Cumartesi, Şubat 4, 2023

Yetmiş Kuruş Dede

0
Kabri, Unkapanı Zeyrek'dedir. Bu zat, Bu din eyaletinde Şemturna adlı kalenin ağası bulunduğu sırada. Eğri Fatihi Mehmed Han ile savaşa iştirak etmiş ve o sırada...

Kapani Mehmed Sefer Dede

0
istanbul - fatih - yavuz er sinan camii avlusunda Melamîler Sultanı diye ün yapmıştır. Konya'da Erlizade Hazretlerine mürid olmuş, sonra ilahî cezbeye kapılarak harabat erenlerine...