Pazar, Şubat 20, 2022

Molla Arap

0
Bursa - Yıldırım'daki Molla Arap cami'nin hemen karşısındaki Molla Arap kur'an kursu bahçesinde. Asıl adı Muhittin Mehmet olmasına rağmen, Mehmet Molla ve Arap Molla lakabıyla...

Hüsameddin Bursevi (k.s.)

0
Bursa - Yıldırım'daki Hüsameddin Tekke camiinde. Hüsameddin Bursevi, Hacı Halil efendi'nin oğludur. Doğum tarihi bilinmemektedir. Medrese ilmini tamaladıktan sonra Ahizade Abdülhalim Efendi'ye intisap ederek bazı...

Eskici Mehmed Dede

0
Bursa - Osmangazi'de 1. nazım sokak'da. Anadolu velîlerinden. On altıncı yüzyılın sonunda ve on yedinci yüzyılın başında yaşamıştır. Pamuklu bez ticâretiyle meşgûl olduğu için Eskici...

Geyikli Baba (k.s.)

0
Bursa'nın Gürsu İlçesi Babasultan Köyünde Bursa’nın fethine katılan, Orhan Gâzî devri Osmanlı evliyâsından. İran’da Hoy şehrinde doğdu. Şeyh Ebü’l-Vefâ’nın yolundan feyz aldı. Baba İlyâs Horasânî’den ilim...

Davud Kayseri (k.s.)

0
Bursa - İznik de Eşrefoğlu Rumi camii yakınındaki Ahiveyn sultan sokağında. Tasavvuf, hadîs ve tefsîr âlimi, aklî ve naklî ilimlerde mütehassıs idi. İsmi, Dâvûd bin...

Eşrefoğlu Rumi (k.s.)

0
Bursa - İznik'de Eşrefoğlu Rumi camiinde Anadolu’da yaşayan büyük velilerden , şair. İsmi Abdullah olup , babasınınki Eşref’tir. Babasının ismi ile şöhret buldu. Babası ,...

Abdüllatif Kudsi (k.s.)

0
Bursa – Emirsultan camii’nin çok yakınında bulunan Zeyniler camiinin bir arka sokağında yer alan Eskiden zeyniler dergahının bulunduğu yerde. Sühreverdi Tarikatının Zeyniyye kolunu Türkiye'ye getiren...

Molla Hayali (k.s.)

0
Bursa – Emirsultan camii’nin çok yakınında bulunan Zayniler camiinin Kabristana bakan köşesinde Asıl adı Ahmed bin Musa Rumi olup lakabı da Şemseddin'dir. İzniklidir, şiirlerinde ''...

Molla Hüsrev (k.s.)

0
Bursa - Emirsultan camii'nin çok yakınında bulunan Zayniler camiinin hemen yanında yer alan Zeyniler kabristanında. Osmanlı alimlerinin önde gelenlerden olup, asıl adı Mehmed Bin Feramuz...

Tezveren Sultan – Bursa

0
Bursa'da Tezveren sokakta türbesi vardır. Pınarbaşı caddesinden Molla Fenari yada Somuncu baba fırnına çıkarken Tezveren Sokakta. İsmi Ataullah olup Tezveren Sultan diye şöhret ve nam...