Pazar, Eylül 17, 2023

Abdullah Çetin Faruki El Müceddidi (k.s.)

0
Ankara - altındağ - solfasol kabristanı "Miskin Şah", "Hadimü'l--Fukara", "Pir", "Sultan", "Evlad--ı Kiram" gibi isimlerle de anılan Abdullah Çetin Faruki , 1936 yılında, Siirt ilinin...

Hacı Hasan Burkay (k.s.)

0
Ankara - Gölbaşı - Hacı Hasan Zamanın büyük Mutasavvıflarından olan Hasaneynil Hüdaverdi (k.s.) hazretleri Bursa’nın Orhangazi ilçesinin Sölez Köyünde Hicri 1350, miladi 1 Ocak 1930...

Dr. Münir Derman

0
Ankara - yeni mahelle memlik köyü  Doğumu ve Ailesi Hüseyin Münir Derman, 1910 yılında Trabzon‘da dünyaya geldi. Babası Ahmet Rasim Efendi, annesi Şehvar Hatun‘dur. Annesi Gümüşhane‘de,...

Ahmet Kayhan Dede

0
Ankara - Mamak - Ahmet Kayhan camii  

Arabacılar Kahyası İsmail Ağa ( Melami Şeyhi )

0
  Ankara - altındağ - solfasol kabristanı Arabacılar Kahyası İsmail Ağa ile ilgili bilgilere Mahir İz'in anılarında rastlıyoruz. Ankara Solfasol Köyü kabristanında kabri bulunan İsmail Ağa,...

Tiridzade Hüseyin Efendi

0
Ankara - Samanpazarı - aslanhane camii yanı  1779(1192) Yılında Ankara’da doğdu.1863(1279) yılında vefat etti. İrşad vazifesi yaptığı ve medfun bulunduğu Tekke ve Türbe; Ankara, Saman...

Hüsameddin Ankaravi (k.s.)

0
Ankara - Ankaralı Şeyh Hüsameddin-i Ankaravi (k.s.) aslen Ankaralıdır. Melami kaynaklarına göre Hacı Bayram-ı Veli'ni halifelerinden Bıçakcı Ömer Dede 'den Bünyamin Ayaşi (v.1520), ondan...

Yakub Abdal

0
Ankara - Çankaya - yakub abdal köyü Ankara bölgesine ilk yerleşen dervişlerdendir. Türbesi, Çankaya ilçesi Yakupabtal Köyü'ndedir. Elmadağı'nın yamacında bulunan bu köy, Osmanlı belgelerinde katiplerce...

Şah Kalender Veli

0
Ankara - Çubuk - Sele Horasan'dan Anadolu'ya geldiği rivayet edilen mutasavvıflardandır. Er­ken Osmanlı dönemi kaynaklarında hayatı hakkında bilgi yoktur. 1307 ve 1320 hicri yılı Ankara...

Hacı Tuğrul Baba

0
Ankara - polatlı - hacı tuğrul köyü Polatlı ilçesi, Hacıtuğrul Köyü yakınında ve bir tepenin eteğinde, mimari özelliği olan bir türbesi vardır. Selçuklular döneminde Ankara'ya...