keyboard_arrow_down Beyoğlu

Sofu Baba

Sofu Baba

Bu yazı sabitlenmiştir.

İstanbul – Beyoğlu Meclisi Mebusan yokuşu no :41 Fındıklı, Mebusan Yokuşu üzerinde medfun olup, türbesi gece gündüz ziyaretçilerle aydınlanır. Asıl ismi bilinmemektedir. Sofu Baba, daha ziyade askerlerin evliyasıdır. Mahalleliler onu...

Mustafa İzzi Efendi

Mustafa İzzi Efendi

Bu yazı sabitlenmiştir.

İstanbul – Sütlüce – Hasırizade Tekkesi Mustafa İzzi Efendi, ticaret amacıyla Mısır’dan gelip İstanbul’a yerleşen Halil ed-Demenhuri’nin oğlu olarak dün­ yaya gelmiştir. Eyüp Taşlıburun Sadi Dergahı Şeyhi Süleyman Sıdkı Efendi‘nin...

Mehmed Elif Efendi

Mehmed Elif Efendi

Bu yazı sabitlenmiştir.

İstanbul – Sütlüce – Hasırizade Tekkesi Mehmed Elif Efendi 1850 yılında Hasırizade Sadi Dergahı’nda Şeyh Ahmed Muhtar Efendi’nin oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Babasından Sadi hilafeti alan Mehmed Elif Efen­di, Ahmed...

Kahhar Baba

Kahhar Baba

Bu yazı sabitlenmiştir.

İstanbul – Beyoğlu – Turşucu hüseyin sokak’da Halıcıoğlu. Kudüm Sokak 4 numaralı evin bahçesindedir. ‘’Ya Kahhar. ya Kahhar’’ diye zikrettiği için Kahhar Baba kendisine ad olmuştur. Mahalle sakinleri Kahhar Baba’yı...

Helvacı Ana Türbesi

Helvacı Ana Türbesi

Bu yazı sabitlenmiştir.

İstanbul – beyoğlu – hacı ahmet mah yeni bostan sokak Hazret-i Pîr Hüsameddin Uşşakî’nin Mustafa, Abdülaziz ve Abdurrahman isminde üç oğlu ve Ferah Sultan isminde bir kerimeleri dünyaya gelmiştir. Esma...

Ahmed Muhtar Efendi

Ahmed Muhtar Efendi

Bu yazı sabitlenmiştir.

İstanbul – Sütlüce – Hasırizade Tekkesi Ahmed Muhtar Efendi, 1821 yılında Hasirizade Sadi Tekkesi Şeyhi Süleyman Sıdki Efendi’nin küçük oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Babası Hakk’a yürüdüğünde on sekiz yaşında olan...

Şeyh İsmail Rumi

Şeyh İsmail Rumi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Kadiriyye Tarikatının Rumi Kolunun kurucusu Şeyh İsmail Rumi hazretleri ; 945/1538-9 senesinde Kastamonu’nun Tosya ilçesine bağlı Basna köyünde dünyaya teşrif etmiştir. İsmail Rumî’nin babası ; Çoban Ali isminde Tosya’nın köyünde...