Mehmet Refik Efendi ( Şeyhülislam )

tarafından
174
Mehmet Refik Efendi ( Şeyhülislam )

istanbul – fatih camii haziresi

Hayatı. .

Küllü men aleyhi fan sabıkan şeyhü’l-islam ve müftiyü’l-enam olub, irtihal-i dar-ı beka eden merhum ve magfürun leh el Hac Mehmed Refîk Efendi’nin rühîçün ve kaffe-i ehl-i îman ervah içün el-Fatiha. Fî 26 Muharrem sene 1288 yevmü’l- erbi’a “yeryüzünde bulunan her şey yok olacaktır.” (Rahman 96)

Eski şeyhülislam ve ünlü müftilerden Hacı Mehmed Refik Efendi’nin ruhu için ve bütün iman ehlinin ruhları için Fatiha.

17 Nisan 1871 Pazartesi

Ehl-i fıkhın muktedası Bosnevî müftiyü’l-enam Rıhlet etdi lahd-ı hake kondu nezd-i Fatiha Fazıla tarîh-i fevtin bak oku ihlas ile Rüh-ı Mevlana Refîk’a eyle ihda Fatiha 1288

Fıkıhçıların önderi Bosnalı ünlü müfti göçtü, toprak sandukaya Fatihalarla kondu. Ey Fazıl ölüm tarihini bak oku ihlas ile. Efendimiz Refik’in rühuna Fatiha hediye et. 1871

Eski ünlü müftü Refik Efendi’nin ruhu, uçtu bu cihandan Yüce Rabb’in cennetine. Ne güzel dosttu, ah ayrıldı aramızdan. O kutsal doğan vuslata kanat açıp uçtu. iyi hal sahibi/ iffetti, gerçek fıkıh adamı ve akıllı, her ilim dalinda ve marifette zirvedeydi.
Ahlakı güzel, her hali övülmeye layık, Allah rahmet etsin o benzeri olmayan zata. O şerîat hizmetçisi, hakîkat fetvası veren (zatın) işi ailesine ve dostlarına yol göstermekti. Şerefli Al-i aba tarih düşürmeye yardımcı oldu: “Refik Efendi ölümsüz olan Allah’ın dersahına sitti”.

 

 

Kaynak ; Türk Kültür ve Medeniyet Tarihinde Fatih Külliyesi , Ali Rıza Özcan , İBB yayınları

İlginizi Çekebilir  Sunullah Gaybi (k.s.)