Pazar, Ekim 17, 2021

Huysuzlar Türbesi

0
Bursa - İznik'de Ayasofya camii karşısında ...  

Abdulvahap Gazi – İznik

1
Bursa - İznik'de Şehre Hakim bir tepe üzerinde ( Harita'da tam yerini görebilirsiniz. Abdulvahap Gazi, Emeviler döneminde yaşamış ve İslam kuvvetleriyle Anadolu seferine katılmış ünlü...

Sarı Saltuk – Makam – İznik

0
Bursa - İznik'de Lefke kapı dışındaki Şehir Kabristandaki Çandarlı Hayreddin Paşa türbesinin biraz ilerisinde sağda. Abdulvahap Gazi türbesine giderken sağda kalır. Kaynaklara göre 1210 -...

Şeyh Kutbuddin İzniki

0
Bursa - İznik'de Şeyh Kutbuddin İzniki camiinde İsmi şerifleri Muhammed bin Muhammeddir. '' Kutbuddin İzniki'' diye şöhret bulmuştur. Hanefi mezhebi fıkıh alimi ve tasavvuf büyüklerindedir. Sultan...

Alaeddin Ali Esved (k.s.)

0
Bursa İznik'de Eşrefoğlu Rumi camii'nin 300 metre ilerisinde Alaaddin Misri sokağında. Sultan Murad Hüdavendigar devrinin meşhur alimlerindendir. Afyonkarahisarlı olup babasının adı Ömer'dir. Tahsilini iran'da yaptı....

Mevlana Taceddin İbrahim

0
Bursa - İznik'de Eşrefoğlu rumi camii haziresinde Sultan II. Murat döneminin tanınmış alimlerinden biridir. Molla Yegan'da ders görmüş ve onun halkasında bütün ilim dallarında maharet...

Eşref Baba

0
Bursa - İznik'de Lefke kapısı dışındaki Şehir kabristanında Çandarlı Hayreddin Paşa'yı geçtikten sonra 100 metre ileride solda XIV. yüzyılda inşa edilen türbede Eşref oğlu Abdullah...

Davud Kayseri (k.s.)

0
Bursa - İznik de Eşrefoğlu Rumi camii yakınındaki Ahiveyn sultan sokağında. Tasavvuf, hadîs ve tefsîr âlimi, aklî ve naklî ilimlerde mütehassıs idi. İsmi, Dâvûd bin...

Eşrefoğlu Rumi (k.s.)

0
Bursa - İznik'de Eşrefoğlu Rumi camiinde Anadolu’da yaşayan büyük velilerden , şair. İsmi Abdullah olup , babasınınki Eşref’tir. Babasının ismi ile şöhret buldu. Babası ,...