Şair Ahmet Paşa – ( Nimel Çeyş )

tarafından
10
Şair Ahmet Paşa – ( Nimel Çeyş )

Bursa – Muradiye Külliyesi karşısında Şair Ahmet Medresesinde

Şair Ahmed Paşa İstanbul’un fethinde Fatih’in yanında bulunmuştur. Daha sonra Bursa’da müderris, vakıf mütevellisi ve sancak beyi olarak görev yapmış, Muradiye’de bize medresesini miras bırakmıştır. Medrese on bir hücre, bir açık dershane ve cümle kapısı olarak düzenlenmiş bir eyvandan oluşmaktadır. Dershanesinde mihrap yeri vardır. Dershanenin önü revaksızdır ve tam karşısına gelen kuzey duvarının ortasına da hücre ve revak yapılmamış, bu kısım açık bırakılarak öğrencilere Bursa ovasının güzelliğini seyretme imkânı verilmiştir.Medresenin kitabesi yoktur. Ezine Pazarı’ndaki Geyikli Köyü bu medreseye vakfedildiği için, “Geyikli Medrese” adıyla da anılmaktadır.

Günümüzde Osmanlı Halk Kıyafetleri ve Takıları Müzesi olarak hizmet vermektedir. Şair Ahmed Paşa Türbesi, medresenin doğusunda yer alır. Altıgen planlı, kirpi
saçaklı, üstü kurşunla kaplı bir kubbeyle örtülü türbenin duvarları, medresenin duvarları gibi iki sıra tuğla, bir sıra kesme taşla örülmüş olup, köşelerinde plastrlar yer almaktadır. İçeriye, iki tarafında mihrabiyeler bulunan eyvanlı bir kapıdan girilmektedir. Altta beş dikdörtgen, üstte sivri kemerli ve alçı şebekeli beş pencereyle aydınlatılmıştır. Türbede tek sanduka mevcuttur. Türbenin Arapça kitabesinin son mısraı ebcet ile hesaplandığında 1496– 1497 (Hicri 902) tarihini vermektedir.

İlginizi Çekebilir  Ateşbaz Veli

Kaynak ; Bursa’nın Manevi Değerleri Gazi Rehberi , Bursa Büyükşehir Belediyesi yayınları