teşnelik etmişti zuhur.

İşte ol demde Zuhurat Baba Hızır gibi
sakî-i kevseri andırır sunup ma-i tahür.

Kıldı bir orduyu reyyan kerem ile o veli
En sonunda O’na da oldu şehadet makdur.

Defnolundu bu makama o keramet kam
bakıya medfenidir işte onun menba’-ı nur.

El-Fatiha

Kabir taşının dış yüzünde de şu kitabe vardır:

Zuhurat Baba Kimdir?

İstanbul fethedilmeden önce Türkler tarafından göz altında tutuluyordu. Kartal’da Kartal Baba, Göztepe’de Gözcü Baba, Boğaz’da Telli Baba ve Topkapı’da Zuhurat Baba ve yol arkadaşları gözlüyorlardı. Mücahid fi sebîlillah olan kimseler işte İstanbul’un fethi esnasında Bizanslılar kuyuları zehirlediklerinden Fatih Sultan Mehmed’in ordusunun sağ kanadında susuzluk baş gösterdi. Bir de baktılar ki bir subay boynunda kırba, elinde tas Allah Allah nidaları içinde savaşan erlere su dağıtıyor. Bu işi İstanbul feth olunana kadar yaptı. Ani olarak ortaya çıkan bu velî zata erler Zuhurat Baba dediler. O da 29 Mayıs 1453’de İstanbul’un alınışına katıldı. Harb ederek şehid oldu. Yol arkadaşları dağıttığı suyun menbaı olan buraya kendisini gömdüler. Allah rahmet eylesin. Ruhu için El-Fatiha.

İlginizi Çekebilir  Hz. Abdussadık Amr Bin Same (r.a.)

.

Kaynak ; İstanbul Evliyaları ve Fetih Şehidleri – Şevket Gürel , İstanbul’daki Tarihi Türbe ve Mescidleri İmar Vakfı , 1988