Bayraklı Dede – Kastamonu

tarafından
101
Bayraklı Dede – Kastamonu

kastamonu  – kastamonu kalesi

Kale burcunun dibinde ve batı tarafında medfundur. Adı Mağrip­li Yunus Efendi’dir. Yunus Mürebbi diye bilinir. 927/1520 yılında Mağrip’ten Kastamonu’ya geldi. Görünüşte kendi halinde fakir ve miskin bir kimse idi. Şeh­rin dışındaki tatlı sulardan su getirip satarak geçimini temin eder, aynı zamanda Ali Asgar Efendi’nin maddi ihtiyaçlarını görürdü. Lakin aslında manevi irşad or­dusunun yaman bir eri idi. “Aba altında nice erler yatar” misali Cenab-ı Hakkın nuru ile bakar, özünden sözüne inciler dizilirdi.

Sıradan insanların pek değer vermemesine rağmen kıymetini takdir edebi­ lenler onun sayesinde tasavvufun muhabbet denizine dalarak nasiplenmişlerdir. Peygamberimizin ruhaniyetine rüya vasıtasıyla ulaşabilecek derecede makam sahibi idi. Nitekim Kastamonu’yu teşrifleri de bu vesile ile mümkün olmuştur.

İlginizi Çekebilir  La'li Muhammed Fenayi (k.s.)

Ali Asgar Efendi’nin maddi ihtiyaçlarını temin ile görevli olarak buraya gel­mişlerdir. Bu sebeple kendisine, terbiye eden koruyan anlamında mürebbi laka­bı verilmiştir. Peygamberimiz (sav), bu hizmeti karşılığında kendisine asrında ve asrından sonra yaşayan bin kişiye şefaat edecek bir kudsi kuvvete ulaşması gibi bir makamı taahhüt etmişlerdir.

Böylece Kastamonu’da onüç yıl yaşamış ve Ali Asgar Efendi’den 15 gün son­ra 940/1533 yılında vefat etmiştir. Kalenin batı tarafındaki burcun dibine defne­ dilmiştir. Halkın bilmesi için medfeninin bulunduğu yere bir bayrak dikilmiş ol­ duğundan “BayraklıDede” olarak bilinir. Kabri ziyaretgah olup günümüzde yine ayyıldızlı bayrağımız başında halen dalgalanmaktadır. Allah (cc) şefaatini nasip etsin.

Kaynak ;Kastamonu Camileri – Türbeleri – ve diğer Tarihi Eserler – Fazıl Çifçi – Kastamonu Belediyesi

İlginizi Çekebilir  Ahmed Amiş Efendi (k.s.)