Cuma, Eylül 15, 2023

Topçuoğlu Türbesi

0
kastamonu - merkez - topçuoğlu camii Topçuoğlu Camii'nin kuzeybatı köşesine bitişik ve son cemaat yerinin önün­deki sundurma dahilinde yer alan 9 m2 genişliğinde basit, beton...

Molla Said Türbesi

0
kastmano - merkez - molla said camii Beyçelebi Mahallesi Satıkahya Sokağı'ndaki Mollasaid Camii'nin harimi dahilinde ve kıble tarafındadır. Arazi meyilli olduğundan aslında toprak zemi­ninde olmasına...

Karabaş-ı Veli Türbesi – Kastamonu

0
kastamonu - aycılar camii yanında Aycılar Mahallesi'nde kain Aycılar (Hacıabdullah) Camii'nin güneydoğu kö­şesinde Karabaş-ı Veli Medfeni olarak bilinen bir türbe vardır. Türbe, etrafı de­mir parmaklıkla...

Kalender Dede

0
  Konya Mevlevi Dergahı şeyhi tarafından Kastamonu'ya halife olarak gönde­rilmiş ve Tabaklar Mevkii Doğantepesi eteğinde bulunan Mevlevi Dergahında şeyhlik görevinde bulunmuştur. Halim selim, mütevazı, dünyaya ilgisiz,...

Bayraklı Dede – Kastamonu

0
kastamonu  - kastamonu kalesi Kale burcunun dibinde ve batı tarafında medfundur. Adı Mağrip­li Yunus Efendi'dir. Yunus Mürebbi diye bilinir. 927/1520 yılında Mağrip'ten Kastamonu'ya geldi. Görünüşte...

Ahmet Dede Türbesi – Kastamonu

0
kastamonu - Hansalar Mahallesi Gökdere Caddesi'nin Açıkbaş Sokağı'ndadır. Şehrin doğu tarafında, Kırkçeşme Mahallesi'nin sonunda bulunan ve kendi adıyla anılan umumi mezarlıkta medfundur. Medfeni, üzeri açık...

İbn Neccar Türbesi

0
kastamonu - merkez - ibn neccar camii İbn-i Neccar Mahallesi Atlambaç mevkiinde ve kalenin hemen dibindeki İbn-i Neccar (Kubbeli) mescidinin doğu bitişiğindedir. Mescidin bahçesini çevreleyen...

Cemalettin Efendi ve Kargaş Sultan

0
Kastamonu - Merkez - Kargaşık sokak. Hisarardı Mahallesi Gümüşlüce Caddesi'nin Kargaşık Sokağı'nda ve yıkılmış olan Cemaleddinağa Camii'nin önündedir. Burada yan yana sıralanmış üç me­zar bulunmaktadır. Kuzeyden...

Muzaffereddin Gazi

0
Kastamonu - sanat okulu caddesi üzerindeki hazirede Eski adiyle Muzaffereddin, yeni adiyle Saraçlar Mahallesi'nin Sanatokulu Caddesi üzerindeki yıkılmış Muzaffereddin Camiinin batı bitişiğindeki hazirede bulunmaktadır. Buradaki...

Maden Dede

0
kastamonu - merkez - atabey camii karşısındadır. Atabey Camii kapısının karşısındadır. Önden görünüşü itibarıyla kıble duvarı büyük bir kemerden ibarettir. Kemer, kesme taştan geniş ve...