keyboard_arrow_down Ankara Özel

Dr. Münir Derman

Dr. Münir Derman

Bu yazı sabitlenmiştir.

Ankara – yeni mahelle memlik köyü  Doğumu ve Ailesi Hüseyin Münir Derman, 1910 yılında Trabzon‘da dünyaya geldi. Babası Ahmet Rasim Efendi, annesi Şehvar Hatun‘dur. Annesi Gümüşhane‘de, babası Vakfıkebir‘de doğmuştur. Şehvar...

Tiridzade Hüseyin Efendi

Tiridzade Hüseyin Efendi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Ankara – Samanpazarı – aslanhane camii yanı  1779(1192) Yılında Ankara’da doğdu.1863(1279) yılında vefat etti. İrşad vazifesi yaptığı ve medfun bulunduğu Tekke ve Türbe; Ankara, Saman pazarı, Aslanhane Camii yanı, Aslanhane...

Hüsameddin Ankaravi (k.s.)

Hüsameddin Ankaravi (k.s.)

Bu yazı sabitlenmiştir.

Ankara – Ankaralı Şeyh Hüsameddin-i Ankaravi (k.s.) aslen Ankaralıdır. Melami kaynaklarına göre Hacı Bayram-ı Veli’ni halifelerinden Bıçakcı Ömer Dede ‘den Bünyamin Ayaşi (v.1520), ondan Pir Ali Aksarayi (v. 1527), ondan...

Yakub Abdal

Yakub Abdal

Bu yazı sabitlenmiştir.

Ankara – Çankaya – yakub abdal köyü Ankara bölgesine ilk yerleşen dervişlerdendir. Türbesi, Çankaya ilçesi Yakupabtal Köyü’ndedir. Elmadağı’nın yamacında bulunan bu köy, Osmanlı belgelerinde katiplerce kayıt esnasında, Polatlı’da bulunan Baba...

Şah Kalender Veli

Şah Kalender Veli

Bu yazı sabitlenmiştir.

Ankara – Çubuk – Sele Horasan’dan Anadolu’ya geldiği rivayet edilen mutasavvıflardandır. Er­ken Osmanlı dönemi kaynaklarında hayatı hakkında bilgi yoktur. 1307 ve 1320 hicri yılı Ankara Vilayeti Salnamelerinde, Çubuk kazası Sele...

Hacı Tuğrul Baba

Hacı Tuğrul Baba

Bu yazı sabitlenmiştir.

Ankara – polatlı – hacı tuğrul köyü Polatlı ilçesi, Hacıtuğrul Köyü yakınında ve bir tepenin eteğinde, mimari özelliği olan bir türbesi vardır. Selçuklular döneminde Ankara’ya gelip yerleşen Türkmen Babalarından olması...