Perşembe, Kasım 30, 2023

Abdullah Çetin Faruki El Müceddidi (k.s.)

0
Ankara - altındağ - solfasol kabristanı "Miskin Şah", "Hadimü'l--Fukara", "Pir", "Sultan", "Evlad--ı Kiram" gibi isimlerle de anılan Abdullah Çetin Faruki , 1936 yılında, Siirt ilinin...

Hacı Hasan Burkay (k.s.)

0
Ankara - Gölbaşı - Hacı Hasan Zamanın büyük Mutasavvıflarından olan Hasaneynil Hüdaverdi (k.s.) hazretleri Bursa’nın Orhangazi ilçesinin Sölez Köyünde Hicri 1350, miladi 1 Ocak 1930...

Dr. Münir Derman

0
Ankara - yeni mahelle memlik köyü  Doğumu ve Ailesi Hüseyin Münir Derman, 1910 yılında Trabzon‘da dünyaya geldi. Babası Ahmet Rasim Efendi, annesi Şehvar Hatun‘dur. Annesi Gümüşhane‘de,...

Ahmet Kayhan Dede

0
Ankara - Mamak - Ahmet Kayhan camii  

Arabacılar Kahyası İsmail Ağa ( Melami Şeyhi )

0
  Ankara - altındağ - solfasol kabristanı Arabacılar Kahyası İsmail Ağa ile ilgili bilgilere Mahir İz'in anılarında rastlıyoruz. Ankara Solfasol Köyü kabristanında kabri bulunan İsmail Ağa,...

Şeyh Mehmed Tayyib Baba

0
Ankara - Altındağ - Sofasol köyünde Son Osmanlı dönemi mutasavvıflarındandır. Şeyh Mehmed Tayyib Baba Efendi, resmi nüfus kayıdlarına göre 1856 yılında Ankara'da doğmuştur. Tayyib Efendi'nin...

Tiridzade Hüseyin Efendi

0
Ankara - Samanpazarı - aslanhane camii yanı  1779(1192) Yılında Ankara’da doğdu.1863(1279) yılında vefat etti. İrşad vazifesi yaptığı ve medfun bulunduğu Tekke ve Türbe; Ankara, Saman...

Şeyh Hüseyin Nakşibendi

0
Ankara  Günümüzde Samanpazarı'nda Altındağ Belediye Sarayı'nın bulunduğu yerde, Nakşibendi Türbesi bulunuyormuş ve kaynak­lara göre bu türbede de, Seyyid Hüseyin Nakşibendi isminde bir gönül erinin kabri...

Yörük Dede ( Yürüyen Dede )

0
Ankara - altındağ - öksüzler sokak "Yürüyen Dede", "Yörük Dede", "Doğan Bey" isimleri ile bili­nen ve Osmanlının fetret döneminde yaşamış bir Türkmen beyi olduğu kanaatindeyiz....

Karyağdı Sultan Türbesi

0
Ankara -Altındağ ilçesi Hacı Doğan Ma­hallesi Sanayi Caddesi ile Doğan Sokağın birleştiği yerde Tarihi kişiliği bilinmeyen, yüzyıllardır Ankara'lıların gönüllerinde taht kuran bu veliyye hatun kişinin...