keyboard_arrow_down Ankara – Merkez

Dr. Münir Derman

Dr. Münir Derman

Bu yazı sabitlenmiştir.

Ankara – yeni mahelle memlik köyü  Doğumu ve Ailesi Hüseyin Münir Derman, 1910 yılında Trabzon‘da dünyaya geldi. Babası Ahmet Rasim Efendi, annesi Şehvar Hatun‘dur. Annesi Gümüşhane‘de, babası Vakfıkebir‘de doğmuştur. Şehvar...

Şeyh Mehmed Tayyib Baba

Şeyh Mehmed Tayyib Baba

Bu yazı sabitlenmiştir.

Ankara – Altındağ – Sofasol köyünde Son Osmanlı dönemi mutasavvıflarındandır. Şeyh Mehmed Tayyib Baba Efendi, resmi nüfus kayıdlarına göre 1856 yılında Ankara’da doğmuştur. Tayyib Efendi’nin babası Şeyh Edhem Reşad Baba,...

Tiridzade Hüseyin Efendi

Tiridzade Hüseyin Efendi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Ankara – Samanpazarı – aslanhane camii yanı  1779(1192) Yılında Ankara’da doğdu.1863(1279) yılında vefat etti. İrşad vazifesi yaptığı ve medfun bulunduğu Tekke ve Türbe; Ankara, Saman pazarı, Aslanhane Camii yanı, Aslanhane...

Şeyh Hüseyin Nakşibendi

Şeyh Hüseyin Nakşibendi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Ankara  Günümüzde Samanpazarı’nda Altındağ Belediye Sarayı’nın bulunduğu yerde, Nakşibendi Türbesi bulunuyormuş ve kaynak­lara göre bu türbede de, Seyyid Hüseyin Nakşibendi isminde bir gönül erinin kabri varmış. Ankara tarihinde “Nakşibendi Medresesi”,...

Yörük Dede ( Yürüyen Dede )

Yörük Dede ( Yürüyen Dede )

Bu yazı sabitlenmiştir.

Ankara – altındağ – öksüzler sokak “Yürüyen Dede”, “Yörük Dede”, “Doğan Bey” isimleri ile bili­nen ve Osmanlının fetret döneminde yaşamış bir Türkmen beyi olduğu kanaatindeyiz. Hayatı hakkında bilgi yoktur. Ancak...

Karyağdı Sultan Türbesi

Karyağdı Sultan Türbesi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Ankara -Altındağ ilçesi Hacı Doğan Ma­hallesi Sanayi Caddesi ile Doğan Sokağın birleştiği yerde Tarihi kişiliği bilinmeyen, yüzyıllardır Ankara’lıların gönüllerinde taht kuran bu veliyye hatun kişinin hayatı hakkında yazılı kaynak­ larda...