Menü

keyboard_arrow_down Bursa Özel

Molla Arap

Molla Arap

Bu yazı sabitlenmiştir.

Bursa – Yıldırım’daki Molla Arap cami’nin hemen karşısındaki Molla Arap kur’an kursu bahçesinde. Asıl adı Muhittin Mehmet olmasına rağmen, Mehmet Molla ve Arap Molla lakabıyla meşhur olmuştur. Kendisine Arap Vazi...

Hüsameddin Bursevi (k.s.)

Hüsameddin Bursevi (k.s.)

Bu yazı sabitlenmiştir.

Bursa – Yıldırım’daki Hüsameddin Tekke camiinde. Hüsameddin Bursevi, Hacı Halil efendi’nin oğludur. Doğum tarihi bilinmemektedir. Medrese ilmini tamaladıktan sonra Ahizade Abdülhalim Efendi’ye intisap ederek bazı medreselerde müderrislik yaptı. Daha sonra...

Eskici Mehmed Dede

Eskici Mehmed Dede

Bu yazı sabitlenmiştir.

Bursa – Osmangazi’de 1. nazım sokak’da. Anadolu velîlerinden. On altıncı yüzyılın sonunda ve on yedinci yüzyılın başında yaşamıştır. Pamuklu bez ticâretiyle meşgûl olduğu için Eskici Mehmed Dede diye meşhûr oldu....

Geyikli Baba (k.s.)

Geyikli Baba (k.s.)

Bu yazı sabitlenmiştir.

Bursa’nın Gürsu İlçesi Babasultan Köyünde Bursa’nın fethine katılan, Orhan Gâzî devri Osmanlı evliyâsından. İran’da Hoy şehrinde doğdu. Şeyh Ebü’l-Vefâ’nın yolundan feyz aldı. Baba İlyâs Horasânî’den ilim öğrendi. Keşiş dağı ormanlarındaki...

Davud Kayseri (k.s.)

Davud Kayseri (k.s.)

Bu yazı sabitlenmiştir.

Bursa – İznik de Eşrefoğlu Rumi camii yakınındaki Ahiveyn sultan sokağında. Vahdet-i Vücud tasavvuf geleneğinin en önemli düşünürlerindendir. (Kayseri.1261? – İznik, 11 Mart 1350). Kay­nak eserlerde Davud el-Kayseri‘nin haya­tıyla ilgili...

Tezveren Sultan – Bursa

Tezveren Sultan – Bursa

Bu yazı sabitlenmiştir.

Bursa’da Tezveren sokakta türbesi vardır. Pınarbaşı caddesinden Molla Fenari yada Somuncu baba fırnına çıkarken Tezveren Sokakta. İsmi Ataullah olup Tezveren Sultan diye şöhret ve nam kazanmış Allah’ın emri ile ahirete...