keyboard_arrow_down Bursa

Yıldırım Beyazıd Han

Yıldırım Beyazıd Han

Bu yazı sabitlenmiştir.

Bursa – Yıldırım’daki Yıldırım Beyazıt Külliyesi içerisinde Sultan I. Bayezid harp meydanlarında göstermiş olduğu kahramanlıklardan ötürü ‘Yıldırım’ lakabını almıştır. Çocukluğu Bursa sarayında geçen Yıldırım Bayezid, dönemin önemli ilim adamlarından aldığı...

Abdulvahap Gazi – İznik

Abdulvahap Gazi – İznik

Bu yazı sabitlenmiştir.

Bursa – İznik’de Şehre Hakim bir tepe üzerinde ( Harita’da tam yerini görebilirsiniz. Abdulvahap Gazi, Emeviler döneminde yaşamış ve İslam kuvvetleriyle Anadolu seferine katılmış ünlü bir ordu komutanıdır. Doğum tarihi...

Şeyh Kutbuddin İzniki

Şeyh Kutbuddin İzniki

Bu yazı sabitlenmiştir.

Bursa – İznik’de Şeyh Kutbuddin İzniki camiinde İsmi şerifleri Muhammed bin Muhammeddir. ” Kutbuddin İzniki” diye şöhret bulmuştur. Hanefi mezhebi fıkıh alimi ve tasavvuf büyüklerindedir. Sultan Yıldırım Bayezid devri alimi ve...

Alaeddin Ali Esved (k.s.)

Alaeddin Ali Esved (k.s.)

Bu yazı sabitlenmiştir.

Bursa İznik’de Eşrefoğlu Rumi camii’nin 300 metre ilerisinde Alaaddin Misri sokağında. Sultan Murad Hüdavendigar devrinin meşhur alimlerindendir. Afyonkarahisarlı olup babasının adı Ömer’dir. Tahsilini iran’da yaptı. Orhan Gazi zamanında Anadolu’ya geldi...

Mevlana Taceddin İbrahim

Mevlana Taceddin İbrahim

Bu yazı sabitlenmiştir.

Bursa – İznik’de Eşrefoğlu rumi camii haziresinde Sultan II. Murat döneminin tanınmış alimlerinden biridir. Molla Yegan’da ders görmüş ve onun halkasında bütün ilim dallarında maharet kazanmıştır. Sultan II. Murat kendisini...

Eşref Baba

Eşref Baba

Bu yazı sabitlenmiştir.

Bursa – İznik’de Lefke kapısı dışındaki Şehir kabristanında Çandarlı Hayreddin Paşa’yı geçtikten sonra 100 metre ileride solda XIV. yüzyılda inşa edilen türbede Eşref oğlu Abdullah Rumî hazretlerinin babası yatmaktadır.

I. Murad Hüdavendigar

I. Murad Hüdavendigar

Bu yazı sabitlenmiştir.

Bursa – Çekirge semtindeki 1. Murad Hüdavendigar Külliyesinde. Sultan I. Murad türbesi, oğlu Yıldırım Beyazıd tarafından I. Murad’ın yaptırdığı külliyesinin içerisinde inşa ettirilmiştir. 1389 yılında Kosova Savaşı’nı kazandıktan sonra, harp meydanını...