Çarşamba, Şubat 16, 2022

Yıldırım Beyazıd Han

0
Bursa - Yıldırım'daki Yıldırım Beyazıt Külliyesi içerisinde ........

Abdulvahap Gazi – İznik

1
Bursa - İznik'de Şehre Hakim bir tepe üzerinde ( Harita'da tam yerini görebilirsiniz. Abdulvahap Gazi, Emeviler döneminde yaşamış ve İslam kuvvetleriyle Anadolu seferine katılmış ünlü...

Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa

0
Bursa - İznik'de Lefke kapısı dışındaki şehir kabristanında. Asıl adı Halil olup önceleri Kara ve Karaca lakabı, vezirliği sırasında da Hayreddin unvanı ile anılmıştır. Karaman'da...

Sarı Saltuk – Makam – İznik

0
Bursa - İznik'de Lefke kapı dışındaki Şehir Kabristandaki Çandarlı Hayreddin Paşa türbesinin biraz ilerisinde sağda. Abdulvahap Gazi türbesine giderken sağda kalır. Kaynaklara göre 1210 -...

Şeyh Kutbuddin İzniki

0
Bursa - İznik'de Şeyh Kutbuddin İzniki camiinde İsmi şerifleri Muhammed bin Muhammeddir. '' Kutbuddin İzniki'' diye şöhret bulmuştur. Hanefi mezhebi fıkıh alimi ve tasavvuf büyüklerindedir. Sultan...

Alaeddin Ali Esved (k.s.)

0
Bursa İznik'de Eşrefoğlu Rumi camii'nin 300 metre ilerisinde Alaaddin Misri sokağında. Sultan Murad Hüdavendigar devrinin meşhur alimlerindendir. Afyonkarahisarlı olup babasının adı Ömer'dir. Tahsilini iran'da yaptı....

Mevlana Taceddin İbrahim

0
Bursa - İznik'de Eşrefoğlu rumi camii haziresinde Sultan II. Murat döneminin tanınmış alimlerinden biridir. Molla Yegan'da ders görmüş ve onun halkasında bütün ilim dallarında maharet...

Eşref Baba

0
Bursa - İznik'de Lefke kapısı dışındaki Şehir kabristanında Çandarlı Hayreddin Paşa'yı geçtikten sonra 100 metre ileride solda XIV. yüzyılda inşa edilen türbede Eşref oğlu Abdullah...

I. Murad Hüdavendigar

0
Bursa - Çekirge semtindeki 1. Murad Hüdavendigar Külliyesinde. Sultan I. Murad türbesi, oğlu Yıldırım Beyazıd tarafından I. Murad'ın yaptırdığı külliyesinin içerisinde inşa ettirilmiştir. 1389 yılında Kosova...

Veysel Karani – Makam – Bursa

0
Bursa - Osmangazi'de Veysel Karani camii avlusunda Veysel Karani hazretlerinin Bursa'daki makamı.